Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Elävää perintöä edistämässä

Centrian elävän perinnön tutkimusryhmä haluaa herättää ja ylläpitää laajaa keskustelua aineettoman kulttuuriperinnön teemoista sekä tehdä hankeyhteistyötä ja edistää innovaatiota ja kokeiluja. Toiminnan käynnistyessä keskitytään erityisesti elävään perintöön musiikissa.

Centria on Suomen ainoa kansanmusiikin ammattilaisia kouluttava ammattikorkeakoulu. Tätä koulutusta tukee uusi elävän perinnön tutkimusryhmä, joka tekee myös tiivistä yhteistyötä kansanmusiikin ammattilaisten ja harrastajien kanssa.  

Centrian toiminta-alueella vahva viulunsoitto- ja kansanmusiikkiperinne on tunnustettu ja ainutlaatuinen elävä perintö. Kaustislainen viulunsoitto nimettiin Elävän perinnön kansalliseen luetteloon vuonna 2016, josta se valittiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2021. Monipuolisen yhteistyön kautta alueemme on tunnettu kotimaisena ja kansainvälisenä aineettoman kulttuuriperinnön toimijana. Elävän perinnön tutkimusryhmä edistää aineettoman kulttuuriperinnön näkyvyyttä, siirtämistä ja opetusta sekä toimii aktiivisesti verkostoissa teeman ympärillä. Samalla opitaan tunnistamaan ja kuvaamaan elävän perinnön merkitys yksilön ja yhteisön identiteetille. 

Centrian asiantuntijoiden lisäksi tutkimusryhmän toiminnassa ovat mukana Kansanmusiikki-instituutin johtaja Matti Hakamäki sekä tohtorit Outi Valo (vastaava arkistonhoitaja, Kansanmusiikki-instituutti) ja Johanna Björkholm (hankejohtaja, KulturÖsterbotten). Kansanmusiikki-instituutti on Suomen ainoa akkreditoitu elävän perinnön Unesco-sopimuksen neuvoa-antava asiantuntijajärjestö.  

Elävän perinnön äärellä Kukkolankoskella: vas. Matti Hakamäki ja Outi Valo (Kansanmusiikki-instituutti), Annika Mylläri (Centria), Johanna Björkholm (KulturÖsterbotten), Kati Hyvönen ja Sara Kåll-Fröjdö (Centria). Kuva: Andreas Fliflet. 

Verkostoyhteistyössä painottuu sekä pohjalaismaakuntien että Pohjoismaiden välinen kulttuuriyhteistyö. Kansainvälisten hankkeiden ja verkostojen kautta tutkimusryhmä on myös osa maailmanlaajuista aineettoman kulttuuriperinnön kontekstia ja seuraa alan tutkimusta ja käytänteitä. Tutkimusryhmän tavoite on pitää aineeton kulttuuriperintö elävänä voimavarana ja löytää sille uusia kanavia myös soveltavilla teknisillä innovaatioilla sekä vuoropuhelulla eri alojen kanssa. 

Elävän perinnön tutkimusryhmä tavoittelee laajaa keskustelua, hankeyhteistyötä ja innovaatiota aineettoman kulttuuriperinnön teemojen parissa. Toiminnan käynnistyessä keskitytään erityisesti elävään perintöön musiikissa. Tutkimusryhmä suunnittelee ja toteuttaa hankkeiden kautta laadullista tutkimusta ja tekee elävää perintöä tunnetuksi säännöllisten julkaisujen kautta. Tutkimusryhmän toiminta syventää osaamista Centriassa ja tarjoaa kehittymisen polkuja henkilöstölle. Tavoitteena on myös tehdä Centriasta kiinnostava ja helposti lähestyttävä yhteistyökumppani perinteisille kulttuuriperinnön tahoille ja aiheesta kiinnostuneille uusille toimijoille.  

Tutkimustoiminta pohjautuu aiempaan tutkimukseen ja linkittyy käynnissä oleviin alan tutkimuksiin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tällä hetkellä tutkimusryhmän toimintaan liittyvät seuraavat Centrian johtamat hankkeet: 

Lisätietoja:

Annika Mylläri

Koulutusalapäällikkö (musiikki)