Siirry sisältöön
Northern Periphery and Arctic Programme logo
Luonnon materiaalit -kollaasi

SYMBIOMA

Technology Innovations and Business Models for Valorisation of Industrial Waste Biomass in Sparsely Located Enterprises. Case: Industrial Symbiosis for Valorisation of Waste Biomass from Food and Beverage Industries

Toimiala: Kemia ja biotalous

Projektin kesto: 1.6.2019-31.8.2022

Toiminta-alue: Kansainvälinen

Rahoittajat: EU Interreg – Northern Arctic and Periphery Programme 2014-2020

https://symbioma.interreg-npa.eu/

Projektipäällikkö: Egidija Rainosalo

Jätebiomassan hyödyntäminen elintarvike- ja juomateollisuudessa

Kiertotalous mahdollistaa erityisesti pk-sektorille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Harvaan asutuilla alueilla haasteena on sivuvirtojen pieni määrä, kaukainen sijainti toisesta samankaltaisesta yrityksestä sekä rajoitetut jatkojalostusmahdollisuudet. Tästä johtuen tarvitaan uusia kiertotalous-liiketoimintamalleja, jotka poikkeavat merkittävästi tiheään asutuilla alueilla toimivista malleista.

SYMBIOMA -hankkeessa luodaan tutkimuslaitosten, yritysten ja elinkeinoelämän tukiorganisaatioiden avulla uusia teollisia symbioosivaihtoehtoja eri alojen yritysten välille, pilotoidaan käytännön toimivuus ja perustetaan kiertotalous-teknologiainnovaatioiden alusta. Palvelualusta sisältää laboratorio- ja pilottimittakaavan infrastruktuurin sekä tarvittavan osaamisen tunnistaa arvokkaat yhdisteet prosessien sivuvirroista ja kehittää teknologiainnovaatioita ja lisäksi tuen teknologian siirtoon. Palvelun avulla saadaan tietoa alueella syntyvistä yhteensopivista jäte- ja sivuvirroista, joita yhdistämällä voidaan parantaa jalostuksen kannattavuutta. Lisäksi alusta auttaa löytämään yhteistyö- ja liiketoimintamaleja, kuten klustereita ja teollisia symbiooseja.

Hankkeen partnerit ja tuen saajat ovat Centria AMK ja Hermannin Viinitila Oy Suomesta, IT Sligo Irlannista, Luulajan teknillinen yliopisto Ruotsista ja Norjan biotalouden tutkimuslaitos NIBIO. Lisäksi hankkeessa on mukana alueiden elinkeinoelämän kehitysorganisaatioita, yrityksiä sekä elintarvike- ja juomateollisuuden järjestöjä.

SYMBIOMA – De Brun Lasc Teo
Interview of Mattias Bergström from Bottevikens Bryggeri

Ota yhteyttä

Egidija Rainosalo

TKI-koordinaattori

+358447250264

Kokkola


Ajankohtaista biomassojen arvoaineista

From side streams to money streams

Our society is increasingly moving from fossil raw materials to bio-based raw materials, but also their careless use can cause material availability problems and changes …