Siirry sisältöön
Euroopan aluekehitysrahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo Keski-Pohjanmaan liitto logo
Kuvituskuva

HIPPA-Remote

Asiakaslähtöiset digitaaliset sote-alan tuote- ja palvelukehitysympäristöt

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 1.9.2021-31.8.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto
Keski-Pohjanmaan Liitto

Projektipäällikkö: Heidi Hintsala

HIPPA-Remote logo

Koronapandemia on johtanut poikkeukselliseen mahdollisuuteen arvioida monia muuttumattomiksi luultuja käytänteitä uudelleen ja jatkojalostaa kriisin aikana omaksuttuja uusia toimintatapoja, sekä ottaa niitä pysyvämmin käyttöön.

Sote-alalla erityisesti koti- ja palveluasumisen alueella on tunnistettu akuutteja tarpeita uusille teknologialähtöisille tuote- ja palveluratkaisuille. HIPPA-Remote -hankkeessa kehitetään ja testataan käyttäjälähtöisiä etä- ja hybridikehityssovelluksia ja palveluita uusien ja innovatiivisten digitaalisten tuotteiden sekä palvelujen kehityksessä.

Etätoteutukset parantavat yritysten ja asiantuntijoiden tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua tukipalveluihin maantieteellisestä sijainnista riippumatta, mikä edistää tuotekehityksen kustannustehokkuutta, laatua ja saatavuutta. Hanke myös parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla kaupallistamisen, markkinoinnin, säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta sekä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaalialan ja terveydenhoidon digitalisaatioon liittyen.

Hankkeen tavoitteena on:

  1. Tukea sosiaali- ja terveysalan yritysten ja palveluntuottajien käyttäjälähtöistä, terveysturvallista ja resurssiviisasta tuotekehitystä etä- ja hybridikehityspalvelujen avulla.
  2. Luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyen
  3. Kehittää korkeakoulujen digitaalisia kehitysympäristöjä, kuten simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä sekä virtuaaliteknologioita siten, että ne tukevat yritysten ja palveluntuottajien digitalisaatiota ja tuotekehitystä, sekä mahdollistavat yritysten kehittämien tuotteiden ja palveluiden nopeat kokeilut, sekä testaamisen.
  4. Tukea yrityksiä ja sote-palveluntuottajia yhdessä kehittämään digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla parannetaan palvelu- ja kotona-asumisen turvallisuutta, esteettömyyttä, sosiaalista yhteydenpitoa, asukkaan toimintakyvyn ylläpitoa, sekä palvelujen saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta.
  5. Parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla kaupallistamisen ja markkinoinnin, kestävän kehityksen ja vihreän kasvun, uusien liiketoimintamallien sekä säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta.

HIPPA-Remote-hanke toteutetaan kolmen maakunnan, Keski-Pohjanmaan (Centria), Pirkanmaan (TAMK) ja Uudenmaan (Metropolia), rajat ylittävänä kolmena itsenäisenä, mutta samannimisenä ja toisiinsa kytkeytyvänä sisarhankkeena.

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Monialainen HIPPA-Remote -hanke auttaa yrityksiä tuottamaan älykkäitä tuotteita ja palveluja käyttäjälähtöisesti ja terveysturvallisesti. Kick-off-tapahtumassa esitellään aamukahvien idea ja tulevia teemoja sekä tiedustellaan osallistujien toiveita ja tarpeita.  

Aamukahvien ajankohtaiset teemat, kuten sote-alan lääkinnällisten laitteiden sääntely, teknologian arviointi, saavutettavuus ja tietosuoja-asetukset, palvelevat yrityksiä digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.  
 
Aamukahvit pidetään aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 8.30–10.00 pois lukien loma-ajat. Aamukahvien järjestäjinä ovat kolmen ammattikorkeakoulun, Metropolian, TAMK:in ja Centrian HIPPA-Remote -hankkeet. 

Webinaarisarja (3 webinaaria) on osa HIPPA Remote –hankkeen toimintaa. Webinaarit ovat maksuttomia ja niiden tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään omaa innovaatiotoimintaansa, asiakkaiden tarpeet ja odotukset huomioiden. Webinaareissa saadaan oppeja ja konkretiaa mm. rikastettuun ideointiin, ideoiden validointiin sekä kehitetyn tuotteen/ palvelun testaamiseen asiakkaiden kanssa.


Webinaarit muodostavat teemoiltaan toisiaan täydentävän sarjan, mutta myös yksittäiseen webinaariin osallistuminen on mahdollista.

  • Showroom for digital solutions
  • Workshops
  • Keynote speakers

Ota yhteyttä

Heidi Hintsala

TKI-koordinaattori

0401856259

Kokkola


Centrian hyvinvointi- ja terveysteknologia -aihealueella tapahtuu

Visit to Medica trade fair

The project personnel of RoboSote project (ERDF) visited the Medica trade fair in Düsseldorf, Germany in mid-November to see the newest innovations and best solutions …

HIPPA-Remote kovassa vauhdissa

Syyskuun alussa käyntiinpotkaistu HIPPA-Remote etenee jo kovaa tahtia. Rinnakkaishankkeiden toteuttajat ovat tavanneet etänä yhteisen toiminnan suunnittelun merkeissä ja ensimmäisen työpaketin toimenpiteitä on tehty jo runsaasti …