Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Virtuaalinen työasemaympäristö opiskelun tukena

Opiskelija voi tehdä harjoitteita ajasta ja paikasta riippumatta.

Jaakko on opinnoissaan jo loppusuoralla, mutta miten selvitä laskuista tulevana talvena? Pitäisi mennä töihin ja samaan aikaan suoriutua opinnoista. Ei ole oikein kunnon tietokonettakaan, jotta voisi kotona tehdä harjoitukset ja koulu on auki vain päivisin. Jaakon opettaja Teppo tiedostaa tilanteen ja on huolissaan. Voisiko Jaakolle järjestää resurssit kotiin jollain tapaa?

IT-tiimi kertoo virtuaalisesta työasemaympäristöstä eli VDI-ympäristöstä (Virtual Desktop Infrastructure), jossa on mahdollista suorittaa tarvittavat harjoitukset ajasta ja paikasta riippumatta. Teppo innostuu ideasta ja sopii asian IT-tiimin kanssa. Jaakon tarvitsee osallistua vain lähiopetukseen. Muutoin hän voi suorittaa harjoitukset itselleen sopivana ajankohtana ja valmistua ajallaan. Ratkaisu hyödyttää kaikkia osapuolia.

Kuulostaako utopistiselta? Tänä päivänä yllämainitun kaltainen tilanne on hoidettavissa VDI-ympäristön avulla, joka voi olla luotu esimerkiksi Microsoftin, Amazonin tai Googlen pilveen. Pääsy resurssiin on hallittu ja tietoturvallinen. Esimerkiksi CAD-suunnitteluun tarvittava työasema on mahdollista luoda pilveen ja vähentää fyysisiä työasemia oppilaitoksen tiloissa. Myös opiskelijan koneen vaatimuksia voidaan keventää.

Yhdistämällä VDI-ympäristön, lähiopetuksen ja videoluennot on mahdollista luoda vapaus opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Nykyaikaisessa 24/7/365-maailmassa on hankalaa järjestää aikaa. Myös matkustus- ja laitekustannukset ovat kasvaneet. Sopivalla rakenteella virtuaalisuus voi olla ratkaisu näihin ongelmiin.

Centria-ammattikorkeakoulu on tutkinut Moottori-hankkeessa VDI-ympäristöä Microsoft Azuren alustalla.
Olemme tarkastelleet, miten ympäristö luodaan, hallitaan, varmistetaan ja paljonko sen ylläpito kustantaa.

Testasimme opiskeluun tarkoitettua virtuaalikonetta, josta oli oikeudet tallentaa tiedostoja omaan OneDrive-tilaan ja omalle tietokoneelle. Tämä todettiin toimivaksi. Virtuaalikone mahdollistaa opiskelijalle paremmat resurssit harjoitusten tekemiseen.

Testasimme ja totesimme toimivaksi myös Microsoft Remote Desktop client -sovelluksen, joka mahdollistaa ohjelmistojen jakamisen opiskelijoille. Esimerkiksi lisenssien saaminen VDI-ympäristössä jaettaville ohjelmistoille oli mahdollista erillisen turvatun yhteyden avulla organisaation sisäverkosta käsin.

Lisätietoja

Ilpo Hautala

It-asiantuntija

+358444492554

Kokkola


Janne Torvikoski

Asiantuntija (digipedagogiikka)