Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Vastuullinen toiminta parantaa yrityksen imagoa ja on taloudellinen etu

Mikroyrittäjän vastuullisuusvalmennuksessa pohditaan käytännön hyötyjä.

Vastuullisuus on keskeinen osa menestyvän yrityksen toimintaa. Se on asia, jota on mahdoton ohittaa. Vastuullinen yritys onkin maineeltaan luotettava ja arvokas.

ViVa – vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hanke on tuottanut Oulun eteläisen alueen pien- ja mikroyrittäjille vastuullisuuden valmennuskokonaisuuden. Vastuullisuusvalmennus on kestoltaan noin 6 kuukautta ja se pitää sisällään muun muassa yrityksen vastuullisuuden nykytilan kartoituksen, verkossa pidettävät luennot, itsenäisesti opiskeltavan verkkovalmennusmateriaalin sekä valmennuksen aikana laadittavan yrityksen oman vastuullisuussuunnitelman, ViVa RoadMapin. Kiitosta osallistujilta ovat saaneet valmennukseen sisällytetyt yritysvierailut, joita ovat toteutettu kohdealueelle erityisesti vastuullisuustekoja toteuttaviin yrityksiin. Valmennuksen suoritettuaan osallistuja saa itselleen todistuksen sekä digitaalisen osaamismerkin hyödynnettäväkseen vastuullisuustietoisesta toiminnastaan.

Koulutuksen aikana mikroyrittäjää on valmennettu työstämään yritykselleen vastuullisuussuunnitelman, jonka toimenpiteillä yritys on voinut pohtia omaa liiketoimintaansa ja vahvistaa kilpailukykyänsä jo pienilläkin käytännön teoilla.

– Tärkeää on, että oman yrityksen vastuullisuusteoiksi valitaan niitä tekoja, jotka yritys voi viedä oikeasti käytännön arkeen, kertoo Centrian projektipäällikkö Riina Varila.

– Valmennuksen aikana pohditaan, miten toteuttaa vastuullisuustoimenpiteitä yrityksen arjessa sekä miten vastuullisuusteoista kannattaa viestiä niin asiakkaille kuin muillekin sidosryhmille. Usein vastuullisia tekoja on jo yrityksissä tehty pitkäänkin, mutta sitä ei ole tehty yrityksessä näkyväksi eikä siitä ole niinkään viestitty ja siten hyödynnetty, Varila toteaa.

Lähivalmennuskerta Nivalassa

Valmennuksen Ryhmä 3, tapasi tammikuussa NIHAKissa, jossa 12 alueen mikro- tai pienyrittäjää tapasi vastuullisuusteemojen merkeissä. Työskentely tapahtui Centria-ammattikorkeakoulun laatimien materiaalien avulla ja Kerttu Saalasti instituutin asiantuntijoiden luotsaamana.

– Tilaisuudet ovat olleet herätteleviä ja tietoa on ollut saatavilla paljon. Tärkeää on ollut päästä keskustelemaan vertaisensa pienen yrittäjän kanssa ja saada kuulla muiden ajatuksia omista vastuullisuustoimistaan, kuvailee Varila lähivalmennuskertojen sisältöä.

– Kerätty palaute on ollut lähes poikkeuksetta kiittävää. Toiveita esitetään oikeastaan vain pitemmistä yhteisistä keskusteluhetkistä. Meille on hankkeena kuitenkin tärkeää saada kommentteja valmennusympäristön käytettävyydestä ja erilaisista kehittämistarpeista. Tilaisuudet ovat siksi tärkeitä myös sisällön tuottajalle itselleen. Tietenkin verkostoituminen ja yhteinen ajatusten vaihtaminen on äärimmäisen tärkeää pienelle yrittäjälle vastuullisuusteemojen lisäksi, Varila jatkaa.

Vastuullisuusvalmennuksen lähikerta Nivalassa. Kuva: Riina Varila

Vastuullisuusvalmennukseen osallistuva Jatkuva Nelivedon Timo Saari kertoo pohdinnoistaan yrityksen vastuulliseen viestintään:

– Esimerkiksi yrityksestä viestiminen on hyvä olla kaikissa tilanteissa rehellistä. Silloin ei ole vaaraa, että puhuu asioita ristiin ja on mahdollista joutua selittelemään myöhemmin asioita. Toisinaan raadollinenkin totuus on hyväksi ja parantaa yrityksen imagoa vastuullisena toimijana.

Kuvassa Kimmo Peräaho, Peräahon Kone ja Timo Saari, Jatkuva Neliveto. Kuva: Riina Varila

Vastuullisuusvalmennusta toteuttaa ViVa – Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä -hanke, jonka päätoteuttajana toimii Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti. Osatoteuttajina ovat Centria-ammattikorkeakoulu, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Kalajoen kaupunki.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen muut rahoittajat ovat Raahen seudun kehitys​​, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta​​ ja Kerttu Saalasti Säätiö​​. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 – 31.8.2023.

Lisätietoja

Riina Varila

TKI-asiantuntija