Siirry sisältöön
Northern Periphery and Arctic Programme logo
Luonnon materiaalit -kollaasi

SYMBIOMA

Technology Innovations and Business Models for Valorisation of Industrial Waste Biomass in Sparsely Located Enterprises. Case: Industrial Symbiosis for Valorisation of Waste Biomass from Food and Beverage Industries

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.6.2019-31.8.2022

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: EU Interreg – Northern Arctic and Periphery Programme 2014-2020

https://symbioma.interreg-npa.eu/

Projektipäällikkö: Egidija Rainosalo

Jätebiomassan hyödyntäminen elintarvike- ja juomateollisuudessa

Kiertotalous mahdollistaa erityisesti pk-sektorille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Harvaan asutuilla alueilla haasteena on sivuvirtojen pieni määrä, kaukainen sijainti toisesta samankaltaisesta yrityksestä sekä rajoitetut jatkojalostusmahdollisuudet. Tästä johtuen tarvitaan uusia kiertotalous-liiketoimintamalleja, jotka poikkeavat merkittävästi tiheään asutuilla alueilla toimivista malleista.

SYMBIOMA -hankkeessa luodaan tutkimuslaitosten, yritysten ja elinkeinoelämän tukiorganisaatioiden avulla uusia teollisia symbioosivaihtoehtoja eri alojen yritysten välille, pilotoidaan käytännön toimivuus ja perustetaan kiertotalous-teknologiainnovaatioiden alusta. Palvelualusta sisältää laboratorio- ja pilottimittakaavan infrastruktuurin sekä tarvittavan osaamisen tunnistaa arvokkaat yhdisteet prosessien sivuvirroista ja kehittää teknologiainnovaatioita ja lisäksi tuen teknologian siirtoon. Palvelun avulla saadaan tietoa alueella syntyvistä yhteensopivista jäte- ja sivuvirroista, joita yhdistämällä voidaan parantaa jalostuksen kannattavuutta. Lisäksi alusta auttaa löytämään yhteistyö- ja liiketoimintamaleja, kuten klustereita ja teollisia symbiooseja.

Hankkeen partnerit ja tuen saajat ovat Centria AMK ja Hermannin Viinitila Oy Suomesta, IT Sligo Irlannista, Luulajan teknillinen yliopisto Ruotsista ja Norjan biotalouden tutkimuslaitos NIBIO. Lisäksi hankkeessa on mukana alueiden elinkeinoelämän kehitysorganisaatioita, yrityksiä sekä elintarvike- ja juomateollisuuden järjestöjä.


Ota yhteyttä

Egidija Rainosalo

TKI-koordinaattori

0447250264

Kokkola