Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

Let’s learn work!

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin.

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 01.08.2021 – 31.08.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Janette Korpi

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa luodaan digitaalinen työelämäpassi sekä työelämä- ja koulutusorganisaatioiden yhteinen mentorointimalli. Hankkeessa tehdään maakunnallista yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun kesken.

Digitaalinen työelämäpassi tarjoaa perusopetuksen ulkopuolella järjestettävää, syvempää työelämä- ja
yrittäjyysosaamista sekä paikallisen elinkeinoelämän tuntemusta ja sujuvoittaa samalla opintopolkua maakunnan sisällä toiselta asteelta korkea-asteelle opintojen hyväksi luvun tai suoran opiskelupaikan muodossa. Työelämäpassin suorittaminen kehittää muun muassa opiskelijan ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, monialaista ajattelua sekä yrittäjämäistä asennetta.

Mentorointimallissa rakennetaan työelämätoimijoiden ja opiskelijoiden välistä vuoropuhelua, jota käydään sekä yksilötasolla että eri koulutusasteilta kootuissa opiskelijaryhmissä. Mentoroinnin kautta voidaan vahvistaa muun muassa opiskelijan itsetuntemusta, ammatillista identiteettiä ja työelämätaitoja sekä rohkaista opiskelijaa tavoitteelliseen toimintaan. Opiskelijoiden saaman hyödyn lisäksi mentorointi vahvistaa myös koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena maakuntaan on luotu koulutusorganisaatioiden yhteiset työkalut työelämäpassi ja
mentorointimelli jotka sujuvoittavat siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Keski-Pohjanmaan
koulutusorganisaatioiden opiskelijoita sekä vastavalmistuneita ilman työ- tai opiskelupaikkaa jääneitä nuoria on pilotoinnin tuloksena suorittanut työelämäpassin, joka on todiste opituista taidoista ja josta on hyötyä sekä opintopolun rakentamisessa että työpaikan saavuttamisessa. Samoin mentorointi on vahvistanut heidän osaamistaan ja edistänyt työelämän kiinnittymistä.

Pitkällä tähtäimellä hanke tähtää maakunnan elinvoiman kehittämiseen yhteistyössä alueen yritysten ja nuorten kanssa. 

 • Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaat opiskelijat tai äskettäin valmistuneet, jotka ovat jääneet työttömiksi tai ilman opiskelupaikkaa
 • Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitokset ja korkea asteen koulutusorganisaatiot
 • Elinkeinoelämä, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinopalvelut ja kehittämisyhtiöt

Projektin toteuttajat: 

 • Päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu
 • Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kokkolan kaupunki

Seuraavia yrityksiä ja elinkeinoelämän toimijoita on sitoutunut hankkeen toimintaan hakuvaiheessa:

 • Lounea Oy
 • Clewor
 • Kaustisen seutukunta
 • KIP ry
 • Kokkolan kaupunki
 • Keski-Pohjanmaan Konttoripiste
 • KOSEK -Kokkolan seudun kehitys
 • Osuuskauppa KPO
 • Pyöräliike Lybäck
 • Softwave
 • Tilitor
 • YritysKannus
 • Boliden
 • Hilla Group Oyj

Hankkeen tausta:

 • Työelämän muutostahti kiihtyy, työelämätaitojen osaaminen on yhä vahvempi edellytys työllistymiselle haastavassa työmarkkinatilanteessa.
 • Yritykset kamppailevat yhä niukempien resurssien kanssa ja odottavat entistä valmiimpia työntekijöitä. 
 • Covid-19-pandemia vaikeuttanut nuorten tilannetta ja lisännyt mm. opintojen keskeyttämisiä ja vaikeuttanut vastavalmistuneiden työllistymistä.
 • Keski-Pohjanmaalla ei ole ennen kehitetty maakunnallisesti koulutusorganisaatioiden kanssa yhdessä työelämäyhteistyötä eikä työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Alueeltamme puuttuvat yhteiset käytänteet.
 • Työelämä- ja yrittäjyystaitojen opetus ei ole luonteva osa arjen koulutyötä.
 • Väyläajattelu toiselta asteelta korkea-asteelle ei toteudu maakunnallisesti.
 • Lisää kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan yrittäjyyskasvatuksen keinoin (K-P maakuntasuunnitelma)
 • Keski-Pohjanmaan 17-vuotiaat eivät tunne alueensa
  elinkeinoelämää (Kauppakamarin tutkimus)

Hankkeen toiminta-aika:

      1.8.2021- 31.8.2023.

