Siirry sisältöön
Business Finland logo
Kolmen kuvan sarja: hakkeri tietokoneella ja maailman karttaa, poliisiviranomaiset työssään ja pelastusviranomaiset työssään

Projekti Alpha

Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän ja Centrian koordinoiman Projekti Alphan tavoitteena on luoda uutta tietoa, osaamista ja uusia yhteisiä innovaatioita tietoturvauhkien tunnistamiseen ja tilannekuvan parantamiseksi. Business Finland Digital Trust -ohjelmaan kuuluvassa tutkimushankkeessa kehitetään tietomalleja, joilla dataa voidaan integroida eri järjestelmistä ja tietolähteistä.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.10.2022 – 30.11.2024

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Business Finland

Projektipäällikkö: Saku Seppälä

Tietoturvauhat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana yhdeksi puhutuimmaksi aiheeksi kiristyneen kansainvälisen tilanteen myötä. Vastaaminen tietoturvauhkiin edellyttää laajempaa tilannetietoisuutta, joka perustuu kentältä saataviin tietoihin ja monimuotoisiin tietolähteisiin. Projekti Alpha -tutkimushankkeessa kehitetään tietomalleja, joilla dataa voidaan integroida eri järjestelmistä ja tietolähteistä. Tietomalleilla pyritään mahdollistamaan käyttäjäkohtainen ja tehokkaampi tilannetietoisuuden esittäminen verkostoituneessa viranomaisten välisessä toiminnassa.

Toimenpiteet ja tavoitteet

Tilannekuvan luomiseksi tarvitaan valtava määrä dataa, jota voidaan kerätä ympäristöä monitoroimalla ja hyödyntämällä huipputeknologiaa, kuten älykästä analytiikkaa, tekoälyä (AI), erilaisia datan prosessointimuotoja sekä tietoliikenne- ja IoT-teknologioita.

Testiympäristöissä suoritettavat käytännön testaukset tukevat ja todentavat tilannetietoisuuden ratkaisujen tutkimista, eri organisaatioiden ratkaisujen integrointia ja julkista kenttäkokeilua. Työpajoilla ja kenttäkokeilla on myös merkittävä rooli Projekti Alphan yhteistyön ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Projekti Alphan tavoitteena on mahdollistaa viranomaisille parempi käsitys tilannetietoisuudesta ja parantaa päätöksentekovalmiuksia viranomaisten kenttäoperaatioissa ja valvontakeskuksissa sekä alueellisissa ja kansallisissa organisaatioissa. Tavoitteena myös on, että eri viranomaisille muodostuu parempi kyky koordinoida toimiaan, mikä parantaa yleistä turvallisuutta. Hankkeen yrityskumppanit pyrkivät puolestaan vauhdittamaan kasvuaan uudistamalla tuoteportfolioitaan ja tähtäämällä uusille markkinasegmenteille, mikä näkyy pidemmällä aikavälillä liiketoiminnan, viennin ja työllistymismahdollisuuksien kasvuna.

Useat muuttuvat ja maailmanlaajuiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja teknologisiin riskeihin liittyvät uhat ovat vaikuttaneet siihen, että Projekti Alphan kaltaiselle hankkeelle on nähty tarvetta. Hankkeen avulla lisätään myös kansainvälistä yhteistyötä niin kyberturvallisuudessa, tilannetietoisuudessa kuin viranomaisten välisessä päätöksenteossa.


Projekti Alpha valmistautuu ensimmäiseen testaustapahtumaan

Centria koordinoi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti merkittävää Projekti Alpha -hanketta, jonka tavoitteena on luoda uutta tietoa, osaamista ja uusia yhteisiä innovaatioita hybridivaikuttamisen teemaan ja tilannetietoisuuteen. Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaan kuuluvassa tutkimushankkeessa kehitetään ratkaisuja ja rajapintoja, joilla voidaan integroida eri järjestelmiä ja tietolähteitä keskenään. Uudet ratkaisut mahdollistavat käyttäjäkohtaisen tilannetietoisuuden esittämisen verkostoituneessa viranomaisten välisessä toiminnassa. 

