Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Let’s learn work!

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin.

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 01.08.2021 – 31.08.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Janette Korpi

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa luodaan digitaalinen työelämäpassi sekä työelämä- ja koulutusorganisaatioiden yhteinen mentorointimalli. Hankkeessa tehdään maakunnallista yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun kesken.

Digitaalinen työelämäpassi tarjoaa perusopetuksen ulkopuolella järjestettävää, syvempää työelämä- ja
yrittäjyysosaamista sekä paikallisen elinkeinoelämän tuntemusta ja sujuvoittaa samalla opintopolkua maakunnan sisällä toiselta asteelta korkea-asteelle opintojen hyväksi luvun tai suoran opiskelupaikan muodossa. Työelämäpassin suorittaminen kehittää muun muassa opiskelijan ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, monialaista ajattelua sekä yrittäjämäistä asennetta.

Mentorointimalli

Mentorointimallissa rakennetaan työelämätoimijoiden ja opiskelijoiden välistä vuoropuhelua, jota käydään sekä yksilötasolla että eri koulutusasteilta kootuissa opiskelijaryhmissä. Mentoroinnin kautta voidaan vahvistaa muun muassa opiskelijan itsetuntemusta, ammatillista identiteettiä ja työelämätaitoja sekä rohkaista opiskelijaa tavoitteelliseen toimintaan. Opiskelijoiden saaman hyödyn
lisäksi mentorointi vahvistaa myös koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena maakuntaan on luotu koulutusorganisaatioiden yhteiset työkalut työelämäpassi ja
mentorointimelli jotka sujuvoittavat siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Keski-Pohjanmaan
koulutusorganisaatioiden opiskelijoita sekä vastavalmistuneita ilman työ- tai opiskelupaikkaa jääneitä nuoria on pilotoinnin tuloksena suorittanut työelämäpassin, joka on todiste opituista taidoista ja josta on hyötyä sekä opintopolun rakentamisessa että työpaikan saavuttamisessa. Samoin mentorointi on vahvistanut heidän osaamistaan ja edistänyt työelämän kiinnittymistä.

Pitkällä tähtäimellä hanke tähtää maakunnan elinvoiman kehittämiseen yhteistyössä alueen yritysten ja nuorten kanssa. 

 • Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaat opiskelijat tai äskettäin valmistuneet, jotka ovat jääneet työttömiksi tai ilman opiskelupaikkaa
 • Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitokset ja korkea asteen koulutusorganisaatiot
 • Elinkeinoelämä, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinopalvelut ja kehittämisyhtiöt

Projektin toteuttajat: 

 • Päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu
 • Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kokkolan kaupunki

Seuraavia yrityksiä ja elinkeinoelämän toimijoita on sitoutunut hankkeen toimintaan hakuvaiheessa:

 • Canorama
 • Kannuksen keskuspesula
 • Kaustisen seutukunta
 • KIP ry
 • Kokkolan kaupunki
 • Keski-Pohjanmaan Konttoripiste
 • Kosek
 • Osuuskauppa KPO
 • Pyöräliike Lybäck
 • Softwave
 • Tilitor
 • YritysKannus
 • Boliden
 • KPK yhtiöt

Hankkeen tausta:

 • Työelämän muutostahti kiihtyy, työelämätaitojen osaaminen on yhä vahvempi edellytys työllistymiselle haastavassa työmarkkinatilanteessa.
 • Yritykset kamppailevat yhä niukempien resurssien kanssa ja odottavat entistä valmiimpia työntekijöitä. 
 • Covid-19-pandemia vaikeuttanut nuorten tilannetta ja lisännyt mm. opintojen keskeyttämisiä ja vaikeuttanut vastavalmistuneiden työllistymistä.
 • Keski-Pohjanmaalla ei ole ennen kehitetty maakunnallisesti koulutusorganisaatioiden kanssa yhdessä työelämäyhteistyötä eikä työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Alueeltamme puuttuvat yhteiset käytänteet.
 • Työelämä- ja yrittäjyystaitojen opetus ei ole luonteva osa arjen koulutyötä.
 • Väyläajattelu toiselta asteelta korkea-asteelle ei toteudu maakunnallisesti.
 • Lisää kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan yrittäjyyskasvatuksen keinoin (K-P maakuntasuunnitelma)
 • Keski-Pohjanmaan 17-vuotiaat eivät tunne alueensa
  elinkeinoelämää (Kauppakamarin tutkimus)

Hankkeen toiminta-aika:

      1.8.2021- 31.8.2023.

Hankkeen rahoitus ja budjetti:

      Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sen kokonaisbudjetti on noin 540 890 €.