Hankkeen rahoitus ja budjetti:

      Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sen kokonaisbudjetti on noin 540 890 €.

Digitaalinen työelämäpassi valmentaa nuoria työelämään 

Elokuussa nuoria opiskelijoita ja vastavalmistuneita työelämä- ja yrittäjyystaitoihin valmentava Let’s Learn Work -hanke starttasi tehostamaan Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään. Hanke vahvistaa nuorten työelämä- ja yrittäjyystaitoja sekä saattaa heitä henkilökohtaisesti työelämäkontakteihin.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda työelämä- ja yrittäjyystaitoihin valmentava digitaalinen työelämäpassi ja alueen yhteinen mentorointiverkosto, sekä herättää alueelle toimijoiden välistä vuoropuhelua aiheen ympärille.

Digitaalinen työelämäpassi tarjoaa perusopetuksen ulkopuolella järjestettävää syvempää työelämä- ja yrittäjyysosaamista ja paikallisen elinkeinoelämän tuntemusta. Mentorointimallissa rakennetaan työelämätoimijoiden ja opiskelijoiden välistä kanssakäymistä, jota käydään sekä yksilötasolla että eri kouluista kootuissa opiskelijaryhmissä.

-Yrittäjyyskasvatuksen onnistumista voidaan joskus mitata aloittavien uusien yritysten määrällä. Yrittäjyyskasvatus on toki myös sitä, itse yritystoimintaa, mutta ennen kaikkea se on yrittäjämäisen asenteen luomista ja mahdollisuuksien tunnistamista ympärillä. Tunnistetaan omaa osaamista, mielenkiinnonkohteita ja myös sitä, mikä ei mahdollisesti kiinnosta. Oman jutun löytyessä, ollaan yrittäjyyskasvatuksessa oikeiden asioiden äärellä, kertoo Let´s Learn Work -hankkeen projektipäällikkö Janette Korpi Centria-ammattikorkeakoulusta.

– Yrittäjyyskasvatukseen liittyy vahvasti myös learning by doing -tyyppinen ajatus, eli opitaan tekemällä ja kokeilemalla. Sitähän startup-maailma myös käyttää koko ajan hyödyksi! Keksitään, kokeillaan, opitaan ja taas aloitetaan uusi kierros idean työstämiseen eteenpäin. Oppiminen on siis hyvästä, koska se vielä lähemmäksi lopputulosta, eikä sitä ajatella negatiivisena virheenä, selventää Korpi yrittäjyyskasvatuksen ideaa.

Korpi korostaa lisäksi sisäisen yrittäjyyden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnille:

– Sisäinen yrittäjyys pääsee kukoistamaan silloin, kun koet tekeväsi itsellesi tärkeitä asioita. Yrittäjyyskasvatuksessa ollaan siis myös vahvasti kytköksissä omaan arvomaailmaan ja siihen mikä tekee työstä juuri itselle mielekkään. Ei siis mikä tuottaa eniten rahaa, tai mikä tekee vanhemmat ylpeiksi, vaan mikä on juuri sinulle tärkeintä työssäsi. Jollekin tärkeintä on ympäristö ja vastuullisuus. Toiselle tärkeintä voi olla, että pääsee tekemään käsillään konkreettisia asioita, tai vaikka huolehtimaan muista ihmisistä. Kolmas taas ajattelee, että tärkeintä on tienata mahdollisimman hyvin. Neljäs haluaa perheen ja tasapainoisen elämän. Yrittäjyyskasvatus on siis paljon kaikkea muutakin kuin itse yritykset. Yrittäjyyskasvatuksen tavoite on luoda hyvinvointia yksilöille ja siten myös yhteiskunnalle.

