Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Let’s learn work!

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin.

Toimiala: Yrittäjyys ja liiketoiminta

Projektin kesto: 01.08.2021 – 31.08.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Janette Korpi

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa luodaan digitaalinen työelämäpassi sekä työelämä- ja koulutusorganisaatioiden yhteinen mentorointimalli. Hankkeessa tehdään maakunnallista yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun kesken.

Digitaalinen työelämäpassi tarjoaa perusopetuksen ulkopuolella järjestettävää, syvempää työelämä- ja
yrittäjyysosaamista sekä paikallisen elinkeinoelämän tuntemusta ja sujuvoittaa samalla opintopolkua maakunnan sisällä toiselta asteelta korkea-asteelle opintojen hyväksi luvun tai suoran opiskelupaikan muodossa. Työelämäpassin suorittaminen kehittää muun muassa opiskelijan ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, monialaista ajattelua sekä yrittäjämäistä asennetta.

Mentorointimallissa rakennetaan työelämätoimijoiden ja opiskelijoiden välistä vuoropuhelua, jota käydään sekä yksilötasolla että eri koulutusasteilta kootuissa opiskelijaryhmissä. Mentoroinnin kautta voidaan vahvistaa muun muassa opiskelijan itsetuntemusta, ammatillista identiteettiä ja työelämätaitoja sekä rohkaista opiskelijaa tavoitteelliseen toimintaan. Opiskelijoiden saaman hyödyn lisäksi mentorointi vahvistaa myös koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena maakuntaan on luotu koulutusorganisaatioiden yhteiset työkalut työelämäpassi ja
mentorointimelli jotka sujuvoittavat siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Keski-Pohjanmaan
koulutusorganisaatioiden opiskelijoita sekä vastavalmistuneita ilman työ- tai opiskelupaikkaa jääneitä nuoria on pilotoinnin tuloksena suorittanut työelämäpassin, joka on todiste opituista taidoista ja josta on hyötyä sekä opintopolun rakentamisessa että työpaikan saavuttamisessa. Samoin mentorointi on vahvistanut heidän osaamistaan ja edistänyt työelämän kiinnittymistä.

Pitkällä tähtäimellä hanke tähtää maakunnan elinvoiman kehittämiseen yhteistyössä alueen yritysten ja nuorten kanssa. 

Mentorointi on työelämän edustajan (mentori) ja opiskelijan (aktori) yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista, sekä tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Mentorointi on oppimisen tapana yksinkertainen: se perustuu mentorin ja aktorin väliseen vuorovaikutukseen, jossa käydään keskustelua työelämästä, opinnoista ja tulevaisuudesta. Opiskelijan kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet määrittelevät Let´s Learn Work -mentoroinnin sisällön ja siksi mentorointia kutsutaankin opiskelijalähtöiseksi prosessiksi. Mentorointi voi mahdollistaa tavan selkeyttää tulevaisuutta eli omia jatko-opintoja ja uramahdollisuuksia kuin omia unelmia ja tavoitteita. Se voi auttaa niin inspiroitumaan, tunnistamaan ja löytämään omia vahvuuksia kuin mahdollistaa uudenlaisten verkostojen luomisen alueen työelämän edustajien kanssa.

Linkki mentorointimateriaaliin

Let´s Learn Work -kurssi on suunniteltu yli 17- vuotiaille opiskelijoille paikkakuntaan ja koulutuspoluille katsomatta. Kurssilla opiskelet aiheita itsetuntemus-, tulevaisuuden työelämä -ja yrittäjyystaidot. Kurssi tarjoaa sinulle uudenlaisia näkökulmia ja työkaluja tulevaisuuden työelämään, omille ammatti- ja urapoluillesi kuin taitoja työelämän perusteisiin. Kurssin tavoitteena on antaa uudenlaisia näkökulmia toimia yrittelijäänä yhteiskunnan jäsenenä! Kurssin avulla opit ja tutustumalla eri ammattialoihin, yrityksiin ja osaajiin vahvistat tuntemustasi maakunnallisen alueemme työ- ja elinkeinoelämästä.

