Siirry sisältöön

Insinööri (AMK), konetekniikka

Lähde opiskelemaan konetekniikkaa! Centria-ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutuksessa opiskellaan koneiden ja laitteiden mitoittamista ja suunnittelua, robotiikkaa ja automaattisia tuotantojärjestelmiä sekä yrityksen talouden hallintaa ja johtamista. Tämä koulutus sopii sinulle, jos haluat tulevaisuudessa työskennellä erilaisten koneiden ja laitteiden parissa.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä

Haku alkaa: 15.03.2023

Haku päättyy: 30.03.2023 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2023

Opetuskieli: Suomi

Monimuotototeutus, Ylivieska

 • Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
 • Aloituspaikat: 15

Monimuotototeutus, Kokkola

 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 20

Koulutuksen kuvaus

Centrian konetekniikan opinnoissa pääset tutustumaan monipuolisesti konetekniikan eri osa-alueisiin. Opintojen aikana sinulle tulevat tutuksi mm. tuotanto- ja suunnittelutekniikka, toiminnanohjaus, koneautomaatio, materiaalitekniikka ja teknillinen mekaniikka. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten aikaisempaa konetekniikan osaamista ei vaadita.

Centriasta valmistunut konetekniikan insinööri osaa suunnitella ja mitoittaa koneita ja tuotantojärjestelmiä sekä osaa ottaa suunnittelussa huomioon erilaisten tuotantomenetelmien asettamat vaatimukset. Hän osaa myös huomioida kestävän kehityksen periaatteet kaikessa ammatillisessa toiminnassa. Centriasta valmistunut insinööri osaa hyödyntää tietokoneavusteista laskentaa ja simulointia koneiden ja tuotantojärjestelmien toiminnan analysoinnissa. Konetekniikan koulutus antaa valmistuneelle insinöörille valmiudet toimia esimerkiksi robotiikan, tuotantoautomaation tai 3D-tulostuskoneiden parissa, laitteiden sekä tuotantojärjestelmien suunnittelu- ja kehitystehtävissä, tuotannon johtamis- ja kehitystehtävissä sekä myynti- ja markkinointitehtävissä. 

Centriassa opiskelijat suorittavat osan opinnoista yrityksille tehtävissä kehityshankkeissa. Opintojen aikana sinulla on siis erinomainen mahdollisuus solmia yhteyksiä työelämään, tutustua todellisiin koneinsinöörin työtehtäviin ja napata vaikka kesätyöpaikka tai vakituinen työpaikka valmistumisen jälkeen. Konetekniikan insinööreistä on pulaa maanlaajuisesti, joten työllistymisnäkymät alalla ovat erinomaiset. 

Monimuotototeutus, Ylivieska

Konetekniikan koulutuksen monimuotototeutuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä.

Opinnoissa on sekä etä- että lähiopintoja. Joitakin opintojaksoja tarjotaan myös verkko-opintoina. Intensiivijaksoja on keskimäärin kerran kuukaudessa 2–3 päivää (klo 8–18) ja tällöin opetus voi olla opintojaksosta riippuen lähiopetusta Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa tai etäopetusta päiväaikaan. Muutoin etäopetus on pääosin iltapäivisin ja iltaisin keskimäärin kolmena päivänä viikossa. Lisäksi on huomioitava, että erityisesti laboratoriotyöskentely tapahtuu kampuksella.

Konetekniikan koulutus koostuu ydinosaamisen opinnoista, profiloivista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Ydinosaaminen

 • Opiskelu- ja työelämätaidot 
 • Kielet ja viestintä
 • Luonnontieteet 
 • Matematiikka 
 • Tuotantotekniikka
 • Toiminnanohjaus
 • Suunnittelutekniikan perusteet 
 • Koneautomaatio
 • Materiaalitekniikka
 • Teknillinen mekaniikka
 • Yritystoiminta

Profiloiva osaaminen

 • Digitaalinen suunnittelu
 • Tuotantoautomaatio ja robotiikka

Vapaasti valittavat opinnot 15 op 

Harjoittelu 30 op 

Opinnäytetyö 15 op

Konetekniikan monimuotototeutuksessa Ylivieskassa voit syventyä joko digitaalisiin suunnittelumenetelmiin tai automaattisiin tuotantojärjestelmiin.

Digitaalisen suunnittelun moduulissa syvennytään tuotekehityksen ja koneensuunnittelun eri osa-alueisiin. Opit käyttämään moderneja, digitaalisia työvälineitä koneensuunnitteluprosessin eri vaiheissa. Opintojen aikana opit hyödyntämään käänteissuunnittelumetodia, jossa kohde muutetaan digitaaliseen muotoon 3D-skannauksen avulla ja tulostetaan valmiiksi tuotteeksi 3D-tulostuksen avulla. Opit myös ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet koneiden ja laitteiden suunnittelussa.   

Tuotantoautomaation ja robotiikan moduulin opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään käytännönläheisesti laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Centrian Vierimaantien kampuksen Robo3D Lab:ssa on Pohjois-Suomen monipuolisin laitteisto robotiikkaan, 3D-skannaukseen, 3D-tulostukseen ja XR-teknologiaan. Opintojaksoja toteutetaan projektimuotoisesti. Aiheet niihin tulevat yritysten ajankohtaisista tarpeista. 

