Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Kohti tiiviimpää yhteistyötä – kysely työelämälle

Vastaa Kasvun, osaamisen ja elinvoiman Keski-Pohjanmaa (KOE) -hankkeen kyselyyn, jossa päämääränä on alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Kuvtuskuva: tietokoneen vieressä laskin lomakepinoja

Työelämälle suunnattu kysely on osa Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoimaa ja AKKE-määrärahalla toteutettavaa Kasvun, osaamisen ja elinvoiman Keski-Pohjanmaa (KOE) -hanketta ja sen toteuttavat yhteistyössä Keski-Pohjanmaan liitto sekä alueen koulutusorganisaatiot, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Osaaminen on yksi tärkeimpiä edellytyksiä Keski-Pohjanmaan maakunnan kestävälle kasvulle, kilpailukyvylle sekä elinvoimalle. Jotta osaavan työvoiman saatavuus voidaan turvata alueella, tarvitaan vuoropuhelua koulutustoimijoiden ja työelämän välillä.

Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa tarjoaa alueen yrityksille ja muille organisaatioille mahdollisuuden hyödyntää koulutusorganisaatioiden eri alojen asiantuntemusta, osaamista ja resursseja omiin tarpeisiinsa. Näin työnantajatahot voivat edesauttaa osaavan työvoiman jäämistä alueellemme sekä tukea uusien osaajien sujuvaa siirtymistä työelämään. Vastaamalla tähän kyselyyn autat meitä suunnittelemaan alueen tarpeisiin vastaavia koulutus-, tutkimus- ja kehityspalveluita ja olet mukana rakentamassa vahvempaa ja paremmin kohdennettua yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Mikäli yritykselläsi tai organisaatiollasi on koulutus-, tutkimus- tai kehitystarpeita, me hankkeen toteuttajat kuulemme näistä mielellämme, toteaa Sandra Holm, joka toimii hankkeen projektipäällikkönä Centriassa.

Kasvun, osaamisen ja elinvoiman Keski-Pohjanmaa (KOE) -hankkeen toteutusaika on 1.1.2023 – 31.12.2024.

Lisätietoja

Sandra Holm

TKI-asiantuntija