Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Sivuvirroista ratkaisuja ravinnepulaan?

Keski-Pohjanmaalla kartoitetaan kierrätyslannoitteiden raaka-aineeksi soveltuvat teolliset sivuvirrat.

Keski-Pohjanmaalla kartoitetaan kierrätyslannoitteiden raaka-aineeksi soveltuvat teolliset sivuvirrat.

Tulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän kestäviä ravinneratkaisuja. Ravinteiden kierrättäminen ja kierrätysravinteiden valmistaminen teollisuuden ylijäämämateriaaleja hyödyntäen pienentää myös lopputuotteen elinkaariaikaisia ympäristövaikutuksia. Väkilannoitteiden saatavuus on vaikeutunut muuttuneen maailmantilanteen myötä ja tämän seurauksena tarvitaan alueellisia, innovatiivisia ratkaisuja lannoiteomavaraisuuden tueksi.

Näitä ratkaisuja kartoitetaan maaliskuussa alkaneessa Kiertolannoite-esiselvityshankkeessa. Tavoitteena on tukea Keski-Pohjanmaan vihreää siirtymää ja kiertotaloustoimintaa pidentämällä tällä hetkellä teollisille kaatopaikoille tai polttoon päätyvien materiaalien elinkaarta ja jalostaa niistä korkeamman jalostusasteen uusia tuotteita, kierrätyslannoitteita.

Hankkeessa edistetään myös lannoite-ekosysteemin syntymistä, joka toisi yhteen maakunnan suurteollisuuden, teolliset pk-yritykset ja alkutuotannon toimijat. Samalla parannetaan alueellista lannoitesaatavuutta ja huoltovarmuutta. Myös maatalouden vähähiilisyys edistyy, kun neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja väkilannoitteita voidaan vaihtaa kierrätyslannoitteisiin.

Esiselvityksessä kartoitetaan kierrätyslannoitteiden raaka-aineeksi soveltuvat teolliset sivuvirrat Keski-Pohjanmaalla, selvitetään niiden sisältämä ravinnepotentiaali ja testataan mahdollista ravinteiden talteenottoa. Lisäksi tarkastellaan sivuvirtojen kierrättämiseen liittyviä mahdollisia lainsäädännöllisiä pullonkauloja sekä sivuvirtojen hyödyntämisen teknisiä ja taloudellisia näkökulmia osana kierrätyslannoitteiden valmistusta.

Hanke kutsuu alueen yritykset vastaamaan sivuvirtoja koskevaan kyselyyn.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2023-31.12.2023 ja sitä rahoittaa Keski-Pohjanmaan Liitto.

Lisätietoja

Emilia Niittyviita

TKI-asiantuntija

+358405416001

Kokkola