Linkki LLW-kurssimateriaaliin

Susanna Kallama – Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Aiheena ei enempää eikä vähempää kuin yhteiskunnallinen yrittäjyys – kuinka voit perustaa yrityksesi tuottamaan hyvää koko yhteiskuntaan! 

Vieraana jaksossa on Susanna Kallama. Susanna toimii Arvo ry: toimitusjohtajana ja YYO:n eli yhteiskunnallisten yritysten liitossa. Liitto tukee kaikkia yhteiskunnallisia yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja heidän tukijoitaan. Jakson kuunneltuasi tunnistat ja tiedostat mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys ja miten toimia jos koet että haluaisit toimia yhteiskunnallisena yrittäjänä.

Let’s Learn Work Podcast – Susanna Kallama

Janne Lehtinen – Digitalisaatio

Janne Lehtinen on ohjelmistoyritys Softwave Oy:n toimitusjohtaja. Softwaven ohjelmistoilla yrityksen pyörittäminen helpottuu digitaalisuuden ja automaation avulla, mutta voiko ihmisiä ja ihmisten kohtaamista koskaan korvata?

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa ESR-rahoitteisen Let’s Learn Work -hankkeen työntekijät ja se on äänitetty Kpedun mediakeskus Limellä.

Let’s Learn Work Podcast – Janne Lehtinen

Kristiina Liedes – Yrittäjän arvomaailma

Kristiina Liedes on pesulayritys Clewor Oy:n toimitusjohtaja. Kun vastuulla on potentiaalisesti myrkyllisiä kemikaaleja, yhteistyökumppaneiden työvaatteiden huolto ja omien työntekijöiden turvallisuus, yrittäjän on mietittävä arvojaan tarkasti. Jaksossa kuullaan näkökulmia yrittäjän arvoista, paikallisen keskuspesulan muuttuminen kansalliseksi toimijaksi sekä miten työvaatteisiin lisätään älykkyyttä.

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa ESR-rahoitteisen Let’s Learn Work -hankkeen työntekijät ja se on äänitetty Kpedun mediakeskus Limellä.

Let’s Learn Work Podcast – Kristiina Liedes

Tommi Hietaharju – Teknologia

Tommi Hietaharju on videotuotannon ammattilainen ja Hiutale Films Oy:n toimitusjohtaja. Hän oli Suomessa ensimmäisten joukossa valjastamassa kirjaimellisesti uutta näkökulmaa videotuotantoihin – kameroilla varustettuja drone-lennokkeja. Jaksossa kuullaan Tommin yrittäjätarina ja miten pysytään alati kehittyvän teknologian aallonharjalla.

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa ESR- rahoitteisen Lets Learn Work- hankkeen työntekijät ja se on äänitetty Kpedun mediakeskus Limellä.

Let’s Learn Work Podcast – Tommi Hietaharju

Erica Roiko – Verkostoituminen

Erica Roiko on tapahtumatuottaja Kipinä Event Oy:n toimitusjohtaja ja ammattitason verkostoituja. Miten seminaareja järjestävä yritys houkuttelee maailmanluokan julkimoita kylmään Suomeen pitämään inspiroivia puheita sadoille ammattilaisille ja miksi verkostoituminen on tärkeä taito kenelle tahansa?

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa ESR-rahoitteisen Let’s Learn Work -hankkeen työntekijät ja se on äänitetty Kpedun mediakeskus Limellä.

Let’s Learn Work Podcast – Erica Roiko

Perttu Kellomäki, TE-toimiston työnvälitys- ja rekrytointipalvelut

Tervetuloa kuuntelemaan Let´s Learn Work podcast -jaksoa, jossa keskustellaan yrittäjyydestä ja kevytyrittäjyydestä. Vieraana jaksossamme ovat TE-toimiston työnvälitys- ja rekrytointipalveluista aluejohtaja Perttu Kellomäki ja Centrian musiikkipedagogiopiskelija ja kevytyrittäjä Kiia Purontaka. Keskustelussa ovat mukana lisäksi Let’s Learn Work -hankkeen Jukka Saarela Centrialta ja Joni Autio Kpedulta.

