Siirry sisältöön
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto logo
ELY-keskuksen logo

BioKaMa – Biokaasua ja biometaania maatiloilta

Hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla.

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.1.2020 – 31.12.2023

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan maaseuturahasto
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus

Projektipäällikkö: Simo Mäenpää

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energialähde, jota voidaan käyttää energiatuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä. Suomessa biokaasun liikennekäyttö on pitkään ollut pienimuotoista, mutta nykyisin kaasuautojen rekisteröinti on ollut nousussa ja tänä vuonna (2019) tullaan ylittämään 10 000 kaasuajoneuvon määrä. Tätä on vauhdittanut biokaasun tankkausasemaverkoston laajeneminen. Biokaasua voi tankata nyt lähes 50 tankkausasemalla. Suurin osa kaasuajoneuvoista on henkilöautoja, mutta myös raskaassa liikenteessä teillä kulkee jo kaasukäyttöisiä rekkoja, linja-autoja ja jäteautoja. Liikennekäytön lisäksi biokaasua voisi käyttää myös traktoreissa ja työkoneissa, jos tankkaus saataisiin helpommin toteutettua esimerkiksi pullopattereista. Ympäristön kannalta biokaasun käyttöön siirtyminen liikenteessä ja myös energiantuotannossa öljyä korvaavana vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Bensiiniin verrattuna biokaasun kasvihuonekaasupäästöt ovat n. 85 % pienemmät.


Biokaasun positiiviset ympäristövaikutukset eivät rajoitu pelkästään liikennekäyttöön, vaan biokaasun tuotanto on kiertotaloutta parhaimmillaan.  Suomalaiset maatilat ovat avainasemassa biokaasun tuotannon kasvun moottoreina. Maatiloilla on potentiaalia nykyistä paljon laajempaan biokaaasun tuotantoon ja hyödyntämiseen. Ja etenkin kasvava biometaanin käyttö liikenteessä tuo mahdollisuuksia maaseudun yrityksille. Tämän hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Se edistää osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen. Hanke kytkeytyy tiiviisti Centrian EAKR-hankkeeseen (HABITUS) biokaasun nesteytyksestä.


Hankkeessa toteutetaan viittä työpakettia:

1. Kootaan biokaasun tuotannosta kiinnostuneet maatilat toteutusryhmiin
2. Tehdään alustavat toteuttamisarviot ryhmien biokaasuntuotannon yhteislaitoksista ja etsitään toteutuskanavat
3. Edistään maatilojen biometaanin tuotantomahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla; uusien biokaasun puhdistus- ja paineistustekniikoiden teknistaloudellinen tarkastelu.
4. Biokaasun käyttömahdollisuuksien laajentaminen maatiloilla; traktoreiden ja työkoneiden konvertointimahdollisuudet ja kaasun energiakäyttö
5. Tiedotus; biokaasun tuotantoa, jalostusta ja käyttöä edistävät tilaisuudet koko maakunnan alueella ja verkossa.


Hanketta toteuttavat yhdessä Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun ammattiopisto.

Raportit ja esitykset


Ota yhteyttä

Simo Mäenpää

TKI-asiantuntija


Vähähiilisen energian ajankohtaisia aiheita

MinePro-seminaari

MinePro-seminaari kokoaa tänä vuonna Kokkolaan kiertotalouden ja mineraalitalouden kestävän toiminnan asiantuntijat. Ilmoittaudu mukaan ennakkoon!


Kokkolasta tulossa Suomen puhtaan energian ja vähähiilistämisen pääkaupunki

Joukko vetytaloudessa toimivia ja toimintojensa sekä tuotteidensa päästövähennysten ja hiilijalanjäljen pienentämisen parissa työskenteleviä yrityksiä ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen tavoitteena tehdä Kokkolasta Suomen puhtaan energian ja vähähiilistämisen pääkaupunki. Tavoitteena on nopeuttaa sähköistämistä ja vauhdittaa vetytaloutta Kokkolaan rakentuvan vetyekosysteemin avulla.


Low Carbon Energy innovations – aamupalatilaisuus

Tervetuloa aamupalatilaisuuteen Ravintola Kippiin! Saat katsauksen Centria TKI:n vähähiilisen energian tutkimukseen ja osaamiseen tiimissämme. Käymme läpi tuoreimmat hankkeemme, jotka liittyvät vähähiilisen energian alaan, millaisia innovaatioita …


Kokkola Material Week

Kansainvälinen kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian vuosittainen tapahtumaviikko Kokkola Material Week järjestetään jälleen 20 – 23.11.2023 Kokkolan kaupungintalolla. Koko viikko, Industry Meeting Pointia lukuun ottamatta, on …