Siirry sisältöön
Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Juho Saarinen

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Lähde opiskelemaan tulevaisuuden alaa ja kouluttaudu sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi! Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla on käynnissä suuri murros, joka työllistää koko ajan tekijöitä. Meiltä valmistuneilla sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreillä on erinomaiset työllistymismahdollisuudet.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus / päivätoteutus

Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä

Haku alkaa: 04.09.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 14.09.2023 klo 15:00

Opetuskieli: Suomi

Päivätoteutus

 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 15

Monimuotototeutus

 • Syksyn yhteishaku 4.-14.9.2023
 • Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
 • Aloituspaikat: 15

Koulutuksen kuvaus

Centriassa sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aiempaa alan osaamista. Opinnoissa tarvitaan matemaattisia tietoja ja taitoja, joita opit opintojen edetessä. Opiskelijoillemme on tarjolla erilaisia työpajoja ja muuta ohjausta opetuksen ohella, joten apua ja tukea on aina saatavilla. Opintojen aikana pääset perehtymään monipuolisesti sähkötekniikan ja automaatiotekniikan eri osa-alueisiin.

Myös työharjoittelut kuuluvat olennaisena osana sähkö- ja automaatiotekniikan opintoihin ja ne ovat erinomainen mahdollisuus luoda kontakteja potentiaalisiin työnantajiin. Moni opiskelijamme saa kesätyön tai vakituisen työpaikan harjoittelun kautta. 

Insinöörikoulutuksen keskeisin tavoite on luonnontieteisiin perustuva vahva tekniikan osaaminen, analysointikyky ja ongelmaratkaisutaidot sekä johtamiskyky ja omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja niiden kehittämismenetelmien hallinta. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijoiden viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.   

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntija- ja esimiestehtävissä sähkö- ja automaatiotekniikan alalla sekä yhä enemmän myös muilla aloilla, joilla sähköistyminen ja automatisointikehitys etenee. Automatisointi parantaa työn tuottavuutta vapauttaen työvoimaa rutiinityöstä mukavampiin tehtäviin. Osaat laatia sähkösuunnitelmia ja tunnet sähköturvallisuutta koskevat säädökset. Opintojen aikana on mahdollista hankkia sähköpätevyys, joka oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana sähköurakointiyrityksessä ja käytönjohtajana sähkölaitteiston haltijan palveluksessa. 

Sähkö- ja automaatiotekniikka on tulevaisuuden ala

Yksi näkyvimpiä merkkejä sähköistymisestä on kasvava sähköautojen määrä. Energiantuotanto kattaa noin 70 % hiilidioksidipäästöistä, joten fossiiliset polttoaineet on korvattava lähivuosikymmeninä, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Tämä tarkoittaa insinööreille työnkuvia, joista kaikkia emme vielä osaa edes hahmottaa. Esimerkkinä tästä voisi olla erilaisten virtuaalivoimaloiden suunnittelu ja käytön ohjaus, joka tulee työllistämään sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörejä.  

Yhteiskunnassa on käynnissä teolliseen vallankumoukseen rinnastuva energiamurros, joka tarvitsee tekijöitä. Uusia työtehtäviä tulee paljon, ja vain osa niistä voidaan nyt ennakoida. Insinöörin taidot ovat niin geneeriset, että tämä pystyy soveltamaan oppimaansa ja oppimaan lisää maailman muuttuessa. Nyt on jo näkyvissä, että esimerkiksi energiatekninen konseptimallinnus tulee olemaan tärkeässä roolissa tulevaisuudessa. Insinööri osaa mallintaa, kannattaako syntyvä polttokelpoinen kaasu käyttää heti vai siirtää jalostettuna suurempaan käyttökohteeseen.

Päivätoteutus

Päivätoteutuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä. Voit valita joustavasti mielenkiintosi ja aikataulusi puitteissa itseäsi kiinnostavia opintojaksoja myös sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutuksen opintovalikoimasta. 

Centrian sähkö- ja automaatiotekniikan päivätoteutuksessa lähiopetusta on arkipäivisin Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti sähkö- ja automaatiolaboratorioissa, joten teoriaopetuksen lomassa pääset tekemään paljon erilaisia käytännön harjoituksia ja tehtäviä. Jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suunnitellaan ja rakennetaan erilaisia laitteita ja niiden automaatioita pienoiskoossa. Lisäksi pääset tekemään erilaisia laboratorioharjoituksia digitaalitekniikan ja elektroniikan osa-alueilla. Opetuksessa käytetään sekä perinteisiä menetelmiä, kuten laskuharjoituksia, että nykyaikaisia oppimis- ja mallinnusympäristöjä. Opetus sisältää todellisia, työelämästä nousseita mitoitus- ja suunnittelutehtäviä. 