Mitä TE-toimistossa ajatellaan kevytyrittäjyydestä ja miten se voi vaikuttaa esim. starttirahaan myöhemmin? Niin ja mitäs se starttiraha tarkoittaa? Ja kuka voi hakea starttirahaa? Entä missä vaiheessa kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon, jos suunnittelee palkkaavansa väkeä yritykseen? Kuuntele myös Pertun vinkit mitä taitoja ja tietoja tarvitset, kun yritys kasvaa ja kehittyy. Entä mitä oppia voisi napata tutusta sarjakuvahahmosta Roope-sedästä? Näihinkin kysymyksiin löytyy vastaukset LLW-podcastista.

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa ESR-rahoitteisen Let’s Learn Work -hanke ja se on äänitetty Kpedun mediakeskus Limellä.

Jakso toimii opetusmateriaalina Let´s Learn Work -opinnoissa ja oppilaitoksissa jatkossa.

Let’s learn work Podcast – Perttu Kellomäki

Mervi Järkkälä, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Vieraanamme ovat Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä sekä Centrian musiikkipedagogiopiskelija ja kevytyrittäjä Kia Purontaka. Keskustelussa ovat mukana lisäksi Let’s Learn Work -hankkeen omat asiantuntijat Jukka Saarela Centrialta ja Joni Autio Kpedulta.

Mitä yrittäjäjärjestö tekee? Miten se voi tukea yrittäjän hyvinvointia? Miten yrittäjäjärjestöön pääsee mukaan? Miten järjestö tukee aloittavien yrittäjien matkaa? Mitä konkreettisia asioita se tekee yrittäjien tukemiseksi? Ja mitkä ovat Mervin vinkit Kiialle, jos hän myöhemmin aloittaa yritystoiminnan? Entä kuinka Kiia näkee yrittäjyyden opintojen aikana? Mm. näihin kysymyksiin saamme vastauksia jakson keskusteluista.

Let’s Learn Work Podcast – Mervi Järkkälä

Tulevaisuuden työelämä, mitkä aiheet puhuttavat Keski-Pohjanmaan lukiolaisia vuonna 2022?

Tässä Let´s Learn Work tulevaisuuden työelämä podcast -sarjassa keskustellaan lukiolaisia kiehtovista aiheista. Jaksojen vieraiksi on kutsuttu Keski-Pohjanmaan työelämän edustajia ja asiantuntijoita.

Matti Pohjoisaho

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa Vetelin lukion ja Kaustisen musiikkilukion ensimmäisen- ja toisen vuoden opiskelijat. Podcast on tuotettu ESR rahoitteisen Let´s Learn Work -hankkeen toimesta ja se on äänitetty Kaustisen musiikkilukion äänistudiolla.

Tämän jakson aiheena on kaupungistuminen jatkuu:
Muutto maalta kaupunkeihin on globaalisti kasvava ilmiö. Tämä ilmiö on tuttu meille myös Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Aihe on ajankohtainen myös siksi, että tulevaisuudessa alueellamme tullaan tarvitsemaan entistä enemmän osaavaa työvoimaa.

Kuinka kaupungistuminen vaikuttaa tulevaisuuden työelämään: Onko isoissa kaupungeissa vaikeampaa erottua ja saada mielenkiintoisia töitä? Entä kuinka pienet kaupungit voivat vastata kilpailuun? Voiko pienemmiltä paikkakunnilta löytää mielenkiintoisia työtehtäviä? Vieraamme Matti Pohjoisaho vastaa opiskelija Jarkon kysymyksiin ja kertoo omakohtaisia kokemuksiaan aiheesta.

Jakson henkilöt:
Jarkko Korpi (haastattelija)
Matti Pohjoisaho (vieras)

Editointi: Jarkko Korpi (Kaustisen musiikkilukio)

Let´s Learn Work Podcast – Matti Pohjoisaho

Jouni Vähäsöyrinki

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa Vetelin lukion ja Kaustisen musiikkilukion ensimmäisen- ja toisen vuoden opiskelijat. Podcast on tuotettu ESR rahoitteisen Let´s Learn Work -hankkeen toimesta ja se on äänitetty Kaustisen musiikkilukion äänistudiolla.