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 5 aloituspaikkaa                    
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 4 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 6 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 29.5. – 2.6.2023.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Monimuotototeutus, Kokkola

Konetekniikan koulutuksen monimuotototeutuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä.

Opinnoissa on sekä etä- että lähiopintoja. Joitakin opintojaksoja tarjotaan myös verkko-opintoina. Intensiivijaksoja on keskimäärin kerran kuukaudessa 2–3 päivää (klo 8–18) ja tällöin opetus voi olla opintojaksosta riippuen lähiopetusta Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa tai etäopetusta päiväaikaan. Muutoin etäopetus on pääosin iltapäivisin ja iltaisin keskimäärin kolmena päivänä viikossa. Lisäksi on huomioitava, että erityisesti laboratoriotyöskentely tapahtuu kampuksella.

Konetekniikan koulutus koostuu ydinosaamisen opinnoista, profiloivista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

 • Orientoivat opinnot 
 • Matematiikka 
 • Luonnontieteet 
 • Kielet ja viestintä 
 • Yritystoiminta 
 • Tuotantotekniikka ja -automaatio 
 • Suunnittelutekniikan perusteet 
 • Toiminnanohjaus ja kehittäminen 
 • Teknillinen mekaniikka 
 • Materiaalitekniikka 

Profiloiva osaaminen 

 • Koneensuunnittelu tai 
 • Kunnossapito 

Vapaasti valittavat opinnot 15 op 

Harjoittelu 30 op 

Opinnäytetyö 15 op 

Konetekniikan monimuotototeutuksessa voit syventyä joko koneensuunnitteluun tai kunnossapitoon. 

Koneensuunnittelun moduulissa syvennytään tuotekehityksen ja koneensuunnittelun eri osa-alueisiin. Opit koneensuunnittelun perusperiaatteet sekä suunnitteluun liittyvät prosessit ja menetelmät.  Opit myös huomioimaan kestävän kehityksen periaatteet koneiden ja laitteiden suunnittelussa. Koneensuunnittelun opinnoissa perehdytään koneiden ja laitteiden, teräsrakenteiden sekä teollisuusputkistoiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen. 

Kunnossapidon moduulissa pääset syventymään tuotantojärjestelmien ennakoivaan kunnossapitoon ja opit menetelmät tuotantojärjestelmien häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. Opintojen aikana perehdytään myös erilaisiin kunnossapidon mittauksiin, tietojärjestelmiin sekä materiaalilogistiikkaan. Opintoihin kuuluu myös kunnossapidon suunnittelun ja johtamisen opintojaksoja. 

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 5 aloituspaikkaa                    
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 4 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 6 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 29.5. – 2.6.2023.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Lisätietoa koulutuksesta

Kansainvälisyys on luonnollinen osa tekniikan alan opintoja. Centrialla on noin 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, ja voit halutessasi sisällyttää opintoihisi lukukauden tai lukuvuoden mittaisen vaihto-opiskelujakson jossakin yhteistyökorkeakouluistamme. Meillä voit myös opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla tai osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille. Myös työharjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla. 

Kannattaa hyödyntää koulumme tarjoamat kansainvälistymismahdollisuudet, sillä monessa työpaikassa edellytetään hyvää kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista. 

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset konetekniikan alaan liittyvät teoriat ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia konetekniikan alan tehtävissä. Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona jollekin yritykselle joko itsenäisesti tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Esimerkkejä konetekniikan insinööriopiskelijoidemme opinnäytetöistä:

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

Osaavista konetekniikan insinööreistä on pulaa, ja siksi opiskelijoillamme on loistavat mahdollisuudet työllistyä jo opintojen aikana. Centrian konetekniikan koulutus antaa valmistuneelle insinöörille valmiudet toimia koneiden ja laitteiden sekä tuotantojärjestelmien suunnittelu- ja kehitystehtävissä, tuotantojärjestelmien kunnossapitotehtävissä tai kone- ja metalliteollisuuden tuotteiden myynti- ja markkinointitehtävissä.

Konetekniikan insinöörien tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • suunnitteluinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • kunnossapitoinsinööri
 • tuotantoinsinööri
 • myynti-insinööri tai
 • markkinointi-insinööri.

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutuksessa Centriassa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla. 

Hakuohjeet


Yhteishaku 4.-14.9.2023

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta. Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen tammikuussa 2024 alkaviin koulutuksiin.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–31.5.2023 ja 1.10.–30.11.2023

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–31.5.2023 ja 1.10.–30.11.2023

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2023 ja 1.–15.11.2023

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 •    suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 •    International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 •    European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 •    Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 •    120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman
     vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 •    suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 •    näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  
     erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 •    ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin
     korkeakouluopintoihin
 •    alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Marja-Liisa Kaakko

Koulutusalapäällikkö (tuotantotalous)

+358444492730

Ylivieska


Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Kokkola Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Tekniikka Kemiantekniikan opiskelija Riina Luomansuu

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 04.09.2023 – 14.09.2023
Tekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Juho Saarinen

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Tekniikka Tieto- ja viestintätekniikan insinööri Nina