Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Centria edistää uudistavaa matkailua

REGGAE-hankkeessa edistetään regeneratiivista luontomatkailua, jossa matkakohde jätetään parempaan kuntoon kuin se oli ennen matkailijan saapumista.

Centria-ammattikorkeakoulu on toteuttamassa REGGAE (Regenerative nature tourism) -hanketta, jossa esitellään regeneratiivisen luontomatkailun eli uudistavan matkailun käsite. Uudistava matkailu tarkoittaa matkailua, joka jättää matkakohteen parempaan kuntoon kuin se oli ennen matkailijan saapumista. Regeneratiivisuutta voidaan pitää muutosvoimaisena lähestymistapana, jolla pyritään hyödyntämään matkailukohteiden koko potentiaalia ja luomaan myönteisiä nettovaikutuksia lisäämällä yhteisöjen ja ekosysteemien uusiutumiskykyä. Hankkeessa huomioidaan matkailuyritysten mikro- ja pk-yritysten tarpeet, ja avustetaan haasteissa kuten: hinta-laatusuhde, asiakaspula, myyntikanavien tunnistaminen, kollegiaalisten verkostojen puute, vähäinen näkyvyys ja yksinyrittäjyys. 

Hanke alkoi syyskuussa 2023 ja kestää elokuuhun 2026 saakka. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat LUKE Luonnonvarakeskus (päätoteuttaja), Itä-Suomen yliopisto, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Mittuniversitetet ja Gold of Lappland. Hanke on rahoitettu Interreg Aurora -ohjelmasta, joka edistää Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden välistä yhteistyötä. 

REGGAE-hankkeen tavoitteena on edistää uudistavan matkailun kehittämistä hankealueella kehittämällä verkostoja ja klustereita matkailualan yrittäjille sekä järjestämällä kursseja, opaskirja sekä uusia temaattisia matkailukokemuksia. Centrian osalta hankkeen toimenpiteet koskevat viestintää ja kurssien tuottamista yhteistyössä SLU:n kanssa sekä matkailuyrittäjille suunnatun opaskirjan kokoamista.  

Hankkeessa toteutettavat toimet on jaettu neljään työpakettiin, joista kukin jakautuu pienempiin osa-alueisiin.  

Työpaketti 1. Yrittäjäverkostojen kehittäminen koostuu toimista kuten verkostoitumisesta ja tuesta, digitaalisesta palvelualustasta ja myynti- ja markkinatoimista. 

Työpaketti 2. Osaamisen lisääminen regeneratiivisen matkailun muutostoimista sisältää matkailuyrittäjille suunnattuja kursseja ja sähköinen opaskirja. 

Työpaketti 3. Esteettömien, transformatiivisten ja regeneratiivisten matkailupalvelujen kehittäminen koostuu matkailuelämysten palvelukehitysmallista, esteettömästä ja osallistavasta matkailusta, sekä paikallisen kulttuuriperinnön hyödyntämiseen kaikille sidosryhmille.  

Työpaketti 4. Hankkeen vaikutusten arviointi koostuu toimista, jotka koskevat asiakkaiden ja yritysten kestävää matkailukäyttäytymistä ja vaikutuksia paikallisyhteisöjen hyvinvointiin. 

In REGGAE project, regenerative nature tourism is promoted, where the destination is left in better condition than it was before the arrival of the traveler. 

Regenerative tourism will be introduced in the new Interreg Aurora – project called Regenerative Nature Tourism, REGGAE -project. The concept of regenerative tourism means simply explained tourism that leaves the destination in a better shape than it was before the tourist arrived. Regenerative is to be regarded as a transformational approach that aims to fulfil the potential of tourism places to flourish and create net positive effects through increasing the regenerative capacity of human societies and ecosystems. At the same time, we will address the needs of micro and SMEs within tourism firms, who are struggling with challenges such as value for money, shortage of customers, identifying sale channels, lack of collegial networks, low visibility and sometimes feelings of loneliness. 

The project started in September 2023 and will run until last August 2026. Partners in the project are Lead Partner, Natural Resources Institute Finland LUKE, University of Eastern Finland UEF, Kristinestads Näringslivscentral Ab, Centria UAS, Swedish University of Agricultural Sciences SLU, Mid Sweden University and Gold of Lappland. 

The aim of the new Interreg Aurora project REGGAE is to promote the development of regenerative tourism in the project area through building networks and clusters for entrepreneurs in the tourism sector as well as developing courses, a guidebook and novel thematic tourism experiences. At Centria the project activities will focus on the production of courses with SLU, where Centria UAS is co-responsible for the communication and administration, arrangements and implementation of the continuing education and training offered.  Centria will also work on an electronic guidebook for tourism entrepreneurs with easy-to-read materials on how to implement transformative steps into the creation of offering accessible and regenerative tourism services. 

The activities that will be performed in the project are divided into four workpackages, each divided into smaller activities.  

WP 1 Development of entrepreneurial networks will consist of activities such as networking and support, visible networks on a digital service platform and sales & market activities. 

WP 2 Enhancing knowledge in transformative steps towards regenerative tourism will include activities such as courses for entrepreneurs and a Guidebook for tourism entrepreneurs. 

WP 3 Development of accessible, transformative and regenerative tourism services is divided into service development model for transformative and regenerative tourism experiences, and accessible and inclusive tourism, also utilizing local heritage in service development for all stakeholders. 

WP 4 Evaluation of project effects consists of activities regarding effects on attitudes supporting sustainable behaviour amongst customers, effects on attitudes supporting sustainable behaviour amongst entrepreneurs and effects on well-being amongst local societies.

Lisätietoja:

Lena Enlund

Lehtori (hoitotyö) / TKI-asiantuntija


Maria Hofman-Bergholm

TKI-asiantuntija


Sara Kåll-Fröjdö

TKI-asiantuntija