Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

REBO – Rakentamisrobotiikan etäoppimisympäristö

Hanke keskittyy uudenlaisen robotiikan etäoppimisympäristön luomiseen, mikä mahdollistaa paikasta ja ajasta riippumattoman robotiikan opiskelun.

Toimiala: Tuotantoteknologia

Projektin kesto: 1.12.2021-31.12.2023

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Juho Valkola

Taustaa

REBO-hanke keskittyy uudenlaisen robotiikan etäoppimisympäristön luomiseen, mikä mahdollistaa paikasta ja ajasta riippumattoman robotiikan opiskelun. Rakentamisrobotiikan etäoppimisympäristössä hyödynnetään robottisolujen simulointimalleja ja digitaalisia kaksosia. Digitaaliset kaksoset yhdistettynä fyysisiin robotteihin mahdollistaa oikeiden teollisuusrobottien käyttämisen osana oppimiskokemusta. Lisäksi, oppimiskokemusta vahvistetaan virtuaalitodellisuustekniikoilla, jotka mahdollistavat robottisolujen realistisen visualisoinnin. Hanke toteutetaan Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishankkeena, jossa pilotointiympäristönä toimii Centrian Robo3D Lab ja oppimisympäristöä pilotoivat Oulun yliopiston Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan (Civil Engineering, CIV) tutkimusyksikön opiskelijat. Pilotoinnin tuloksena voi muodostua koko Suomea palveleva oppimisympäristö.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on digitaalisuutta hyödyntävän rakentamisrobotiikan etäoppimisympäristön määrittely, toteutus, testaus ja pilotointi ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille. Oppimisympäristö mahdollistaa robotiikan opettamisen/oppimisen hyödyntäen oikeita robotteja, jotka sijaitsevat fyysisesti eri tilassa kuin opiskelija.

Toimenpiteet

Oppimisympäristön vaatimusmäärittely toteutetaan yhteistyössä Centrian ja Oulun yliopiston kesken. Määrittelyssä otetaan huomioon ympäristön toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset. Oppimisympäristö toteutetaan Centrian Ylivieskan yksikön Robo3D Lab:ssa vaatimusmäärittelyn pohjalta. Oppimisympäristöä testataan Oulun yliopiston opiskelijoista muodostuvalla pilottiryhmällä.

Tulokset

Lyhyellä aikavälillä robotiikan oppimisympäristö mahdollistaa robotiikan opettamisen ja robotiikan oppimisen korkeakouluopiskelijoille. Teknologiasiirron avulla järjestelmän käyttökohteita voidaan laajentaa mm. etäkäyttöönottoon ja etähuoltoon.

Pidemmällä aikavälillä hankkeen toimenpiteiden myötä alueen yrityksien osaaminen kasvaa työntekijöiden osaamistason, sekä korkeakoulutuksen laadukkaampien digitaalisten oppimisympäristöjen ja saavutettavuuden lisääntymisen kautta. Pohjois-Pohjanmaan alueen korkeakoulut voivat paremmin palvella alueen yritystoimintaa osittain hankkeen tulosten myötä.

Yhteistyössä

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.


Ota yhteyttä

Juho Valkola

TKI-asiantuntija