Tämän jakson aiheena on muuttaako robotiikka tai robotit työn tekemistä tulevaisuudessa?
Mihin kaikkeen robotit ja robotiikka pystyvät vuonna 2022 ja kuinka ne tulevat muuttamaan työn tekemistä tulevaisuudessa? Entä pystyvätkö robotit korvaamaan ihmisen mm. sosiaalisissa vuorovaikutustaidoissa ja empatiassa? Nuorten kysymyksiin on vastaamassa vieraaksemme kutsuttu Jouni Vähäsöyrinki (Centria Ammattikorkeakoulun TKI robotiikan asiantuntija).

Jakson henkilöt:
Oskari Rannila ja Sofia Huusko, Vetelin lukio (haastattelijat)
Jouni Vähäsöyrinki (vieras)

Editointi: Jarkko Korpi (Kaustisen musiikkilukio)

Let’s Learn Work Podcast – Jouni Vähäsöyrinki

Anni Saari

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa Vetelin lukion ja Kaustisen musiikkilukion ensimmäisen- ja toisen vuoden opiskelijat. Podcast on tuotettu ESR rahoitteisen Let´s Learn Work -hankkeen toimesta ja se on äänitetty Kaustisen musiikkilukion äänistudiolla.

Tämän jakson aiheena on miltä työelämä näyttää tulevaisuudessa:
Kuinka työelämä on muuttunut kolmen vuoden aikana ja kuinka vieraamme kulttuuritoimittaja Anni Saari uskoo työelämän tulevaisuudessa muuttuvan? Minkälaisia taitoja tullaan Annin mielestä tarvitsemaan tulevaisuuden työelämässä? Vieraamme studiossa on Keskipohjanmaa-lehden kulttuuritoimittaja Anni Saari.

Jakson henkilöt:
Jarkko Korpi (Host)
Laura Ventilä (haastattelija)
Anni Saari (vieras)

Editointi: Jarkko Korpi (Kaustisen musiikkilukio)

Let’s Learn Work Podcast – Anni Saari

Antti Möttönen

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa Vetelin lukion ja Kaustisen musiikkilukion ensimmäisen -ja toisen vuoden opiskelijat. Podcast on tuotettu ESR rahoitteisen Let´s Learn Work -hankkeen toimesta ja se on äänitetty Kaustisen musiikkilukion äänistudiolla.

Tämän jakson aiheena on yrittäjyys:
Mistä ideat ja intohimo yrittämiseen löytyy? Milloin on paras hetki aloittaa yrittäjyystoiminta? Tarvitseeko yrittäjyys pohjakoulutusta ja onko yrittäjämäisestä asenteesta hyötyä työelämässä? Vieraamme Antti Möttönen kertoo jaksossa hänen omasta yrittäjyystarinastaan ja sen tuomista kokemuksista.

Jakson henkilöt:
Sari Yli-Hukka (Host)
Pietari Jussinmäki ja Atte Taipale Vetelin lukio (haastattelijat)
Antti Möttönen (vieras)

Editointi: Jarkko Korpi (Kaustisen musiikkilukio)

Let’s Learn Work Podcast – Antti Möttönen

 • Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaat opiskelijat tai äskettäin valmistuneet, jotka ovat jääneet työttömiksi tai ilman opiskelupaikkaa
 • Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitokset ja korkea asteen koulutusorganisaatiot
 • Elinkeinoelämä, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinopalvelut ja kehittämisyhtiöt

Projektin toteuttajat: 

 • Päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu
 • Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kokkolan kaupunki

Seuraavia yrityksiä ja elinkeinoelämän toimijoita on sitoutunut hankkeen toimintaan hakuvaiheessa:

