Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Erikoiskasveista uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan

Erikoiskasvien potentiaalia ja kysyntää sekä esikäsittely- ja jatkojalostustapoja tutkittiin Centria-ammattikorkeakoulun ja Kpedun voimin.

Centria-ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedun) erikoiskasvien viljelyn ja jatkojalostuksen potentiaalia Keski-Pohjanmaan alueella tutkinut hanke on tullut onnistuneesti päätökseen elokuussa 2023. Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostamiselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla -hanke keräsi yhteen arvokasta tietoa kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostamisen edistämiseksi alueella, samalla luoden uusia mahdollisuuksia työpaikkojen lisäämiseen ja vientiin.

Tutkimushankkeessa keskityttiin monipuolisesti kasviraaka-aineiden käsittelyyn ja jalostukseen, tarkoituksena optimoida prosesseja ja löytää uusia markkinoita Keski-Pohjanmaalla kasvatettaville kasveille. Projektin kuluessa tutkittiin esikäsittelymenetelmiä, kuivausprosessien optimointia, pakastekuivauksen mahdollisuuksia sekä uutto-ja tislausmenetelmiä. Kpedulle investoitiin hankkeen aikana pakastekuivain, jonka toimintaan ja mahdollisuuksiin perehdyttiin kuivauskokeiden avulla. Centriassa kehitettiin kasvien esikäsittelyyn prototyyppi pesurista, joka poistaa esimerkiksi juurista ylimääräisen maa-aineksen sekä tutkittiin eri uuttomenetelmiä. Samalla selvitettiin markkinatilannetta Euroopassa, jotta voitaisiin paremmin vastata kasvipohjaisten tuotteiden kysyntään.

Jenni Kentala kertomassa erikoiskasveista.
Jenni Kentala N63Herbs-osuuskunnasta kertomassa erikoiskasvien mahdollisuuksista Kaustisen seutukunnassa. Kuva: Tatu Hiltunen.

Hankkeen tuloksena syntyi käytännönläheistä tietoa kuivausprosessien optimoinnista ja laadunvarmistuksesta. Tieto auttaa tuotteiden laadukkaassa valmistuksessa. Lisäksi tutkimus tuotti arvokasta tietoa kotimaisten erikoisviljelykasvien kysynnästä maailmalla, mikä avaa uusia mahdollisuuksia vientiin ja kasvattaa alueen maatalous- ja elintarviketuotannon elinvoimaisuutta.

− Erikoiskasvien jalostusprosessien ja laadunvarmistusmenetelmien kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jota vauhdittaa erityisesti globaalisti kasvava kysyntä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Leena Favén. Merkittävänä pullonkaulana viennissä on suomalaisten kasviraaka-aineiden riittämättömyys esimerkiksi ruusujuuren osalta. Paikalliset viljelijät ovat olleet kiinnostuneita erikoiskasvien viljely- ja jalostusmahdollisuuksista, Favén lisää.

Hanketta rahoittivat Keski-Pohjanmaan liitto ja EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, sekä Kaustisen seutukunta, Kokkola, Kannus ja Perho, ja sen budjetti oli 416 316 euroa.

Hankkeen raportit ja tulokset ovat nähtävissä hankkeen kotisivuilla.

Lisätietoja

Leena Favén

TKI-koordinaattori