Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Toimialojen hiilijalanjäljet konkreettisesti esille

Hiilijalanjäljen määrittäminen ja vähähiilisyyteen tähtäävät toimenpiteet ja velvoitteet yleistyvät tulevaisuudessa.

Suomen kulkiessa kohti hiilineutraaliutta, on tärkeää havainnoida ja pyrkiä pienentämään eri
prosessi-, materiaali- ja energiavaihtoehtojen CO2-päästöjä ja kustannuksia. Materiaali- ja energiatehokkuutta hiilijalanjäljen ja elinkaarikustannusten minimoimisella Ilmastoindikaattori-hankkeessa tuodaan näistä päästöistä ja kustannuksista konkreettisia lukuja yritysten saataville. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat (puu)rakentamisen, lämmöntuotannon, materiaalituotannon (erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden materiaalituotanto) ja jätehuollon sekä kiinteistöjen ja rakentamisen toimialoille.  

Kesäkuussa 2022 hankkeessa on saatu valmiiksi puurakentamisen ja lämmöntuotannon hiilijalanjäljen määrittäminen ja mallintaminen. Materiaalituotannon osuus on työn alla parhaillaan ja valmistuu kesän aikana. Kiinteistöjen ja rakennuttamisen osalta hiilijalanjäljen määrittäminen ja mallintaminen on myös aloitettu, ja ensimmäisen kohteen laskentatulokset ovat jo valmistuneet. Jätehuollon toimialan osalta arviointi aloitetaan myöhemmin. 

Hankkeen toimintaan osallistuvat yritykset saavat toimittamansa datan perusteella laaditut raportit omaan käyttöönsä, ja lopulta hankkeessa laaditaan koko toimialaa koskeva ja hyödyntävä hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kompensaatioon tähtäävä ohjelma. Tämän lisäksi kartoitetaan myös erilaisia alueellisia yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia yli toimialarajojen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi materiaalisivuvirtojen yhdistämistä, joka voi tuoda päästöjen vähenemisen lisäksi kustannussäästöjä alueen yrityksille.

Hanke järjestää syyskuussa webinaarin, jossa energiatehokkuusasiantuntijat kertovat, kuinka esimerkiksi materiaalivalinnat vaikuttavat rakennuksen elinkaarikustannuksiin, ja miten elinkaarilaskentaa tehdään. Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoja webinaarista.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021 – 28.2.2023 ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Heidi Kanala-Salminen

TKI-päällikkö