Päivätoteutuksessa Kokkolassa opetus painottuu automaatiotekniikkaan. Tarjonnastamme löytyy lisäksi energiatekniikan ja sähkövoimatekniikan sekä täysin uutena vaihtoehtona akkutekniikan suuntautumisvaihtoehdot.

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot koostuvat ydinosaamisen opinnoista, profiloivista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Ydinosaaminen 165 op

 • Opiskelu- ja työelämätaidot
 • Matematiikka
 • Luonnontieteet
 • Kielet ja viestintä
 • Yritystoiminta
 • Teoreettinen sähkötekniikka
 • Elektroniikka ja tehoelektroniikka
 • Automaatiotekniikka
 • Tietoliikennetekniikka ja ohjelmointi
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Perusharjoittelu

Profiloiva osaaminen 75 op

 • Sähköturvallisuus
 • Säätötekniikka ja instrumentointi
 • Sähkökäytöt
 • Automaatiojärjestelmät
 • Akkutekniikan moduuli
 • Kiinteistöjen sähköjärjestelmät
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Ammattiharjoittelu
 • Opinnäytetyö

Kokkolan päivätoteutuksen opetus painottuu automaatiotekniikkaan. Halutessasi voit suuntautua myös energiatekniikkaan, sähkövoimatekniikkaan tai akkutekniikkaan, jolloin opintoja suoritetaan monimuotoryhmien mukana.

Automaatiotekniikan opinnot painottuvat automaatioon, prosessiautomaatioon ja säätötekniikkaan. Opit automatisoimaan prosesseja ohjelmoitavilla logiikoilla. Opintojen myötä tunnet televiestintäjärjestelmät ja niiden komponentit sekä ymmärrät sähkömagneettisen yhteensopivuuden merkityksen. Myös radioverkot ja niissä käytettävät komponentit tulevat sinulle tutuiksi. 

Sähkövoimatekniikan opinnoissa keskitytään sähkön siirto- ja jakelujärjestelmiin, rakennusten sähköjärjestelmiin ja valaistustekniikkaan, teollisuuden sähköjärjestelmiin sekä energiatehokkuuteen. Tutustut keskeisiin sähköturvallisuuteen liittyviin määräyksiin ja opit soveltamaan niitä käytäntöön. Osaat mitoittaa sähköverkon sekä toteuttaa sen suojauksen ja kaukokäytön.   

Energiatekniikan opinnoissa keskitytään voimalaitostekniikkaan. Opit tuntemaan lämpövoimalaitosten ja uudempien energiaratkaisujen toimintaperiaatteet. Ymmärrät sähkömarkkinoiden toimintaa ja saat hyvän käsityksen käynnissä olevasta energiamurroksesta, joka tähtää puhtaaseen energiantuotantoon haastaen samalla monia yhteiskunnan rakenteita ja aiempia tapoja toimia. Energiatekninen osaaminen tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman kestävyyskysymysten ymmärtämiseen ilmastonmuutoksen hillinnästä alkaen.  

Akkutekniikan moduulissa perehdytään syvemmin akku- ja sähkökemiaan. Opintojen aikana pääset perehtymään akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen. Sinulle tulevat tutuksi myös akkujen kierrätystekniikat sekä energian varastointitekniikat. Syvennyt myös yleisemmin energian merkitykseen ja vaikutuksiin yhteiskunnassa, jotta saat valmiuksia ennakoida esimerkiksi teknologian kehitykseen vaikuttavaa sääntelyä. Yhteiskunnallinen ohjaus liiketoiminnan kehittymisessä tulee olemaan monilla aloilla voimakkaampaa kuin aiemmissa teollisissa murroksissa, mikä on sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessamme huomioitu. Pääset perehtymään myös tuulivoimaloiden mahdollisuuksiin sekä sähkömarkkinoiden lainalaisuuksiin opintojesi aikana. 

Koulutuksen valintakoe järjestetään verkkokokeena tiistaina 15.8. klo 14-16 välisenä aikana. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

Monimuotototeutus

Toteutus haussa syksyn 2023 yhteishaussa 4.9.-14.9.2023

Monimuotototeutuksen opetussuunnitelman löydät  täältä.  

