Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Pohjois-Pohjanmaan liiton logo
Sähköauton latauspiste

SAAROB – Sähköautojen akkujen robotisoitu purkaminen

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 1.5.2021-30.9.2023

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto
Pohjois-Pohjanmaan Liitto

Projektipäällikkö: Jari Kaarela

SAAROB-hanke etsii ja hyödyntää uuden sukupolven robotiikan, digitalisaation, sekä älykkään automaation avulla turvallisia ja tuottavuutta edistäviä ratkaisuja, ideoita ja toimintamalleja tulevaisuuden akkukierrätyksen logistisiin haasteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa akkujen purkamiseen soveltuvien robotisoitujen menetelmien kehittämistä ja testaamista, jolloin hankkeen pääpaino on akkumateriaalivirran ja jälkikäsittelyketjun kehittämisessä. Hankkeen tuloksena syntyy konsepti sähköautojen ajovoima-akkujen robotisoidusta purkamisesta. Luotu konsepti on hyödynnettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hanketta rahoitetaan EU:n aluekehitysrahastosta.

Liikenne sähköistyy

Liikenteen sähköistyminen on maailmanlaajuisesti kiihtymässä, ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi ollaan siirtymässä vaihtoehtoisiin liikenteen energiamuotoihin. Tämä ilmenee erityisesti sähkökäyttöisten ajoneuvojen suosion kasvuna itselataavien-, ja ladattavien hybridien sekä täyssähköisten ajoneuvojen osalta myös Pohjoismaiden kylmissä olosuhteissa. Esim. Norja onkin vuonna 2020 saavuttanut maailman ensimmäisenä valtiona vuositasolla yli 50 %:n sähkökäyttöisten ajoneuvojen osuuden ensirekisteröidyistä ajoneuvoista. Suomessa vastaava osuus henkilöautojen osalta vuonna 2020 oli 37,5 %, ja vuonna 2019 vastaavasti 20,5 %. Liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän loppuraportin mukaan Suomen sähköautojen lukumäärätavoitetta tulee kiristää siten, että vuonna 2030 Suomessa olisi tieliikennekäytössä 600 000 – 700 000 sähköautoa, jolloin pysyisimme vuodeksi 2045 asetetun kasvihuonepäästöttömän liikenteen tavoitteessa, ja jotta saisimme puolitettua liikenteen päästöt vuoteen 2005 verrattuna.

 

Käytetyt akut tulee kierrättää

Sähköauton akku tulee kierrättää sen tullessa käyttöikänsä päähän. Akun kierrättäminen on ympäristöllisesti ensiarvoisen tärkeää ja taloudellisesti kannattavaa, sillä akuissa on runsaasti hyödynnettävissä olevia materiaaleja. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen akkuteknologian kierrättämisessä piilee kuitenkin monia haasteita. Kyseessä on tulevaisuudessa laajasti kasvava teollisuuden ala, jossa työkappaleet ovat suuria, raskaita ja vaarallisia käsitellä kierrätysprosessiin liittyvien sähköisku-, valokaari-, kemikaalivuoto-, ja paloriskien vuoksi. Täyssähköauton ajovoima-akku voi painaa satoja kiloja, ja siinä voi olla kosketussuojaamattomia jännitteellisiä komponentteja. Tämä tekee ajovoima-akkujen purkamisesta tulevaisuudessa haasteellista paitsi logistiikan ja kierrätyskapasiteetin, myös purkutyöturvallisuuden kannalta.

SAAROB tutkii akkujen kierrätysratkaisuja

SAAROB-hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on etsiä ja hyödyntää uuden sukupolven robotiikan-, digitalisaation-, sekä älykkään automaation avulla turvallisia ja tuottavuutta edistäviä ratkaisuja, ideoita ja toimintamalleja tulevaisuuden akkukierrätyksen logistisiin haasteisiin. Hankkeessa luodaan ja testataan turvalliseen akkuteknologian jälleenhyödyntämiseen keskittyvä robotisoitu tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristö sekä luodaan tämän ympärille konsepti, jonka avulla tutkimustulokset välitetään yrityksille ja toimijoille sovellus demonstraatioiden, prosessisimulointien ja tietopakettien muodossa. Hankkeen tuloksena alueelliset yritykset, toimijat ja kuluttajat saavat konkreettista tutkimustietoa ja ratkaisumalleja sähköautojen akkuteknologian jälleenhyödyntämisprosessin merkityksestä osana tulevaisuuden vähähiilistä yhteiskuntaa.


Ota yhteyttä

Jari Kaarela

Yliopettaja (tuotantotalous)