Siirry sisältöön
Euroopan Unionin osarahoittama -logo

Akkukemian temaattinen vetovastuu

Hankkeessa kehitetään akkukemian alan toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä erityisesti yhteisesti tunnettujen alan haasteiden ratkaisemiseksi.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.8.2023-31.7.2025

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Pirkanmaan liitto

https://www.kokkola.fi/tyo-ja-yrittaminen/akkukemian-vetovastuuhanke/

Projektipäällikkö: Emilia Niittyviita

Akkukemian temaattinen vetovastuuhanke keskittyy mukana olevien kaupunkiseutujen, Kokkolan, Vaasan, Porin, Turun, Lappeenrannan, Jyväskylän ja Kuopion, vahvuuksiin teollisessa liiketoiminnassa ja tutkimuksessa. Hankkeella pyritään myös saavuttamaan maakuntaohjelmien älykkään erikoistumisen tavoitteet sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman linjaukset. Yhteistyöllä pyritään ratkaisemaan alan haasteita tehokkaasti hyödyntämällä alueellisia asiantuntijaresursseja ja vahvistamalla erikoisosaamista, jotta yhteisiin haasteisiin voidaan vastata monipuolisesti.

Mukana olevilla toimijoilla on keskeinen tehtävä akkukemian osaamisen kokoamisessa ja kotimaisen asiantuntemuksen kasvattamisessa, mikä puolestaan mahdollistaa laajemman kansainvälisen yhteistyön ja edistää vientiteollisuutta sekä houkuttelee uusia investointeja Suomeen.

Centria-ammattikorkeakoulu toteuttaa yhdessä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa työpaketin 2, jossa vastataan akkuarvoketjun soveltavan TKI-toiminnan, teknologiansiirron ja palvelutoiminnan haasteisiin. Tavoitteena on luoda akkualan tarpeita palveleva, merkittävä ammattikorkeakoulujen verkosto sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hankkeen puitteissa pyritään löytämään käytännön esimerkkejä soveltavasta TKI-toiminnasta ja palveluista, jotka hyödyttävät sekä koulutusorganisaatioita että akkualan yrityksiä.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä

Kokkolan kaupunki (päätoteuttaja)

Oulun yliopisto

Centria-ammattikorkeakoulu

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Kokkolan kaupungin, Oulun yliopiston. Centria-ammattikorkeakoulun sekä Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymän logot.
Innokaupungit-logo

Lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita

Asiantuntijaesittely 

Centria TKI:n Kemia ja biotalous -tiimissä työskentelevä Tatu Hiltunen on valmistunut prosessitekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistolta vuonna 2018. − Opinnoissani erikoistuin biotuotteisiin ja bioprosessitekniikkaan. Tähänastisella työurallani …