Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Suunnitellaan yhdessä kiehtova Keski-Pohjanmaa!

Näppärästi eteenpäin! -hankkeessa selvitetään kyselyn avulla elävän kulttuuriperinnön mahdollisuuksia Keski-Pohjanmaan veto- ja pitovoimaa vahvistavana tekijänä. Erilaisilta alueen yrityksiltä toivotaan vastauksia kyselyyn.

Centrian Näppärästi eteenpäin! -hanke julkaisee elävän kulttuuriperinnön mahdollisuuksia Keski-Pohjanmaan veto- ja pitovoimaa vahvistavana tekijänä selvittävän kyselyn, jossa painotetaan erityisesti kulttuurihyvinvointia ja matkailua, ja selvitetään erityisesti alueen viihtyvyyteen ja kiinnostavuuteen vaikuttavia tekijöitä työnantajien näkökulmasta. 

Vastaamalla kyselyyn voi vaikuttaa matkailu- ja kulttuuritarjonnan suunnitteluun, tulevien matkailuhankkeiden kehittämiseen ja tarjottaviin toimenpiteisiin, kuten yritystoimintaa edistäviin koulutuksiin, matkailua koskeviin tapahtumiin ja verkostoitumistapaamisiin sekä koulutus- ja harrastustoiminnan suunnitteluun. 

Vastaaminen vie noin 3 minuuttia ja vastausaikaa on huhtikuun loppuun asti.  
Vastaa kyselyyn! 

Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulu, Kaustisen seutukunta ja Kansanmusiikki-instituutti seuraavien hankkeiden kautta: Näppärästi eteenpäin, Aineetonta elinvoimaa & Hyvinvointimatkailun esiselvityshanke. 

Näppärästi eteenpäin! Kansanmusiikkiperinne osana Keski-Pohjanmaan vetovoimaa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansanmusiikkiperinteen roolia maakunnan veto- ja pitovoimatekijänä. Hankkeen aikana tehdään esiselvitys kansanmusiikkiperinteestä osana alueen vetovoimatekijöitä. Lisäksi hankkeessa luodaan uusi, kansanmusiikin koulutukseen painottuva osaamisklusteri sekä sen toimintamalli. 

Hanke toteutetaan 1.11.2023–31.12.2024 välisenä aikana. Hanketta rahoittaa Keski-Pohjanmaan liitto (AKKE). 

Lisätietoja:

Anni Järvelä

TKI-asiantuntija