Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo

DIGI2B – Digitalisaatio bisnesajurina

Hankkeessa pureudutaan digitalisaatioprojektien suunnitteluun ja läpiviemiseen liittyviin haasteisiin, sekä pyritään osoittamaan digitalisaation tuomia liiketoiminnallisia hyötyjä. Tavoitteena on lisätä yritysten ja muiden toimijoiden digitalisaatioon liittyvää osaamista, sekä auttaa toimijoita kohdistamaan resurssit oikein.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.3.2022 – 31.8.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto
Keski-Pohjanmaan liitto

https://bisnesajuri.fi/

Projektipäällikkö: Leni Forsberg

Hankkeessa tuotetun tiedon avulla organisaatioiden ja TKI-toimijoiden kyky tuottaa elinkeinoelämää edistäviä palveluita paranee. Tiedon avulla pystytään jatkossa suunnittelemaan ja arvioimaan digitalisaatioprojekteja realistisella ja helppokäyttöisellä tavalla, mikä auttaa yrityksiä tekemään kannattavia päätöksiä. Mukana oleville yrityksille hanke tuo merkittävää lisäarvoa, auttaa luomaan uusia toimintatapoja, sekä tavoittamaan potentiaalisia uusia asiakkaita.  

Hankkeen aikana kootaan pk-yrityksiltä onnistumistarinoita siitä, miten yritykset ovat hyödyntäneet digitalisaatiota liiketoimintansa tukemiseen ja minkälaista etua ne ovat saaneet digitalisaatiosta. Onnistumistarinat taltioidaan ja kerätyn aineiston pohjalta pyritään muodostamaan kuva siitä mikä yhdistää onnistuneita digitalisaatioprojekteja. Tarinoiden avulla voidaan konkretisoida digitalisaatioprojekteista saatavaa hyötyä, sekä sen vaatimaa panostusta yrityksille ja TKI-toimijoille. Tarinoiden avulla voidaan avata sitä mitä digitalisaatio on käytännössä. Tällä tavoin pyritään rohkaisemaan eri toimijoita kehittämään digitalisaatiota omassa toiminnassaan.

Kerätyn käytännön tiedon ja kokemuksen pohjalta luodaan ”Digitaalisen liiketoimintaedun syntymisen tiekartta”, jonka avulla lisätään ymmärrystä siitä, mitä digitaalinen murros vaatii käyttäjiltä, yrityksen kulttuurilta, toimintamalleilta ja vanhoilta järjestelmiltä. Tiekartta toimii pohjana tuleville hankkeille ja muille projekteille. Se kertoo mitä käytännön askeleita yrityksen tulee ottaa digitalisaatioprojektin läpiviemiseen ja sen avulla voidaan arvioida digitalisaatioprojektien liiketaloudellista potentiaalia jo etukäteen. Osana tiekarttaa kehitetään ”Digitalisaatiostrategian ja digitalisaatioprojektin potentiaalisen tuoton ja resurssien tarpeen arvioinnin työkalu”, jonka avulla toimija voi määrittää digitalisaatioprojektin elinkaaren.

Viestinnän osuus hankkeessa on tärkeä, jotta uusi osaaminen, tieto, sekä suositukset parhaista käytänteistä saadaan kohderyhmän tietoon. Tiekartta ja arvioinnintyökalut tullaan saattamaan eri toimijoiden käyttöön sähköisessä muodossa verkkoon. Niitä testataan alueen yrityksissä ja hankkeissa. Saadun palautteen perusteella työkaluja hiotaan ja kehitetään ja niiden sisältöä voidaan päivittää hankkeen aikana ja sen jälkeen.

DIGI2B-hankkeen myötä Keski-Pohjanmaan alueen yritysten ja muiden toimijoiden osaaminen ja kyky toteuttaa hyvin suunniteltuja digitalisaatiohankkeita kasvaa. Tämä vuorostaan luo talouskasvua pitkällä tähtäimellä.

Bisnesajuri.fi – maksuton digiprojektin tiekartta

PK-yrityksille suunnattu ”Digiprojektin tiekartta” on julkaistu osoitteessa bisnesajuri.fi. Tiekartta on ilmainen työkalu, jonka avulla PK-yritykset voivat suunnitella digitalisaatioprojektejaan ja erilaisten teknisten ratkaisujen käyttöönottoa yrityksessä. Tiekartta koostuu kysymyksistä, sekä digiprojektin kustannuksia ja potentiaalista tuottoa arvioivasta viitteellisestä laskurista. Sivuilta löytyy myös yritysten haastatteluita ja tietoa Keski-Pohjanmaan alueella toimivista organisaatioista, joilta saa neuvoja ja tukea digiprojektien toteuttamiseen.

Tiekartta on myös saatavissa pdf-tiedostona, jonka voit ladata ja täyttää.

Tapahtumat

Julkaisut ja artikkelit

Hankkeen SOME kanavat


Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto, Keski-Pohjanmaan liitto. 
Kuntarahoitus: Kannuksen kaupunki, Kokkolan kaupunki, Perhon kunta.
Hankkeen toteuttaja: Centria AMK.

Ota yhteyttä

Leni Forsberg

TKI-asiantuntija

+358504795047

Kokkola