– Hanketta on erittäin mielenkiintoista lähteä toteuttamaan eteenpäin. Jutellessani alueen opettajien kanssa, olen huomannut, että hankkeelle on alueellamme todella kova tarve, Korpi iloitsee tarpeellisesta hanketyöstä.

– Yrittäjyyskasvatusta ei voida luoda ilman yhteistä tahtotilaa. Yksittäisillä opettajilla on tässä aivan valtava rooli, mikä on hankkeen onnistumisen kannalta aivan ensiarvoisen tärkeää, hän korostaa lopuksi.

Tulevaisuuden työelämä, mitkä aiheet puhuttavat Keski-Pohjanmaan lukiolaisia vuonna 2022?

Tässä Let´s Learn Work tulevaisuuden työelämä podcast -sarjassa keskustellaan lukiolaisia kiehtovista aiheista. Jaksojen vieraiksi on kutsuttu Keski-Pohjanmaan työelämän edustajia ja asiantuntijoita.

Matti Pohjoisaho

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa Vetelin lukion ja Kaustisen musiikkilukion ensimmäisen- ja toisen vuoden opiskelijat. Podcast on tuotettu ESR rahoitteisen Let´s Learn Work -hankkeen toimesta ja se on äänitetty Kaustisen musiikkilukion äänistudiolla.

Tämän jakson aiheena on kaupungistuminen jatkuu:
Muutto maalta kaupunkeihin on globaalisti kasvava ilmiö. Tämä ilmiö on tuttu meille myös Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Aihe on ajankohtainen myös siksi, että tulevaisuudessa alueellamme tullaan tarvitsemaan entistä enemmän osaavaa työvoimaa.

Kuinka kaupungistuminen vaikuttaa tulevaisuuden työelämään: Onko isoissa kaupungeissa vaikeampaa erottua ja saada mielenkiintoisia töitä? Entä kuinka pienet kaupungit voivat vastata kilpailuun? Voiko pienemmiltä paikkakunnilta löytää mielenkiintoisia työtehtäviä? Vieraamme Matti Pohjoisaho vastaa opiskelija Jarkon kysymyksiin ja kertoo omakohtaisia kokemuksiaan aiheesta.

Jakson henkilöt:
Jarkko Korpi (haastattelija)
Matti Pohjoisaho (vieras)

Editointi: Jarkko Korpi (Kaustisen musiikkilukio)

Let´s Learn Work Podcast – Matti Pohjoisaho

Jouni Vähäsöyrinki

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa Vetelin lukion ja Kaustisen musiikkilukion ensimmäisen- ja toisen vuoden opiskelijat. Podcast on tuotettu ESR rahoitteisen Let´s Learn Work -hankkeen toimesta ja se on äänitetty Kaustisen musiikkilukion äänistudiolla.

Tämän jakson aiheena on muuttaako robotiikka tai robotit työn tekemistä tulevaisuudessa?
Mihin kaikkeen robotit ja robotiikka pystyvät vuonna 2022 ja kuinka ne tulevat muuttamaan työn tekemistä tulevaisuudessa? Entä pystyvätkö robotit korvaamaan ihmisen mm. sosiaalisissa vuorovaikutustaidoissa ja empatiassa? Nuorten kysymyksiin on vastaamassa vieraaksemme kutsuttu Jouni Vähäsöyrinki (Centria Ammattikorkeakoulun TKI robotiikan asiantuntija).

Jakson henkilöt:
Oskari Rannila ja Sofia Huusko, Vetelin lukio (haastattelijat)
Jouni Vähäsöyrinki (vieras)

Editointi: Jarkko Korpi (Kaustisen musiikkilukio)

Let´s Learn Work Podcast – Jouni Vähäsöyrinki

Anni Saari

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa Vetelin lukion ja Kaustisen musiikkilukion ensimmäisen- ja toisen vuoden opiskelijat. Podcast on tuotettu ESR rahoitteisen Let´s Learn Work -hankkeen toimesta ja se on äänitetty Kaustisen musiikkilukion äänistudiolla.

