Siirry sisältöön
Miesopiskelija sähköauton akun vieressä

Insinööri (AMK), Akkutekniikan muuntokoulutus

Akkutekniikka on tulevaisuuden ala, jossa tarvitaan osaajia! Centria-ammattikorkeakoulun akkutekniikan insinöörikoulutus, on kehitetty yhteistyössä alueemme yritysten kanssa. Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla käynnistyy lähitulevaisuudessa useita akku- ja kaivosteollisuuden hankkeita. Tarve akkutekniikan asiantuntijoille tulee olemaan suuri, joten nyt on erinomainen hetki kouluttautua alan osaajaksi.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 75–120 opintopistettä, noin 2-3 vuotta riippuen aiemmista opinnoista

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Aloituspaikat: 25

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Akkutekniikan muuntokoulutus rakentuu Centrian vahvan koulutusosaamisen sekä vuosien aikana määrätietoisesti kasvaneen monipuolisen akkualan tutkimus- ja kehitysosaamisen pohjalle. Koulutustarjontaa tukevat myös akku- ja kaivosalaan liittyvät Centrian kehittämis- ja tutkimusympäristöt, joissa pääset hyödyntämään oppimaasi käytännössä erilaisten harjoitustehtävien ja projektien muodossa. Osaamisemme on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettua kemian ja prosessitekniikan saralla. Lisäksi meiltä löytyy vahvaa sähkö-, automaatio- ja energiatekniikan sekä ympäristötekniikan osaamista. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme on ollut jo vuosia Suomen ammattikorkeakoulujen kärkeä ja toimintamme on kasvanut laajasti viime vuosien aikana. Hyödynnämme opetuksessamme laajasti myös TKI-osaamista. Opettajiamme työskentelee erilaisissa kehityshankkeissa ja osa TKI-asiantuntijoistamme opettaa varsinaisen työnsä ohella, joten pystymme tuomaan uusinta tietoa opetukseen.

Akkutekniikan muuntokoulutuksesta valmistut omasta taustastasi ja kiinnostuksestasi riippuen joko sähkö- ja automaatiotekniikan tai kemiantekniikan insinööriksi akkuosaamiseen suuntautuen. Opetus toteutetaan monimuotototeutuksena, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Koulutuksen varsinainen opetuskieli on suomi, mutta osa opetusmateriaaleista ja joitakin yksittäisiä opintojaksoja voi olla englanniksi. Opetus toteutetaan pääosin verkossa, mutta jonkin verran opetusta esimerkiksi laboratorioissa on myös kampuksella. Lähiopetus toteutetaan Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa ja Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa ja se pyritään järjestämään niin, että matkustamista tulee mahdollisimman vähän. Verkon yli toteutettavat luennot tallennetaan tai mahdollisesti opettaja tekee lyhyitä videoita oppimisen tueksi, jolloin opiskelijalle tulee enemmän itsenäistä opiskelua kuin päivätoteutuksessa.

Lisätietoa koulutuksesta

Centrian akkutekniikan muuntokoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti akkutekniikan alaa. Opintojen aikana pääset syventymään akku- ja sähkökemiaan sekä akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen. Akkujen kierrätystekniikat ja energian varastointitekniikat tulevat sinulle opintojen aikana tutuiksi. Kiertotalous on muotoutumisvaiheessa oleva konsepti, mutta jo nyt voidaan nähdä, että akkumateriaalien kierrätys ja energian varastointi ovat siinä avainasemassa. Pääset perehtymään myös tuulivoimaloiden mahdollisuuksiin ja kasvavan tuulivoiman järjestelmäkysymyksiin ja -vaikutuksiin sekä niiden hallintaan. Tuulivoiman kasvu vaikuttaa sähköverkkoon ja sähkömarkkinoiden toimintaan. Akkuja voidaan käyttää hillitsemään tuulivoiman tehonvaihteluiden vaikutuksia sähköverkon taajuuteen.

