Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo
Kuvituskuva

HIPPA-Remote

Asiakaslähtöiset digitaaliset sote-alan tuote- ja palvelukehitysympäristöt

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 1.9.2021-31.8.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto
Keski-Pohjanmaan Liitto

Projektipäällikkö: Heidi Hintsala

HIPPA-Remote logo

Koronapandemia on johtanut poikkeukselliseen mahdollisuuteen arvioida monia muuttumattomiksi luultuja käytänteitä uudelleen ja jatkojalostaa kriisin aikana omaksuttuja uusia toimintatapoja, sekä ottaa niitä pysyvämmin käyttöön.

Sote-alalla erityisesti koti- ja palveluasumisen alueella on tunnistettu akuutteja tarpeita uusille teknologialähtöisille tuote- ja palveluratkaisuille. HIPPA-Remote -hankkeessa kehitetään ja testataan käyttäjälähtöisiä etä- ja hybridikehityssovelluksia ja palveluita uusien ja innovatiivisten digitaalisten tuotteiden sekä palvelujen kehityksessä.

Etätoteutukset parantavat yritysten ja asiantuntijoiden tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua tukipalveluihin maantieteellisestä sijainnista riippumatta, mikä edistää tuotekehityksen kustannustehokkuutta, laatua ja saatavuutta. Hanke myös parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla kaupallistamisen, markkinoinnin, säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaalialan ja terveydenhoidon digitalisaatioon liittyen.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Tukea sosiaali- ja terveysalan yritysten ja palveluntuottajien käyttäjälähtöistä, terveysturvallista ja resurssiviisasta tuotekehitystä etä- ja hybridikehityspalvelujen avulla.
  2. Luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyen
  3. Kehittää korkeakoulujen digitaalisia kehitysympäristöjä, kuten simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä sekä virtuaaliteknologioita siten, että ne tukevat yritysten ja palveluntuottajien digitalisaatiota ja tuotekehitystä, sekä mahdollistavat yritysten kehittämien tuotteiden ja palveluiden nopeat kokeilut, sekä testaamisen.
  4. Tukea yrityksiä ja sote-palveluntuottajia yhdessä kehittämään digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla parannetaan palvelu- ja kotona-asumisen turvallisuutta, esteettömyyttä, sosiaalista yhteydenpitoa, asukkaan toimintakyvyn ylläpitoa, sekä palvelujen saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta.
  5. Parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla kaupallistamisen ja markkinoinnin, kestävän kehityksen ja vihreän kasvun, uusien liiketoimintamallien sekä säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta.

HIPPA-Remote-hanke toteutetaan kolmen maakunnan, Keski-Pohjanmaan (Centria), Pirkanmaan (TAMK) ja Uudenmaan (Metropolia), rajat ylittävänä kolmena itsenäisenä, mutta samannimisenä ja toisiinsa kytkeytyvänä sisarhankkeena.

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Monialainen HIPPA-Remote -hanke auttaa yrityksiä tuottamaan älykkäitä tuotteita ja palveluja käyttäjälähtöisesti ja terveysturvallisesti. Kick-off-tapahtumassa esitellään aamukahvien idea ja tulevia teemoja sekä tiedustellaan osallistujien toiveita ja tarpeita.  

Aamukahvien ajankohtaiset teemat, kuten sote-alan lääkinnällisten laitteiden sääntely, teknologian arviointi, saavutettavuus ja tietosuoja-asetukset, palvelevat yrityksiä digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.  
 
Aamukahvit pidetään aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 8.30–10.00 pois lukien loma-ajat. Aamukahvien järjestäjinä ovat kolmen ammattikorkeakoulun, Metropolian, TAMK:in ja Centrian HIPPA-Remote -hankkeet. 


Ota yhteyttä

Heidi Hintsala

TKI-asiantuntija

0401856259

Kokkola


Centrian hyvinvointi- ja terveysteknologia -aihealueella tapahtuu

Visit to Medica trade fair

The project personnel of RoboSote project (ERDF) visited the Medica trade fair in Düsseldorf, Germany in mid-November to see the newest innovations and best solutions …

HIPPA-Remote kovassa vauhdissa

Syyskuun alussa käyntiinpotkaistu HIPPA-Remote etenee jo kovaa tahtia. Rinnakkaishankkeiden toteuttajat ovat tavanneet etänä yhteisen toiminnan suunnittelun merkeissä ja ensimmäisen työpaketin toimenpiteitä on tehty jo runsaasti …