Tämän jakson aiheena on miltä työelämä näyttää tulevaisuudessa:
Kuinka työelämä on muuttunut kolmen vuoden aikana ja kuinka vieraamme kulttuuritoimittaja Anni Saari uskoo työelämän tulevaisuudessa muuttuvan? Minkälaisia taitoja tullaan Annin mielestä tarvitsemaan tulevaisuuden työelämässä? Vieraamme studiossa on Keskipohjanmaa-lehden kulttuuritoimittaja Anni Saari.

Jakson henkilöt:
Jarkko Korpi (Host)
Laura Ventilä (haastattelija)
Anni Saari (vieras)

Editointi: Jarkko Korpi (Kaustisen musiikkilukio)

Let´s Learn Work Podcast – Anni Saari

Antti Möttönen

Tämän podcast -jakson ovat olleet suunnittelemassa ja tuottamassa Vetelin lukion ja Kaustisen musiikkilukion ensimmäisen -ja toisen vuoden opiskelijat. Podcast on tuotettu ESR rahoitteisen Let´s Learn Work -hankkeen toimesta ja se on äänitetty Kaustisen musiikkilukion äänistudiolla.

Tämän jakson aiheena on yrittäjyys:
Mistä ideat ja intohimo yrittämiseen löytyy? Milloin on paras hetki aloittaa yrittäjyystoiminta? Tarvitseeko yrittäjyys pohjakoulutusta ja onko yrittäjämäisestä asenteesta hyötyä työelämässä? Vieraamme Antti Möttönen kertoo jaksossa hänen omasta yrittäjyystarinastaan ja sen tuomista kokemuksista.

Jakson henkilöt:
Sari Yli-Hukka (Host)
Pietari Jussinmäki ja Atte Taipale Vetelin lukio (haastattelijat)
Antti Möttönen (vieras)

Editointi: Jarkko Korpi (Kaustisen musiikkilukio)

Let´s Learn Work Podcast – Antti Möttönen

Mentoroinnin pilotointi on aloitettu 2/2022. Minimentoroinnista saatavat tulokset valmistuvat kevään 2022 aikana.

Minimentorinnissa on testattu aktorien työkirjaa ja mentoroinnin kokonaisraamistusta.

Väylämalleja on kehitetty erityisesti IT-alalle ja myös liiketalouden opintoihin. Sekä kartoitettu tekniikan alojen kiinnostusta opiskelijalähtökohdasta käsin. Opiskelijakyselyjen tuloksina on voitu todeta että tekniikan alat todella kiinnostavat opiskelijoita Keski-Pohjanmaalla. Johtopäätöksenä on todettu, että eri tekniikan aloja tulee myös edistää väyläopinnoissa. Eri keskustelufoorumeja on koottu, missä aihetta on käsitelty ja lähdetty edistämään yhteisesti.

Työelämäpassin sisältöjä on testattu ja kehitetty aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Työelämäpassin sisällöt ovat hahmottuneet eri keskustelujen, haastatteluiden ja kyselyjen perusteella. Otsikot ovat itsetuntemustaidot, työelämätaidot ja yrittäjyystaidot sekä isona osana myös tulevaisuuden työelämä -kategoria. Sisältöjen työstäminen jatkuu pienemmissä työryhmissä yhteistyössä ei alojen ammattilaisten kanssa.

Janette Korpi
Centria AMK
janette.korpi2@centria.fi
Hannu Kari
Centria AMK
hannu.kari@centria.fi
Juha Kujala
Centria AMK
juha.kujala@centria.fi
Jukka Saarela
Jukka Saarela
Centria AMK
jukka.saarela@centria.fi
Joni Autio
Kpedu
joni.autio@kpedu.fi
Mikko Hankaniemi
Kpedu
mikko.hankaniemi@kpedu.fi

Aija Peltoniemi

Kpedu

aija.peltoniemi@kpedu.fi

Essi Määttä

Kokkolan kaupunki

essi.maatta@edu.kokkola.fi

Seuraa tarkemmin hankkeen kuulumisia some-kanavissamme:


Yhteistyössä

Kokkola logo

Ota yhteyttä

Janette Korpi

TKI-asiantuntija

0504381929

Kokkola