Siirry sisältöön
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling logo
Leader Aktion Österbotten

Ung i Förening

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 1.9.2021-31.12.2023

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Leader Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden och SFV

Projektipäällikkö: Mona Groop-Sjöholm

Ung i Förening logo
Arbetsbokens omslag

Projektet Ung i Förenings mål är att öka ungdomars engagemang i föreningar i Österbotten.  I projektet får föreningar hjälp med synlighet på sociala medier med målet att ungdomar upptäcker de möjligheter som finns att engagera sig i olika föreningar och inspireras att delta. Utbildning med fokus på inkludering av unga och extern kommunikation erbjuds föreningar. Korta presentationsvideor filmas av utvalda föreningar och marknadsförs via olika kanaler och föreningar handleds i att själva filma. Föreningsinfluencers engageras för att synliggöra föreningslivet för ungdomar på sociala medier. Projektområdet är Österbotten.

Ung i förening är ett samarbetsprojekt mellan yrkeshögskolorna Centria och Novia som pågår under perioden 1.9.2021-31.12.2023. Centria fungerar som projektägare och Novia som delgenomförare

Finansiärer är Leader Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden och SFV.

I samarbete: Yrkeshögskolan Novia

Projektet Ung i förening startar podcast, 16.6.2023
https://www.novia.fi/nyheter/forskningsnytt/projektet-ung-i-forening-startar-podcast-

Vetenskapskarnevalen podcast, ”Föreningsliv ur ungas synvinkel” https://www.podbean.com/ew/pb-n5gau-152e74a

Centria bulletin, 14.12.2023: ”Föreningar som resurs i samhället”
https://centriabulletin.fi/foreningar-som-resurs-i-samhallet/

Svängrum, mars 2023: ”Prata med varandra om föreningsliv”
https://svangrum.sofuk.fi/65-2023/mars/398-projektet-ung-i-forening-prata-med-varandra-om-foreningsliv

Österbottens Tidning, 20.6.2023, ”Hitta gemenskap och väx som människa i en förening”
https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/691394

ÖP (Österbottniska Posten) nr.1 2023, 27.2.2023
https://issuu.com/webbop/docs/_p_1-2023_issuu

Hankkeen rahoittajien ja osallistujien logot

Kontakt

Mona Groop-Sjöholm

TKI-asiantuntija


Suomeksi

Nuori yhdistyksessä

Hankkeen tavoite:
– esitellä nuorille yhteisöllisyyttä ja erilaisia rikastuttavia harrastuksia, joita alueen yhdistykset voivat tarjota.

– lisätä nuorten osallistumista yhdistystoimintaan. Yhdistyksissä toimimisella voi olla positiivisia vaikutuksia nuorten psyykkiseen hyvinvointiin. Nuorten osallistuminen yhdistyksen toimintaan lisää myös yhdistysten elinvoimaisuutta.

Hankkeessa yhdistyksiä autetaan saamaan enemmän näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Näin nuoret huomaavat paremmin yhdistyksien tarjoamat mahdollisuudet ja kiinnostuvat yhdistystoiminnasta. 

Projektipäälliköt:

Mona Groop-Sjöholm, 040 6211 887, mona.groop-sjoholm@centria.fi
Azra Arnautovic, 050 521 5089, azra.arnautovic@novia.fi


In English

Youth in associations

Project aim:
– present to young people the fellowship and the enriching hobbies that associations in the region can offer.
– increase the engagements of youth in associations. This can have a positive effect on the psychical well-being of young people as well as boost associations that become more viable through new young members. 

The project helps associations to become more visible on social media, so that young people notice the possibilities to engage in different associations and become inspired to participate.

Project managers:

Mona Groop-Sjöholm, 040 6211 887, mona.groop-sjoholm@centria.fi
Azra Arnautovic, 050 521 5089, azra.arnautovic@novia.fi


Contact

Mona Groop-Sjöholm

TKI-asiantuntija