Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Teollisuuspuiston sivuvirroista ja rikastushiekoista maanparannusaineita

Sivuvirtojen entistä tarkempi hyödyntäminen tukee alueen kestävää kehitystä ja ympäristövastuullisuutta.

Centrian tutkimus- ja kehitystyö kierrätyspohjaisten maanparannusaineiden parissa jatkuu. Viime vuosina on tutkittu muun muassa ravinteiden talteenottoa sekä orgaanisista että epäorgaanisista sivuvirroista ja näiden yhdistelmistä. Alkuvuodesta 2024 alkaneessa KIP-Kierto-hankkeessa keskitytään Kokkola Industrial Parkin yritysten, kuten Tetra Chemicalsin ja Yara Suomen tällä hetkellä läjitykseen menevien epäorgaanisten sivuvirtojen hyödyntämiseen yhdessä Keliberin rikastushiekan ja paikallisten biokaasulaitosten mädätysjäännösten kanssa. 

– Teemme lannoitekomponenttikokeita, joissa teollisuuden epäorgaanisia sivuvirtoja ja maatilan biolietteen ravinteita yhdistetään seostamalla sivuvirrat hidasliukoisiksi maanparannusaineiksi. Menetelmä onnistuessaan tehostaa materiaalien kiertoa ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, kertoo projektipäällikkö Mikko Junttila. – Laboratoriomittakaavassa on jo valmistettu Tetra Chemicalsin suotokakkua ja Yaran fosfaattipitoista siivousjaetta yhdistämällä liuos, jonka avulla biokaasulaitoksen mädätysjäännöksessä oleva liuennut ammoniumtyppi on saostettu tehokkaasti struviittina. Tietääksemme tämä on ensimmäinen kerta, kun molemmat saostuksessa tarvittavat komponentit ovat peräisin teollisuuden sivuvirroista, Junttila kertoo hankkeen tuloksista. 

Kuvassa on mittalasissa harmaata struviittia.
Centrian laboratoriossa on saostettu ammoniumtyppeä teollisuuden sivuvirtoja hyödyntäen. Kuva: Mikko Junttila. 

Centria-ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen hanke on jatkoa edellisvuosien esiselvitys- ja tutkimushankkeille. Tuloksena syntyy ohjeistus, kuinka optimoituja sivuvirtapohjaisia maanparannusaineita voidaan valmistaa. Luonnonvarakeskus suorittaa hankkeen lannoitekomponenteilla viljelykokeita valituille kasvilajeille ensin kasvihuoneessa ja myöhemmin peltoviljelyssä.  

KIP-Kierto-hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Sen toteutusaika on 1/2024–6/2024. 

Lisätietoja:

Mikko Junttila

TKI-asiantuntija

+358405742258

Kokkola