 • Lounea Oy
 • Clewor
 • Kaustisen seutukunta
 • KIP ry
 • Kokkolan kaupunki
 • Keski-Pohjanmaan Konttoripiste
 • KOSEK -Kokkolan seudun kehitys
 • Osuuskauppa KPO
 • Pyöräliike Lybäck
 • Softwave
 • Tilitor
 • YritysKannus
 • Boliden
 • Hilla Group Oyj

Hankkeen tausta:

 • Työelämän muutostahti kiihtyy, työelämätaitojen osaaminen on yhä vahvempi edellytys työllistymiselle haastavassa työmarkkinatilanteessa.
 • Yritykset kamppailevat yhä niukempien resurssien kanssa ja odottavat entistä valmiimpia työntekijöitä. 
 • Covid-19-pandemia vaikeuttanut nuorten tilannetta ja lisännyt mm. opintojen keskeyttämisiä ja vaikeuttanut vastavalmistuneiden työllistymistä.
 • Keski-Pohjanmaalla ei ole ennen kehitetty maakunnallisesti koulutusorganisaatioiden kanssa yhdessä työelämäyhteistyötä eikä työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Alueeltamme puuttuvat yhteiset käytänteet.
 • Työelämä- ja yrittäjyystaitojen opetus ei ole luonteva osa arjen koulutyötä.
 • Väyläajattelu toiselta asteelta korkea-asteelle ei toteudu maakunnallisesti.
 • Lisää kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan yrittäjyyskasvatuksen keinoin (K-P maakuntasuunnitelma)
 • Keski-Pohjanmaan 17-vuotiaat eivät tunne alueensa
  elinkeinoelämää (Kauppakamarin tutkimus)

Hankkeen toiminta-aika:

      1.8.2021- 31.8.2023.

Hankkeen rahoitus ja budjetti:

      Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sen kokonaisbudjetti on noin 540 890 €.

Digitaalinen työelämäpassi valmentaa nuoria työelämään 

Elokuussa nuoria opiskelijoita ja vastavalmistuneita työelämä- ja yrittäjyystaitoihin valmentava Let’s Learn Work -hanke starttasi tehostamaan Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään. Hanke vahvistaa nuorten työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä saattaa heitä henkilökohtaisesti työelämäkontakteihin.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda työelämä- ja yrittäjyystaitoihin valmentava digitaalinen työelämäpassi ja alueen yhteinen mentorointiverkosto, sekä herättää alueelle toimijoiden välistä vuoropuhelua aiheen ympärille.

Digitaalinen työelämäpassi tarjoaa perusopetuksen ulkopuolella järjestettävää syvempää työelämä- ja yrittäjyysosaamista ja paikallisen elinkeinoelämän tuntemusta. Mentorointimallissa rakennetaan työelämätoimijoiden ja opiskelijoiden välistä kanssakäymistä, jota käydään sekä yksilötasolla että eri kouluista kootuissa opiskelijaryhmissä.

-Yrittäjyyskasvatuksen onnistumista voidaan joskus mitata aloittavien uusien yritysten määrällä. Yrittäjyyskasvatus on toki myös sitä, itse yritystoimintaa, mutta ennen kaikkea se on yrittäjämäisen asenteen luomista ja mahdollisuuksien tunnistamista ympärillä. Tunnistetaan omaa osaamista, mielenkiinnonkohteita ja myös sitä, mikä ei mahdollisesti kiinnosta. Oman jutun löytyessä, ollaan yrittäjyyskasvatuksessa oikeiden asioiden äärellä, kertoo Let´s Learn Work -hankkeen projektipäällikkö Janette Korpi Centria-ammattikorkeakoulusta.

– Yrittäjyyskasvatukseen liittyy vahvasti myös learning by doing -tyyppinen ajatus, eli opitaan tekemällä ja kokeilemalla. Sitähän startup-maailma myös käyttää koko ajan hyödyksi! Keksitään, kokeillaan, opitaan ja taas aloitetaan uusi kierros idean työstämiseen eteenpäin. Oppiminen on siis hyvästä, koska se vielä lähemmäksi lopputulosta, eikä sitä ajatella negatiivisena virheenä, selventää Korpi yrittäjyyskasvatuksen ideaa.