Opiskelijan aiempi koulutus ja työn kautta hankittu osaaminen muodostavat pohjan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemiseen. HOPS-keskustelu käydään tutor-opettajan kanssa pian koulutuksen alettua. Opintojen laajuus riippuu opiskelijan aiemmasta koulutustaustasta sekä työkokemuksesta ja on vähintään 80 opintopistettä (josta opinnäyte muodostaa 15 op). Opintojen minimikestoaika kaksi vuotta. Mikäli opiskelijan aiempi tutkinto on muu kuin sähkö- tai kemiantekniikan alan tutkinto, opintoja on vähintään 40 op enemmän. Tämän lisäksi koulutukseen voi kuulua opiskelijan koulutustaustasta riippuen akkuopintojen esitietoina vaadittavia täydentäviä opintoja esimerkiksi kielistä ja viestinnästä sekä luonnontieteistä ja matematiikasta. Suoritettavien opintojen laajuus selviää tutor-opettajan kanssa käytävän HOPS-keskustelun ja sen yhteydessä aloitetun aikaisemman henkilökohtaisen osaamisen tunnustamis- ja tunnistamisprosessissa (nk. AHOT-menettely).

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset akkutekniikan alaan liittyvän teorian ja prosessit, ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia akkutekniikan alan tehtävissä. Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona jollekin yritykselle joko itsenäisesti tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Esimerkkejä insinööriopiskelijoidemme opinnäytetöistä:

Kansainvälisyysosaaminen on luonnollinen osa tekniikan alan opintoja. Meillä on noin 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, ja voit halutessasi sisällyttää opintoihisi vaihto-opiskelujakson jossakin yhteistyökorkeakouluistamme. Meillä voit myös opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla tai osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille. Vapaavalintaisia opintoja on tarjolla myös englannin kielellä.  

Kannattaa hyödyntää koulumme tarjoamat kansainvälistymismahdollisuudet, sillä monessa työpaikassa edellytetään hyvää kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista. 

Akkutekniikan koulutus tarjoaa sinulle erinomaiset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin akkutekniikan tehtäviin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla käynnistyy lähitulevaisuudessa useita akku- ja kaivosteollisuuden hankkeita, jotka tulevat työllistämään paljon akkualan osaajia ja asiantuntijoita. 

Meiltä valmistuneet insinöörit voivat työskennellä tulevaisuudessa esim. tuotanto-/käyttöinsinöörin, työnjohtajan, suunnittelijan tai tutkimus- ja kehitysasiantuntijan tehtävissä. 

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla meillä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

Opiskeljavalinta tehdään kirjallisen tehtävän ja videon perusteella. Tarkemmat tiedot aikatauluista ja järjestelyistä ilmoitetaan hakuajan jälkeen.

Hakuohjeet


Yhteishaku 13.-27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa.


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden akkutekniikan muuntokoulutukseen antavat seuraavat pohjakoulutukset:

  • tekniikan korkeakoulututkinto insinööri (AMK) tai DI -tutkinto
  • opisto- / ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto
  • hakija voidaan todeta hakukelpoiseksi, mikäli ammattikorkeakoulu katsoo hakijalla olevan riittävä määrä korkeakoulutasoisia tai niihin rinnastettavia opintoja suoritettuna.

Liitä kopiot aikaisemmista korkeakouluopinnoista yhteishaun hakemuksellesi 3.4.2024 klo 15:00 mennessä.

Opiskelijatarinat

  • – Joni Kontio, Opiskelija

    Koulutus on todella monipuolinen; kemiaa, sähkötekniikkaa, automaatiota ja energiatekniikkaa. Opintoja pystyy myös räätälöimään sen mukaan mikä pohjakoulutus on, tai mikä itseä eniten kiinnostaa.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Aki Suokko

Yliopettaja (sähkö- ja automaatiotekniikka)


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Juho Saarinen

Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Kokkola Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Kemiantekniikan opiskelija Riina Luomansuu

Insinööri (AMK), konetekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Konetekniikan opiskelija Antti Vehkaperä kuvattuna Robo 3D Labissa Ylivieskan kampuksella