Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Pohjanmaan liitto logo

DeCiDe – Developing Circular Design

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.9.2021 – 31.8.2023

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjanmaan liitto

https://www.jakobstadsregionen.fi/developing-circular-design-decide/

Projektipäällikkö: Mira Valkjärvi

Kiertotalous alkaa suunnittelusta. Suurin osa ilmastojalanjäljestä ja valmistuskustannuksista juontaa juurensa päätöksistä, jotka tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Tämä luo pohjan tuotteen elinkaarelle. Suunnitteluvaiheessa määritellään kokonaisympäristövaikutus raaka-aineiden käytöstä tuotantoon, jakeluun, käyttöön ja kierrätykseen, korjaamiseen ja jätteeseen.

Tulevaisuuden suuria kilpailuetuja ovat kiertotalousmallin mukaisesti valmistetut tuotteet, joilla on pitkä käyttöikä, korjaus- ja jälleenmyyntimahdollisuus. Nykyaikaiset tuotteet tulevat olemaan huolettavia, korjattavia, päivitettäviä, muokattavia, purettavia ja kierrätettäviä. Tämän takia suunnitteluvaiheessa tuotteen, materiaalin tai palvelun koko elinkaaren ajattelu on elintärkeää yrityksille. DeCiDe-hanke pyrkii olemaan resurssi Pohjanmaan alueelle sekä sen yrityksille ja tukemaan siirtymää kiertotalousajatteluun.

Ladattavat materiaalit

DeCiDe on yhteishanke, jossa Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia (päätoteuttaja), Centria-ammattikorkeakoulu ja Novia Yrkeshögskola yhdessä edistävät kiertotalousajattelutapaa ja kestävää muotoilua Pietarsaaren seudulla. Hankkeen tiimi koostuu kolmesta hankepäälliköstä: Concordialla Malin Fleen, Novialla Ida Britta Petrelius sekä Centrialla Mira Valkjärvi, joilla kullakin on vastuullaan eri tehtäväkokonaisuus.

Päätoteuttaja:

Concordia                                     

Malin Fleen
Projektipäällikkö, Developing Circular Design DeCiDe
+358 10 239 7565
malin.fleen@concordia.jakobstad.fi

Osatoteuttajat:

Centria-ammattikorkeakoulu                            

Mira Valkjärvi
Projektipäällikkö, DeCiDe
+358 50 5712082
mira.valkjarvi@centria.fi

Novia Yrkeshögskola               

Ida Britta Petrelius
Projektipäällikkö, DeCiDe
+358 50 4625414
idabritta.petrelius@novia.fi

Decide-hankkeen tiimi

DeCiDe-hankkeen tarkoituksena on auttaa Pietarsaaren seudun elinkeinoelämää vastaamaan kasvavaan vaatimukseen kiertotalouteen siirtymisestä jo tuotteen suunnitteluvaiheessa. Hankkeen poikkileikkaava teema on kestävyys ja lähtökohtana on kolme ensisijaista tarvetta:

  1. Avainkysymys pandemiasta toipumisessa on Pietarsaaren seudun vientiteollisuuden kestävä kehittäminen.
  2. Sekä asiakkaat, tuleva lainsäädäntö että EU-direktiivit asettavat vaatimuksia muutoksille koko arvoketjussa
  3. Koko tuotteen elinkaaren tarkastelu, jossa suunnittelulla tarkoitetaan materiaalista, käyttötarkoituksesta ja estetiikasta koostuvaa kokonaisuutta, tarjoaa seudun muutokselle metodin

Vastatakseen näihin teemoihin DeCiDe on jakautunut kolmeen ensisijaiseen tehtäväkokonaisuuteen, jotka keskittyvät kestävään teolliseen tuotantoon seuraavista näkökulmista: 1) kiertotalouden mukainen suunnittelu 2) kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit ja 3) kestävä tuotekehitys. Hankkeen kohderyhmänä ovat teollisentuotannon yritykset Pohjanmaan alueella. Yritykset voivat ottaa osaa hankkeen eri tehtäväkokonaisuuksiin ja niiden järjestämiin tapahtumiin omien tarpeidensa mukaan. Hanke pyrkii keräämään tietoa jokaisesta tehtäväkokonaisuudesta ja siihen osallistuneilta yrityksiltä (3 tapausta per tehtäväkokonaisuus) jotta hanke voi tuottaa teollisentuotannon alalle digitaalisen ohjekirjan kiertotalouteen siirtymisessä.  

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 
Projektet finansieras med anslag från REACT-EU-instrumentet, som en del av de åtgärder som genomförts av Europeiska unionen på grund av covid-19-pandemin.

Ota yhteyttä

Mira Valkjärvi

TKI-asiantuntija


Lue lisää vastuullisesta liiketoiminnasta:

Företag engageras i föreningars talkoarbete

Vid Centria har vi alltsedan år 2016 kontinuerligt arbetat med föreningsutveckling och har numera ett brett nätverk och god insyn i föreningslivet. En av de …

Yritykset mukaan yhdistysten talkootyöhön 

Centriassa on vuodesta 2016 lähtien työskennelty yhdistystoiminnan kehittämisen parissa, ja meillä on laaja verkosto ja perspektiiviä yhdistyselämään. Yksi yleisimmistä yhdistysten kohtaamista haasteista on jäsenten osallistaminen …

Tuu kokkeileen -teknologiatyöpaja Ylivieskassa 

Tervetuloa osallistumaan teknologiapainotteiseen työpajaan Centrian Ylivieskan kampukselle 17.5.2024 klo 12-15!  Työpajassa pääset tutustumaan ja kokeilemaan uusinta teknologiaa seuraavista teemoista:  Tilaisuus on avoin kaikille tekniikasta ja …

Centria edistää uudistavaa matkailua 

Centria-ammattikorkeakoulu on toteuttamassa REGGAE (Regenerative nature tourism) -hanketta, jossa esitellään regeneratiivisen luontomatkailun eli uudistavan matkailun käsite.

Naisyrittäjille tukea kestävään yritystoimintaan 

Vihreään naisyrittäjyyteen keskittyvä GENGREEN-hanke on käynnistynyt tammikuun alussa. Hankkeen tavoitteena on tukea 50 naisyrittäjää Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Norbottenissa, Tromssassa ja Finnmarkissa. Hanke toteutetaan …