Siirry sisältöön
Logo Euroopan unionin osarahoittama Keski-Pohjanmaan liitto logo

LENTOON

Kohti uusia terveysteknologiaratkaisuja

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 1.1.2024-31.12.2026

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan unionin osarahoittama
Keski-Pohjanmaan liitto

Projektipäällikkö: Heidi Hintsala

LENTOON-hanke auttaa Keski-Pohjanmaan yrityksiä kehittämään hyvinvointi- ja terveysteknologiaa markkina- ja käyttäjälähtöisesti.

Hyödynnämme alan vaikuttavimpia tuotekehitysprosesseja ja tuemme yrityksiä uusimpien myynnin kannalta tärkeimpien arviointikriteerien hallinnassa. Hanke yhdistää uudella tavalla kaupallisen, teknisen ja sote-alan osaamisen ja menetelmät sekä luo uudenlaisen toimintamallin yritysten innovaatioiden kaupallisen menestyksen edistämiseksi. Tavoitteenamme on myös alueen elinkeinotoiminnan monipuolistaminen ja kasvattaminen. 

LENTOON on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke. Mukana osarahoituksella ovat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Centria.  

Keskeisin tavoitteemme on tukea alueen hyvinvointi- ja terveysteknologiayritysten menestyksekästä, systemaattista ja prosessimaista tuotekehitystä ideasta kaupalliseksi tuotteeksi. 

Tuemme yrityksiä: 

  • luomalla räätälöitävän tuotekehityksen tuen mallin hyvinvointi- ja terveysteknologiatuotteiden menestyksekkään kehittämisen tueksi
  • auttamalla hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksiä uusimpien ja markkinoiden kannalta alan keskeisimpien arviointikriteeristöjen haltuunotossa
  • auttamalla hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrityksiä käyttäjä- ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen  

  • korkeakoulut pystyvät aiempaa tehokkaammin tukemaan liike-elämän tarpeiden mukaista hyvinvointi- ja terveysteknologian TKI-toimintaa ja kasvuhakuista yritystoimintaa
  • terveys- ja hyvinvointiteknologiayritykset vastaavat entistä paremmin sote-alan teknologiakehityksen sekä liike-elämän erityisvaatimuksiin 
  • yritysten valmiudet kehittää uusia innovatiivisia terveys- ja hyvinvointiteknologian ratkaisuja sekä hyödyntää niitä kaupallisesti paranee, mikä tukee uuden menestyksekkään liiketoiminnan syntymistä. 
Kuvassa on seuraavien LENTOON-hanketta rahoittaneiden logot:  Euroopan unionin, Keski-Pohjanmaan liiton, Centrian sekä Kannuksen ja Kokkolan kaupungin.
.

Ota yhteyttä

Heidi Hintsala

TKI-koordinaattori