Digitaalinen työelämäpassi valmentaa nuoria työelämään. 

Elokuussa nuoria opiskelijoita ja vastavalmistuneita työelämä- ja yrittäjyystaitoihin valmentava Let’s Learn Work -hanke starttasi tehostamaan Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään. Hanke vahvistaa nuorten työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä saattaa heitä henkilökohtaisesti työelämäkontakteihin.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda työelämä- ja yrittäjyystaitoihin valmentava digitaalinen työelämäpassi ja alueen yhteinen mentorointiverkosto, sekä herättää alueelle toimijoiden välistä vuoropuhelua aiheen ympärille.

Digitaalinen työelämäpassi tarjoaa perusopetuksen ulkopuolella järjestettävää syvempää työelämä- ja yrittäjyysosaamista ja paikallisen elinkeinoelämän tuntemusta. Mentorointimallissa rakennetaan työelämätoimijoiden ja opiskelijoiden välistä kanssakäymistä, jota käydään sekä yksilötasolla että eri kouluista kootuissa opiskelijaryhmissä.

-Yrittäjyyskasvatuksen onnistumista voidaan joskus mitata aloittavien uusien yritysten määrällä. Yrittäjyyskasvatus on toki myös sitä, itse yritystoimintaa, mutta ennen kaikkea se on yrittäjämäisen asenteen luomista ja mahdollisuuksien tunnistamista ympärillä. Tunnistetaan omaa osaamista, mielenkiinnonkohteita ja myös sitä, mikä ei mahdollisesti kiinnosta. Oman jutun löytyessä, ollaan yrittäjyyskasvatuksessa oikeiden asioiden äärellä, kertoo Let´s Learn Work -hankkeen projektipäällikkö Janette Korpi Centria-ammattikorkeakoulusta.

– Yrittäjyyskasvatukseen liittyy vahvasti myös learning by doing -tyyppinen ajatus, eli opitaan tekemällä ja kokeilemalla. Sitähän startup-maailma myös käyttää koko ajan hyödyksi! Keksitään, kokeillaan, opitaan ja taas aloitetaan uusi kierros idean työstämiseen eteenpäin. Oppiminen on siis hyvästä, koska se vielä lähemmäksi lopputulosta, eikä sitä ajatella negatiivisena virheenä, selventää Korpi yrittäjyyskasvatuksen ideaa.

Korpi korostaa lisäksi sisäisen yrittäjyyden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille:

– Sisäinen yrittäjyys pääsee kukoistamaan silloin, kun koet tekeväsi itsellesi tärkeitä asioita. Yrittäjyyskasvatuksessa ollaan siis myös vahvasti kytköksissä omaan arvomaailmaan ja siihen mikä tekee työstä juuri itselle mielekkään. Ei siis mikä tuottaa eniten rahaa, tai mikä tekee vanhemmat ylpeiksi, vaan mikä on juuri sinulle tärkeintä työssäsi. Jollekin tärkeintä on ympäristö ja vastuullisuus. Toiselle tärkeintä voi olla, että pääsee tekemään käsillään konkreettisia asioita, tai vaikka huolehtimaan muista ihmisistä. Kolmas taas ajattelee, että tärkeintä on tienata mahdollisimman hyvin. Neljäs haluaa perheen ja tasapainoisen elämän. Yrittäjyyskasvatus on siis paljon kaikkea muutakin kuin itse yritykset. Yrittäjyyskasvatuksen tavoite on luoda hyvinvointia yksilöille ja siten myös yhteiskunnalle.

– Hanketta on erittäin mielenkiintoista lähteä toteuttamaan eteenpäin. Jutellessani alueen opettajien kanssa, olen huomannut, että hankkeelle on alueellamme todella kova tarve, Korpi iloitsee tarpeellisesta hanketyöstä.

– Yrittäjyyskasvatusta ei voida luoda ilman yhteistä tahtotilaa. Yksittäisillä opettajilla on tässä aivan valtava rooli, mikä on hankkeen onnistumisen kannalta aivan ensiarvoisen tärkeää, hän korostaa lopuksi.

Hankkeen pilottiryhmät ovat aloitelleet toimintaansa joulukuussa. 

Pilottiryhmien tarkoituksena on kerätä tietoja hankkeen työelämäpassiin ja mentorointiin, jotta sisällöt palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla kohderyhmää, sekä opiskelijoita mutta myös työelämänedustajia. 

Yhteistyössä

Kokkola logo

Ota yhteyttä

Janette Korpi

TKI-asiantuntija

0504381929

Kokkola