Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo
Laboratoriotyöntekijä tarjoaa kulhoa kädessään.

Erikoiskasvit

Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostamiselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.11.2021 – 31.8.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto
Keski-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Leena Favén

Kasvipohjaisten raaka-aineiden jalostaminen terveystuotteiksi, luonnonkosmetiikaksi ja jopa lääkkeiksi on iso bisnes maailmalla. Yksittäisten yritysten liikevaihto esimerkiksi Keski- tai Etelä-Euroopassa voi olla useita satoja miljoonia euroja, kun Suomessa koko toimialan liikevaihto on vaihdellut 500 – 700 milj. euron välillä. Merkittävinä pullonkauloina kasvun esteelle ja uusien yritysten syntymiselle ovat mm. riittävä raaka-aineiden saanti, raaka-aineiden ja tuotteiden laadun todentaminen erityisesti vientiä varten, GMP (good manufacturing practices) jalostusprosessien riittämätön tunteminen ja osaaminen. 

Kasviraaka-aineiden viljely ja jalostus, mukaanlukien pakastekuivaus, ovat myös Keski-Pohjanmaalla mahdollisuus lisätä työpaikkoja, mikäli jalostuksesta, kuten erilaisista uutoista ja kuivauksesta sekä pakastekuivauksesta olisi enemmän tietoa saatavilla. Viljelijät Keski-Pohjanmaalla ovat kiinnostuneita erikoiskasvien jalostusmahdollisuudesta mm. kuivaamalla ja uuttamalla, mutta viljelijöiden omat resurssit ja osaaminen eivät riitä tällä hetkellä toimialan kehittämiseen ja he tarvitsevat ulkopuolista kehittämisapua ja tietoa liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Viljelijät ja useat metsänomistajat odottavat tietoa kasvimateriaalien kannattavista jalostusmahdollisuuksista sekä laaduntodentamisohjeita, mikä lisää laadukkaiden raaka-aineiden hyödyntämismahdollisuuksia ja avaa uusia jalostusmahdollisuuksia korkeamman hinnan premium-tuotteiksi, joiden kysyntä on kasvanut megatrendiksi maailmalla mm. niiden puhtauden ja aitouden takia. Samalla luodaan yrityksille pohjaa korkeamman jalostusarvon tuotteiden kehittämiseksi sekä vientimahdollisuuksille. 

Hankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaista erikoiskasvien viljelyä, mikä voisi korvata samalla lihantuotantoa ja vähentää ilmastovaikutuksia, sekä jatkojalostusta ja vientiä. Hankkeessa tehdään markkinakatsaus erikoiskasvien globaalista markkinatilanteesta sekä viennin potentiaalista. Hankkeessa selvitetään erikoiskasviviljelyn nykytilannetta sekä erikoiskasvien viljelyn ja esikäsittelyn koneellistamismahdollisuuksia.  Valituille kasviraaka-aineille optimoidaan tehoaineiden uutto- ja kuivausprosesseja sekä kehitetään laaduntodentamismenetelmiä. Pilot-mittakaavan pakastekuivaimen toimintaa optimoidaan ja testataan sekä tehdään kasviraaka-aineiden kuivauskokeiluja. Toimenpiteiden tuloksena aktivoidaan lisää erikoiskasviviljelijöitä ja mikroyrittäjiä erityisesti pakastekuivainkokeilujen kautta sekä optimoidaan uusia jatkojalostusmenetelmiä ja laaduntodentamismenetelmiä. Pitkällä aikavälillä lisääntynyt sekä viljeltyjen että villien kasviraaka-aineiden jalostaminen uusiksi tuotteiksi tuo lisää työmahdollisuuksia myös esimerkiksi maahanmuuttajille sekä alkutuotantoon että teollisuuteen. 

Alta löydät FennoPromo Oy:n laatiman loppuraportin markkinakatsauksesta, sekä Saksan markkinoihin keskittyvän markkinaraportin.

Ruusujuuri on yksi potentiaalisista erikoisviljelykasveista.

Hanketta rahoittavat: Keski-Pohjanmaan liitto ja EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, sekä Kaustisen seutukunta, Kokkola, Kannus ja Perho, ja sen budjetti on 416 316 euroa.


Ota yhteyttä

Leena Favén

TKI-koordinaattori

+358447250273

Kokkola


Lue lisää biomassojen arvoaineista

From side streams to money streams

Our society is increasingly moving from fossil raw materials to bio-based raw materials, but also their careless use can cause material availability problems and changes …