Siirry sisältöön
Svenska kulturfonden logo ELY-keskuksen logo

Hållbart distansarbete – Kestävä etätyö

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 1.8.2021-31.12.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa / Pohjanmaa

Rahoittajat: Europeiska landsbygdsfonden genom NTM-centralen i Österbotten, Svenska kulturfonden, Keskitien säätiö

https://www.hallbartdistansarbete.fi/

Projektipäällikkö: Pernilla Howard

Långsiktiga och hållbara lösningar för distansarbete har stor betydelse i dagens arbetsliv, där arbetsmetoderna sett en snabb utveckling som resultat av coronapandemin. Inom projektet Hållbart distansarbete kartlägger man hur distansarbetet fungerar idag, för att sedan analysera möjligheter för systematisk utveckling.

I samarbete med pilotföretag samskapas en utvecklingsprocess som efter projektslut fritt kan användas av företag som vill skräddarsy och bygga upp effektiva, strukturerade och långsiktiga möjligheter för arbete på distans. 

I projektet vill man även stöda landsbygden att medvetet arbeta för en levande landsbygd genom att främja distansarbete. Tillsammans med pilotkommuner och deras företag och föreningar samskapas en modell för hur kommuner kan möjliggöra distanslösningar för sina invånare.

Detta sker bland annat genom att stöda hubverksamheter, vilka skapar attraktiva arbetsmiljöer på  landsbygden som kan användas i marknadsföringen till potentiella nya invånare. 

Projektnamn: Hållbart distansarbete – Kestävä etätyö
Projekttid: 1.8.2021-31.12.2023
Genomförare: Centria-ammattikorkeakoulu & Yrkeshögskolan Novia 
Finansiärer: Europeiska landsbygdsfonden genom NTM-centralen i Österbotten,

Svenska kulturfonden, Keskitien säätiö
Projektområde: Österbotten & Mellersta Österbotten
Projektledare: Pernilla Howard (Centria) & Malin Winberg (Novia)

LYHYESTI PROJEKTISTA

Etätyömenetelmät ovat kehittyneet nopeasti koronaepidemian seurauksena. Etätyöhön liittyvät kysymykset vaativat kuitenkin pitkäaikaisia ja tehokkaita ratkaisuja. Projektissa ”Kestävä etätyö” tarkoituksena on kartoittaa nykytilanne ja sen pohjalta systemaattisesti kehittää etätyökäytäntöjä.

Yhteistyössä pilottiyritysten kanssa luodaan kehitysprosessi, jota voidaan vapaasti käyttää kaikissa yrityksissä projektin loppumisen jälkeen. Prosessin voi kukin räätälöidä itselleen sopivaksi, ja sen avulla voidaan yritykseen luoda johdonmukaisia, tehokkaita ja pitkällä aikavälillä toimivia etätyökäytänteitä.

Projektissa halutaan myös edistää maaseudun etätyökäytänteitä ja näin tietoisesti tukea elävää maaseutua. Yhdessä pilottikuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa luodaan malli, jonka avulla kunnat voivat helpottaa asukkaidensa etätyön tekemistä. Esimerkiksi etätyöpisteiden tukeminen voi olla kannattavaa; houkuttelevia työympäristöjä voidaan käyttää markkinoinnissa ja uusien asukkaiden houkuttelemiseksi kuntaan.

​​Hankkeen nimi: Hållbart distansarbete – Kestävä etätyö
Projektin kesto: 1.8.2021-31.12.2023
Toteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu & Yrkeshögskolan Novia 
Rahoittajat: Euroopan maaseuturahasto (Pohjanmaan ELY-keskus), Svenska kulturfonden, Keskitien säätiö
Projektialue: Pohjanmaa & Keski-Pohjanmaa 
Projektipäälliköt: Pernilla Howard (Centria) & Malin Winberg (Novia)


Ta kontakt

Pernilla Howard

TKI-koordinaattori