Korpi korostaa lisäksi sisäisen yrittäjyyden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille:

– Sisäinen yrittäjyys pääsee kukoistamaan silloin, kun koet tekeväsi itsellesi tärkeitä asioita. Yrittäjyyskasvatuksessa ollaan siis myös vahvasti kytköksissä omaan arvomaailmaan ja siihen mikä tekee työstä juuri itselle mielekkään. Ei siis mikä tuottaa eniten rahaa, tai mikä tekee vanhemmat ylpeiksi, vaan mikä on juuri sinulle tärkeintä työssäsi. Jollekin tärkeintä on ympäristö ja vastuullisuus. Toiselle tärkeintä voi olla, että pääsee tekemään käsillään konkreettisia asioita, tai vaikka huolehtimaan muista ihmisistä. Kolmas taas ajattelee, että tärkeintä on tienata mahdollisimman hyvin. Neljäs haluaa perheen ja tasapainoisen elämän. Yrittäjyyskasvatus on siis paljon kaikkea muutakin kuin itse yritykset. Yrittäjyyskasvatuksen tavoite on luoda hyvinvointia yksilöille ja siten myös yhteiskunnalle.

– Hanketta on erittäin mielenkiintoista lähteä toteuttamaan eteenpäin. Jutellessani alueen opettajien kanssa, olen huomannut, että hankkeelle on alueellamme todella kova tarve, Korpi iloitsee tarpeellisesta hanketyöstä.

– Yrittäjyyskasvatusta ei voida luoda ilman yhteistä tahtotilaa. Yksittäisillä opettajilla on tässä aivan valtava rooli, mikä on hankkeen onnistumisen kannalta aivan ensiarvoisen tärkeää, hän korostaa lopuksi.

Tärkeintä on yrittäjämäinen asenne

Let’s Learn Work -hankkeen tuloksia, kokemuksia ja oivalluksia yrittäjyyskasvatuksesta käytiin läpi keskiviikkona 1.11. Kokkolan suomalaisella lukiolla yhdessä lukuisien opiskelijoiden, opettajien ja yrittäjien kanssa.

Päätösseminaarin avauspuheenvuorossa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Mervi Järkkälä lausui olennaiset sanat, jotka toistuivat läpi tilaisuuden: tärkeintä on yrittäjämäinen asenne. Janette Korpi Centria-ammattikorkeakoulusta ja Timo Lahtinen Kosekilta kertoivat havaintoja ja kokemuksia eri näkökulmista hankkeen ajalta.

Päivässä huokui positiivinen asenne ja innokkuus yrittäjyyteen. Let’s Learn Work -hankkeen mentoroinnista on saatu todella hyviä kokemuksia – yrittäjät ovat jakaneet osaamistaan nuorille, jotka ovat saaneet vahvistusta omalle uravalinnalleen ja käytännön tietoa haaveilemansa ammatin arjesta. Mentori Natascha Skog ja mentorointiin osallistuneita opiskelijoita oli lavalla kertomassa ajatuksistaan, ja he suosittelivat lämpimästi yhteydenottoa ja tutustumista nuorta kiinnostavaan yritykseen.

Hanke on edistänyt yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden yhteistyötä Keski-Pohjanmaalla. Toisen asteen oppilaitokset, Centria-ammattikorkeakoulu, kehittämisyhtiöt ja yritykset ovat syventäneet yhteistä tekemistä ja saaneet yhteisen näkemyksen siitä, mitä kaikkea yrittäjyyskasvatus on. Päätösseminaarissa todettiin, että yrittäjyyteen liittyy niin paljon monenlaisia taitoja, että yrittäjyyskasvatusta voi edistää eri oppiaineissa todella monipuolisesti.

