Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Tärkeintä on yrittäjämäinen asenne

Let’s Learn Work -hankkeen tuloksia, kokemuksia ja oivalluksia yrittäjyyskasvatuksesta käytiin läpi hankkeen päätösseminaarissa yhdessä lukuisien opiskelijoiden, opettajien ja yrittäjien kanssa.

Ryhmäkuva, jossa Let's learn work -hankkeen seminaariin osallistuneita henkilöitä

Let’s Learn Work -hankkeen päätösseminaarin avauspuheenvuorossa Kokkolan suomalaisella lukiolla Mervi Järkkälä Keski-Pohjanmaan Yrittäjiltä lausui olennaiset sanat, jotka toistuivat läpi tilaisuuden: “Tärkeintä on yrittäjämäinen asenne.”

− Päätösseminaarissa huokui positiivinen asenne ja innokkuus yrittäjyyteen. Let’s Learn Work -hankkeen mentoroinnista on saatu todella hyviä kokemuksia. Yrittäjät ovat jakaneet osaamistaan nuorille, jotka ovat saaneet vahvistusta omalle uravalinnalleen ja käytännön tietoa haaveilemansa ammatin arjesta, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Janette Korpi Centriasta. Myös Timo Lahtinen Kosekista kertoi havaintojaan eri näkökulmista hankkeen ajalta. Mentori Natascha Skog ja mentorointiin osallistuneita opiskelijoita oli lavalla kertomassa kokemuksistaan, ja he suosittelivatkin lämpimästi yhteydenottoa ja tutustumista nuorta kiinnostavaan yritykseen.

Yes ry:n Sanna Lehtosen luotsaamaan paneelikeskusteluun osallistuivat opiskelija Henri Hautabakka, yrittäjä Ruusa-Mari Höyhtyä Mammun Hyväkakku Oy:stä, Jukka Oravainen YritysKannuksesta ja Ilona Salomaa-Uusitalo Kaustisen musiikkilukiolta. Keskustelussa nousivat erityisesti seuraavat opit: tekeminen opettaa, on oltava rohkea, uskallettava myös epäonnistua ja kysyä apua. Mammun Hyväkakku Oy ilmoitti lavalla jopa avoimesta työtarjouksesta nuorelle!

Let’s Learn Work -hanke on edistänyt yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden yhteistyötä Keski-Pohjanmaalla. Toisen asteen oppilaitokset, Centria-ammattikorkeakoulu, kehittämisyhtiöt ja yritykset ovat syventäneet yhteistä tekemistä ja saaneet yhteisen näkemyksen siitä, mitä kaikkea yrittäjyyskasvatus on. Päätösseminaarissa todettiin, että yrittäjyyteen liittyy niin paljon monenlaisia taitoja, että yrittäjyyskasvatusta voi edistää eri oppiaineissa todella monipuolisesti.

Hankkeessa luotua LLW-kurssia on testattu ja pilotoitu erilaisilla opiskelijaryhmillä. Pidetyimpiä osuuksia ovat olleet podcastit alueen yrityksistä ja yrittäjistä sekä erilaiset digitaaliset tehtävät, joissa pohditaan omia vahvuuksia, mielenkiinnon kohteita ja niiden hyödyntämistä omassa työssä. Tietoja mentorointimallista ja Let’s Learn Work -kurssista lisätään marraskuun aikana hankesivulle. Materiaalit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Kiitos kaikille seminaariin ja hankkeeseen osallistuneille, jatketaan yrittämistä ja yrittäjyydestä viestimistä jatkossakin, Korpi kiteyttää.

Let’s Learn Work -hankkeen tavoitteena on ollut tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Päätoteuttajana on toiminut Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Kokkolan kaupunki. Hanketta on toteutettu ajalla: 1.8.2021 – 30.11.2023. 

Lisätietoja

Janette Korpi

TKI-asiantuntija