Siirry sisältöön
Business Finland logo
Kolmen kuvan sarja: hakkeri tietokoneella ja maailman karttaa, poliisiviranomaiset työssään ja pelastusviranomaiset työssään

Projekti Alpha

Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän ja Centrian koordinoiman Projekti Alphan tavoitteena on luoda uutta tietoa, osaamista ja uusia yhteisiä innovaatioita tietoturvauhkien tunnistamiseen ja tilannekuvan parantamiseksi. Business Finland Digital Trust -ohjelmaan kuuluvassa tutkimushankkeessa kehitetään tietomalleja, joilla dataa voidaan integroida eri järjestelmistä ja tietolähteistä.

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.10.2022 – 30.11.2024

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Business Finland

Projektipäällikkö: Jari Vähäkainu

Tietoturvauhat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana yhdeksi puhutuimmaksi aiheeksi kiristyneen kansainvälisen tilanteen myötä. Vastaaminen tietoturvauhkiin edellyttää laajempaa tilannetietoisuutta, joka perustuu kentältä saataviin tietoihin ja monimuotoisiin tietolähteisiin. Projekti Alpha -tutkimushankkeessa kehitetään tietomalleja, joilla dataa voidaan integroida eri järjestelmistä ja tietolähteistä. Tietomalleilla pyritään mahdollistamaan käyttäjäkohtainen ja tehokkaampi tilannetietoisuuden esittäminen verkostoituneessa viranomaisten välisessä toiminnassa.

Toimenpiteet ja tavoitteet

Tilannekuvan luomiseksi tarvitaan valtava määrä dataa, jota voidaan kerätä ympäristöä monitoroimalla ja hyödyntämällä huipputeknologiaa, kuten älykästä analytiikkaa, tekoälyä (AI), erilaisia datan prosessointimuotoja sekä tietoliikenne- ja IoT-teknologioita.

Testiympäristöissä suoritettavat käytännön testaukset tukevat ja todentavat tilannetietoisuuden ratkaisujen tutkimista, eri organisaatioiden ratkaisujen integrointia ja julkista kenttäkokeilua. Työpajoilla ja kenttäkokeilla on myös merkittävä rooli Projekti Alphan yhteistyön ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Projekti Alphan tavoitteena on mahdollistaa viranomaisille parempi käsitys tilannetietoisuudesta ja parantaa päätöksentekovalmiuksia viranomaisten kenttäoperaatioissa ja valvontakeskuksissa sekä alueellisissa ja kansallisissa organisaatioissa. Tavoitteena myös on, että eri viranomaisille muodostuu parempi kyky koordinoida toimiaan, mikä parantaa yleistä turvallisuutta. Hankkeen yrityskumppanit pyrkivät puolestaan vauhdittamaan kasvuaan uudistamalla tuoteportfolioitaan ja tähtäämällä uusille markkinasegmenteille, mikä näkyy pidemmällä aikavälillä liiketoiminnan, viennin ja työllistymismahdollisuuksien kasvuna.

Useat muuttuvat ja maailmanlaajuiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja teknologisiin riskeihin liittyvät uhat ovat vaikuttaneet siihen, että Projekti Alphan kaltaiselle hankkeelle on nähty tarvetta. Hankkeen avulla lisätään myös kansainvälistä yhteistyötä niin kyberturvallisuudessa, tilannetietoisuudessa kuin viranomaisten välisessä päätöksenteossa.