Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Teollisilla toimialoilla on mahdollisuuksia ympäristövaikutusten pienentämiseen

Jätehuollon, kaukolämmön ja tulenkestävien materiaalien tuotannon sekä puurakentamisen toimialoille toteutettiin hiilijalanjälki- ja elinkaarikustannuslaskelmat.

Kohti hiilineutraalia Suomea -tiekartan mukaisten toimien tavoitteena on, että Suomi on maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen edellyttää yrityksiltä huomattavasti enemmän uusia vähäpäästöisiä innovaatioita, tuotteita, prosesseja ja ratkaisuja. Tämä muutostarve koskee kaikkia teollisia toimintoja.  

Materiaali- ja energiatehokkuutta hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten minimoimisella – Ilmastoindikaattori -hankkeessa Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun ammattikorkeakoulun asiantuntijat ovat todentaneet teollisten toimialojen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia konkreettisiksi luvuiksi. Tuloksista on laadittu toimialakohtaiset tiekartat ympäristövaikutusten pienentämiseksi sekä elinkaarikustannuslaskelmat.  

Tuloksista käy ilmi, että kaikilla toimialoilla on mahdollista pienentää ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeä. Käytännön toimina voivat olla esimerkiksi ajoreittien optimointi muovinkeräyksessä, kierrätysmateriaalien käyttö tulenkestävien materiaalien tuotannossa sekä kestävän energiamuodon valinta rakentamisen suunnitteluvaiheessa.  

Hankkeeseen osallistuneet yritykset ovat hankkeen tuloksiin tyytyväisiä. Tulosten nähdään edistäneen toimialojen vihreää siirtymää ja tuoneen uutta tietoa ympäristövaikutuksista. Hankkeessa toteutetut tiekartat, raporttitiivistelmät sekä webinaarit ja videot löytyvät hankkeen kotisivuilta:

Vuosina 2021–2023 toteutettu Materiaali- ja energiatehokkuutta hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten minimoimisella – Ilmastoindikaattori -hanke on Euroopan aluekehitysrahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama. Sen päätoteuttaja on Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulu.  

Lisätietoja

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö