Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Metaverse- ja virtuaaliteknologioista vahvistusta yritysten kilpailukyvylle

Centrian, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishankkeessa selvitetään XR- ja metaverse-teknologioiden hyödyntämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia.

KUvassa valkoiset VR-lasit puisella pöydällä.
VR-lasit ovat olennainen työkalu virtuaaliteknologiaan liittyvässä kehitystyössä. Kuva: Sami Huhtakangas

Metapilot Factory -hankkeessa selvitetään ja suunnitellaan ensimmäisiä XR-teknologiaa hyödyntäviä pilotointeja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Euroopan unionin osarahoittaman yhteishankkeen tavoitteena on lisätä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden ymmärrystä sekä osaamista XR-teknologioihin ja metaverseen liittyen. Saavutettua tietotaitoa on tarkoitus hyödyntää erityisesti alueella toimivien, kehittymishaluisten pienten ja keskisuurten yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa. 

Käytännön esimerkkeinä Metapilot Factory -hankkeessa edistetyistä toiminnoista voidaan nostaa virtuaalinen oppimisympäristö, jota Centrian projektihenkilöstö on kehittänyt. Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto ovat puolestaan tutkineet uusia tapoja hyödyntää lohkoketjuja sekä metaversea. 

–Pilottien käynnistys on lähtenyt lupaavasti liikkeelle. Kevään aikana on suunnitelmissa kerätä alueen yrityksiltä lisää pilotti-ideoita, kertoo Centrialla hankkeesta vastaava projektipäällikkö Ville Autio

Hankekumppanit mahdollistavat erilaisten kokeilujen ja pilotointien toteuttamisen yritysten tarpeiden mukaisesti. Laajennettua todellisuutta hyödyntävät sovellukset, laitteiden ja välineiden käyttöönottoon ja kunnossapitoon liittyvät virtuaaliset oppimisympäristöt sekä liiketoiminnan markkinointiin liittyvät asiat ovat esimerkkejä lukuisista yhteistyössä toteutettavista kokeiluista, joilla voidaan sujuvoittaa yritysten liiketoimintaa ja vahvistaa niiden kilpailukykyä. 

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston vahvistaessa projektikokoonpanoa osatoteuttajien rooleissa. 

Metapilot Factory on Euroopan unionin osarahoittama hanke, joka toteutetaan 1.11.2023 – 31.12.2025 välisenä aikana.