Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Yritysturvallisuus – osa päivittäistä toimintaa

Onko yrityksesi turvallisuus kunnossa? Yritysturvallisuus on tänä päivänä entistä merkityksellisempi monista syistä, eikä sen tärkeyttä voi korostaa liikaa.

A businessman holding padlock on shield icon protection personal data in a virtual world. Cybersecurity protection, technology, shield icon, business network security, internet online concept.

Yritysten turvallisuus on tärkeä tekijä kansainvälisen kilpailukyvyn kehityksessä ja sen lisäämisessä. Saavuttaakseen yrityksen strategiset tavoitteet, tulee yrityksen suojata henkilöt, maine, tiedot, omaisuus ja ympäristö.

Turvallisuusuhista ja niiden seurauksista kannattaa tehdä yrityksessä kokonaisvaltainen kartoitus. Uhkien tunnistaminen, riskien arviointi ja käsittely ovat keskeinen edellytys yritysturvallisuuden tavoitteiden ja keinojen määrittämiselle ja mitoittamiselle.

Yritysturvallisuus kattaa monia osa-alueita, kuten fyysistä turvallisuutta, tietoturvaa, henkilöstön turvallisuutta ja ympäristönsuojelua. Näiden osa-alueiden huomioiminen auttaa yrityksiä varmistamaan liiketoimintansa jatkuvuuden ja suojaamaan sidosryhmiään.

Onko yrityksesi turvallisuus kunnossa? Me Centrialla autamme yritystäsi ja työntekijöitäsi hahmottamaan ja ymmärtämään turvallisuuskulttuurin merkitystä työssään sekä olemaan tietoisia omasta vastuustaan turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Yrityksen on tärkeä ottaa turvallisuus huomioon kaikilla tasoilla ja tehdä siitä osa päivittäistä toimintaa – yritysturvallisuus on jatkuva prosessi ja sen huomioiminen on kaikkien yrityksen jäsenten vastuulla.

Kiinnostuitko? Keskustellaan lisää asiasta, ja katsotaan sopiva koulutuskokonaisuus yrityksellenne.

Lisätietoja

Hannele Häli

Koulutuspäällikkö


Marianne Hirn

Koulutuspäällikkö