Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Veneteollisuus kiertotalouteen

Centria-ammattikorkeakoulu tukee paikallista veneteollisuutta vahvalla biokomposiittiosaamisella ja alueen suurimmalla 3D-tulostimella.

3D-tulostin

Centria edistää alueen yritysten innovointikykyä ja auttaa kestävän kehityksen polulla. Veneteollisuuden tarpeita ajattelen, Centria on investoinut alueen suurimpaan muovin 3D-tulostusrobottiin. Tämä strateginen investointi tukee alueen yritysten siirtymistä ympäristöystävällisempiin valmistusprosesseihin ja kestävien materiaalien käyttöön. Tuotteet tulostetaan biopohjaisilla muoveilla, jotka vähentävät valmiin tuotteen ympäristövaikutuksia verrattuna perinteisiin muoveihin. 3D-tulostimella valmistetut tuotteet ovat myös helpompia kierrättää.

3D-tulostuksen käyttö venemuottien tai jopa veneen osien valmistuksessa mahdollistaa tarkemmat ja räätälöidyt ratkaisut veneiden suunnitellussa. Myös työympäristö muuttuu miellyttävämmäksi ja parantaa siten työvoiman saatavuutta.

Innovaatiota ja kestävää kehitystä edistävän VENEPRINT-hankkeen tavoitteena oli luoda veneteollisuuden yrityksille mahdollisuus siirtyä perinteisestä lineaarisesta talousmallista kohti kiertotaloutta, hyödyntäen kierrätettäviä materiaaleja, biopohjaisia lujitteita ja digitaalista 3D-tulostustuotantoteknologiaa.

VENEPRINT-hankkeen toimenpiteiden avulla pyrittiin vähentämään veneteollisuuden yritysten hiilijalanjälkeä koko tuotteiden elinkaaren osalta – aina raaka-aineista veneiden kierrätykseen ja materiaalien uudelleen käyttöön asti. Samalla vahvistettiin yritysten kilpailukykyä tarjoamalla kustannustehokkaita, ympäristöystävällisiä ja yksilöllisiä ratkaisuja.

Hankkeen tuloksia ja päätösseminaarin materiaalit ovat saatavissa hankkeen kotisivuilta.

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto Keski-Pohjanmaan Liitto sekä Kokkolan kaupunki.

Lisätietoja

Egidija Rainosalo

TKI-koordinaattori