Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Centrian uusi strategia

Centria-ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyi uuden strategian vuosille 2025–2028 maaliskuun kokouksessaan.

Kuva Talonpojankadun kampuksen logokyltistä

Centria-ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyi uuden strategian vuosille 2025–2028 maaliskuun kokouksessaan. Centria-ammattikorkeakoulun tavoitteena on ammattikorkeakoulun hallittu ja kestävä kasvu myös tulevalla strategiakaudella.

Centria-ammattikorkeakoulu on useamman vuoden ollut vahvassa kasvussa monilla mittareilla tarkasteltaessa. Kasvu näkyy muun muassa opiskelijoiden kokonaismäärässä, kansainvälisten opiskelijoiden määrässä, henkilöstön määrän kasvussa, tutkinnoissa, TKI-toiminnan volyymissa ja ulkoisen rahoituksen määrässä.

− Valmistuneiden opiskelijoiden kestävän työuran mahdollistaminen, entistä parempi ennakointikyvykkyys sekä alueen elinvoiman tukeminen ja aktiivinen kumppanuus ovat strategian keskeisiä painopisteitä, kuvailee rehtori, toimitusjohtaja Tapio Huttula.

Ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitus on päättänyt vahvistaa ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmää. Opetuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tulosvastuualueiden vetäjien nimikkeet muutettiin vararehtoreiksi ja heidän johtamistyönsä tueksi nimetään molemmille tulosalueille johtajat. Centrian vararehtorit ovat 1.5.2024 alkaen Jennie Elfving, vararehtori (opetus) ja Marko Forsell, vararehtori (TKI).

Nämä päätökset ovat ensimmäinen vaihe portaittain etenevässä organisaation täsmennyksessä. Organisaation kehittäminen jatkuu rehtori, toimitusjohtajan johdolla ja uusien vararehtoreiden tuella niin, että seuraavat täsmennykset voidaan hyväksyä toukokuun hallituksen kokouksessa.

Seuraavassa vaiheessa rehtoraatti jatkaa rehtori, toimitusjohtajan johtaman korkeakoulupalveluiden tulosalueen toimintojen uudelleenorganisoinnin valmistelua. Osa aiemmin rehtori, toimitusjohtajalle kuuluneista tehtävistä siirtyy vararehtoreiden vastuulle.

Tavoitteena on vahvistaa Centrian toiminnan vaikuttavuutta ja sidosryhmätyötä, joista rehtori, toimitusjohtaja jatkossa vastaa. Näiltä osin seuraavat päätökset tehdään toukokuun hallituksen kokouksessa. Nykyisen korkeakoulupalveluiden tulosalueen toiminnosta rehtorin vastuulle jäävät talouteen, henkilöstöön, kansainvälisyyteen, markkinointiin ja viestintään sekä kehittämiseen ja laatuun liittyvät toiminnot.

Lisätietoja

Tapio Huttula

Toimitusjohtaja, rehtori