Siirry sisältöön
Euroopan Unionin osarahoittama

Centrian testaustoiminnan kehittäminen 2.0

Centria investoi uusiin laitteisiin, kuten suolasumu- ja säärasitustestereihin, sekä pintakäsittely- ja kuivausteknologioihin.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 1.3.2024-28.2.2026

Toiminta-alue: Kansallinen

Rahoittajat: Euroopan unionin osarahoittama Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Elisa Saarela

Kiertotalouden vahvistuessa ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen tehostuessa materiaalien kemikaaliturvallisuus korostuu. Euroopan komissio on valmistellut muutoksia REACH-asetukseen parantaakseen kemikaalien turvallisuutta. Näillä muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia markkinoilla oleviin kemikaaleihin ja tuotteiden kemiallisten ominaisuuksien hallintaan, ja sitä kautta paikallisten yritysten toimintaan.

Centria päättänyt investoida suolasumu- ja säärasitustestereihin sekä pintakäsittely- ja kuivausteknologioihin. Nämä investoinnit parantavat aineiden käytettävyyden testausta ja vahvistavat Centrian kyvykkyyttä toimia alueen teollisuuden tutkimuskumppanina uusien tuoteratkaisujen kehittämisessä ja ominaisuuksien varmentamisessa.

Liikenteen sähköistyminen ja sähköakkujen käytön yleistyminen ovat lisänneet tarvetta akkuteknologioiden testaamiselle. Centrialla on jo olemassa testauslaitteisto akkujen testaukseen, mutta laitteistosta puuttuu vaadittava sammutusjärjestelmä mahdollisia palotilanteita varten. Uusi investointi olosuhdekammion sammutusjärjestelmään sekä ajoneuvoihin liitännäisten laitteiden testauslaitteistoon mahdollistaa testausmenetelmien luotettavuuden ja ajantasaisuuden parantamisen.

Nämä investoinnit tukevat paikallisen valmistavan teollisuuden innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa, mikä puolestaan laajentaa hankkeen vaikuttavuutta ja lisää alueen kilpailukykyä. Centria vahvistaa rooliaan alueen teollisuuden tutkimuskumppanina ja varmistaa, että uudet tuotteet ja ratkaisut ovat turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia.

Tulevat investoinnit:

EMC-testaus

Olosuhdetestaus

Pintakäsittelytestaus

Lisätietoja:

Elisa Saarela

TKI-koordinaattori