Yes ry:n Sanna Lehtosen luotsaamaan paneelikeskusteluun osallistuivat opiskelija Henri Hautabakka, yrittäjä Ruusa-Mari Höyhtyä Mammun Hyväkakku Oy:stä, Jukka Oravainen YritysKannuksesta ja Ilona Salomaa-Uusitalo Kaustisen musiikkilukiolta. Keskustelussa nousivat erityisesti seuraavat opit: tekeminen opettaa, on oltava rohkea, uskallettava myös epäonnistua ja kysyä apua. Mammun Hyväkakku Oy ilmoitti lavalla jopa avoimesta työtarjouksesta nuorelle!

Mentoroinnista keväällä 2023

Vuoden 2022 kevään ja syksyn mentorointikierrosten pohjalta mentorointitoimintaa on jatkokehitetty ja keväällä 2023 uusi mentorointikierros on käynnissä. Kevään 2023 pilotissa tehtävänä on edelleen saada nuorille ajantasaista tietoa suoraan toivomansa alan työelämän ammattilaiselta. Aktorien työkirjaa on kehitetty aiempien testauskierrosten pohjalta tukemaan mentoroinnin oppimatkalla. Mentrointikierroksilta on opittu paljon työelämästä, eri aloista ja opittu tuntemaan henkilökohtaisesti erilaisia mentoreita sekä päästy vierailemaan erilaisissa työpaikoissa. Myös mentorit ovat oppineet uutta ja saaneet uusia näkökulmia omaan työhönsä -sekä tietysti päässeet auttamaan alojen tulevia osaajia kohti omaa työuraansa. 

Väylämalleja on kehitetty erityisesti IT-alalle ja myös liiketalouden opintoihin. On myös kartoitettu tekniikan alojen kiinnostusta opiskelijalähtökohdasta käsin. Opiskelijakyselyjen tuloksina on voitu todeta, että tekniikan alat todella kiinnostavat opiskelijoita Keski-Pohjanmaalla. Johtopäätöksenä on todettu, että eri tekniikan aloja tulee myös edistää väyläopinnoissa. Eri keskustelufoorumeja on koottu, missä aihetta on käsitelty ja lähdetty edistämään yhteisesti. Väyläyhteistyö on myös kehittynyt hankkeen toimenpiteiden ansiosta erilaisiin tapahtumiin on päässyt osallistumaan oppipaikasta riippumatta mm. lukiolaiset Centriallle ja Kpedulaiset lukioille ja Centrian toimintoihin. 

Työelämäpassin sisältöjä on testattu ja kehitetty aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Työelämäpassin sisällöt ovat hahmottuneet eri keskustelujen, haastatteluiden ja kyselyjen perusteella jakaantuen itsetuntemustaitoihin, työelämätaitoihin, tulevaisuustaitoihin työelämässä sekä yrittäjyystaitoihin. Sisältöjen työstämistä on tehty pienemmissä työryhmissä yhteistyössä ei alojen ammattilaisten kanssa. Kevään mentorointipilottien sekä työelämäpassin testaamisen jälkeen palautteita kerätään ja tuloksia nivotaan yhteen ja tiedotetaan myöhemmin hankkeeseen osallistuneille tahoille. Osa työelämäpassin sisällöistä on vielä kesken ja tulossa onkin kevään 2023 aikana ulos monta mielenkiintoista podccaastia Keski-Pohjanmaan erilaisten osaajien haastatteluina. 

Janette Korpi
Centria AMK
janette.korpi2@centria.fi
Hannu Kari
Centria AMK
hannu.kari@centria.fi
Juha Kujala
Centria AMK
juha.kujala@centria.fi
Jukka Saarela
Jukka Saarela
Centria AMK
jukka.saarela@centria.fi
Joni Autio
Kpedu
joni.autio@kpedu.fi
Mikko Hankaniemi
Kpedu
mikko.hankaniemi@kpedu.fi
Aija Peltoniemi
Kpedu
aija.peltoniemi@kpedu.fi
Janne Peitso
Kpedu
janne.peitso@kpedu.fi

Essi Määttä

Kokkolan kaupunki

essi.maatta@edu.kokkola.fi

Seuraa tarkemmin hankkeen kuulumisia some-kanavissamme:


Yhteistyössä

Kokkola logo

Ota yhteyttä

Janette Korpi

TKI-asiantuntija