Projekti Alphan toinen testaustapahtuma järjestetään 31.10−2.11.2023 Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa. Sen tarkoituksena on tuoda projektin toimijat yhteen, testata tietolähteiden ja ohjelmistojen toimivuutta, nähdä kuinka tähän mennessä tehdyt osa-alueet toimivat keskenään sekä suunnitella yhdessä, mitä parannuksia ja lisäyksiä seuraavaan julkiseen testaustapahtumaan tarvitaan. –Trial nähdään hankkeessa tärkeänä välisaavutuksena, johon valmistaudutaan huolellisesti. Siellä päästään konkreettisesti yhdessä testaamaan erilaisia hankkeen aikana tuotettuja Proof of Concept -ratkaisuja. Tiivis yhdessä tekeminen on tuottanut synergioita eri toimijoiden välille, kertoo hankkeen projektipäällikkö Saku Seppälä.   

Pitkän työuran Elisa Oyj:llä erilaisissa esihenkilö- ja kehitystehtävissä tehnyt Seppälä suoritti Liiketalouden tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon Centriassa vuonna 2023. Hän katsoo opiskelun tuoman positiivisen kokemuksen olleen syy hakeutua organisaatioon myös töihin. –Tutustuin talon vahvaan TKI-toimintaan jo opintojen aikana, muistelee Seppälä. Hänen mielestään Centrian tutkimus- ja kehitystoiminta on rinnastettavissa asiantuntijaorganisaatioon, joka toimii yksityisellä sektorilla.  

Vierimaantien kampuksella aloitti uusi projektipäällikkö Saku Seppälä. Kuva: Marika Hautala.

Projekti Alphassa Seppälää kiehtoo erityisesti erilaisten osaamisten ja toimijoiden synergia.  -On äärimmäisen hienoa saada toimia näin monipuolisen konsortion kanssa. Hanke on mielenkiintoinen kokonaisuus ajankohtaankin nähden. Projekti Alphassa tehdään merkittävää työtä viranomaisten välisen päätöksenteon tukemiseksi, kehuu Seppälä.   

Seppälä on kotoisin Kokkolasta, mutta asunut ja työskennellyt suuren osan työelämästään pääkaupunkiseudulla. Nykyisin Ylivieskassa asuvaa uutta centrialaista motivoivat selkeät tavoitteet. – Projektityön suola on se, että asetettuihin tavoitteisiin pyritään vastaamaan tietyssä aikaikkunassa. Sen jälkeen päästään asettamaan jälleen uusia tavoitteita päämäärätietoisesti.  

  


Sukellusdrone käyttöönottotestauksessa

DroneLabin väki kävi tekemässä käyttöönottotestauksen vastahankitulle sukellusdronelle (ROV), jota tullaan käyttämään Projekti Alphan ja useiden muiden hankkeiden demonstraatioissa hyvinkin monenlaisissa testausskenaarioissa. Vaikka kesäkuun päivä oli hyytävän kylmä, aurinko paistoi kirkkaasti ja testaukset sujuivat erittäin hyvin. Laitteen onnistunutta testausta seuraamaan sattui myös paikallisen pelastuslaitoksen henkilökuntaa, jolle pystyimme vähän jo kertomaan heti tuoreeltaan uusimmasta kalustostamme, jota voidaan käyttää esimerkiksi tilannekuvan luomiseen. 


Projekti Alpha starttasi kaksipäiväisellä Workshopilla

Workshop-terveiset Projekti Alphasta! Projekti Alphan kaksipäiväinen Workshop pidettiin 11.-12. tammikuuta Espoon Otaniemessä. Tavoitteena oli tutustua loppukäyttäjien tarpeisiin, konsortion jäseniin ja suunnitella yhteisiä toimenpiteitä hanketta varten ideoitujen käyttäjätarinoiden avulla. Onnistuneen Workshop-tilaisuuden ansiosta saatiin luotua vahva pohja yhteiselle tekemiselle ja uusille innovaatioille.

Ota yhteyttä

Saku Seppälä

TKI-asiantuntija