Opinnoissa on sekä etä- että lähiopintoja. Joitakin opintojaksoja tarjotaan myös verkko-opintoina. Intensiivijaksoja on keskimäärin kerran kuukaudessa 2–3 päivää (klo 8–18) ja tällöin opetus voi olla opintojaksosta riippuen lähiopetusta Vierimaantien kampuksella Ylivieskassa tai etäopetusta päiväaikaan. Muutoin etäopetus on pääosin iltapäivisin ja iltaisin keskimäärin kolmena päivänä viikossa. Lisäksi on huomioitava, että erityisesti laboratoriotyöskentely tapahtuu kampuksella. Luennoista tehdään tallenteet, joita voi katsoa milloin vain. Verkko-opiskelun toimivuudesta kertoo se, että koulutusohjelmastamme on valmistunut jopa kolmivuorotyötä tekeviä opiskelijoita. 

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot koostuvat ydinosaamisen ja profiloivan osaamisen opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Opintojen loppuvaiheessa valittavat profiloivat opinnot vahvistavat osaamistasi haluamaasi suuntaan. Harjoittelujen, valinnaisten opintojen ja vapaavalintaisten moduulien ansiosta jokaiselle opiskelijalle muodostuu oma opintopolku.

Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta. 

Ydinosaaminen 130 op

 • Opiskelu- ja työelämätaidot
 • Matematiikka
 • Luonnontieteet
 • Kielet ja viestintä
 • Yritystoiminta
 • Teoreettinen sähkötekniikka
 • Energiatekniikka
 • Voimalaitostekniikka
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Perusharjoittelu

Profiloiva osaaminen 110 op

 • Sähköturvallisuus
 • Elektroniikka ja tehoelektroniikka
 • Automaatiotekniikka
 • Automaatiojärjestelmät
 • Säätötekniikka ja instrumentointi
 • Tietoliikennetekniikka ja ohjelmointi
 • Sähkökäytöt
 • Kiinteistöjen sähköjärjestelmät
 • Sähköverkot
 • Kaasujen energiakäyttö
 • Uusiutuva energia ja kestävä kehitys
 • Akkutekniikan moduuli
 • Vapaasti valittavat opinnot
 • Ammattiharjoittelu
 • Opinnäytetyö

Sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutuksen profiloivissa opinnoissa on valittavissa sähkövoima-, automaatio- ja energiatekniikan sekä akkualan opintoja.

Sähkövoimatekniikan opinnoissa keskitytään sähkön siirto- ja jakelujärjestelmiin, rakennusten sähköjärjestelmiin ja valaistustekniikkaan, teollisuuden sähköjärjestelmiin sekä energiatehokkuuteen. Tutustut keskeisiin sähköturvallisuuteen liittyviin määräyksiin ja opit soveltamaan niitä käytäntöön. Osaat mitoittaa sähköverkon sekä toteuttaa sen suojauksen ja kaukokäytön.   

Automaatiotekniikan opinnot painottuvat automaatioon, prosessiautomaatioon ja säätötekniikkaan. Opit automatisoimaan prosesseja ohjelmoitavilla logiikoilla. Opintojen myötä tunnet televiestintäjärjestelmät ja niiden komponentit sekä ymmärrät sähkömagneettisen yhteensopivuuden merkityksen. Myös radioverkot ja niissä käytettävät komponentit tulevat sinulle tutuiksi.

Energiatekniikan opinnoissa keskitytään voimalaitostekniikkaan. Opit tuntemaan lämpövoimalaitosten ja uudempien energiaratkaisujen toimintaperiaatteet. Ymmärrät sähkömarkkinoiden toimintaa ja saat hyvän käsityksen käynnissä olevasta energiamurroksesta, joka tähtää puhtaaseen energiantuotantoon haastaen samalla monia yhteiskunnan rakenteita ja aiempia tapoja toimia. Energiatekninen osaaminen tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman kestävyyskysymysten ymmärtämiseen ilmastonmuutoksen hillinnästä alkaen.

Akkutekniikan moduulissa perehdytään syvemmin akku- ja sähkökemiaan. Opintojen aikana pääset perehtymään akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen. Sinulle tulevat tutuksi myös akkujen kierrätystekniikat sekä energian varastointitekniikat. Syvennyt myös yleisemmin energian merkitykseen ja vaikutuksiin yhteiskunnassa, jotta saat valmiuksia ennakoida esimerkiksi teknologian kehitykseen vaikuttavaa sääntelyä. Yhteiskunnallinen ohjaus liiketoiminnan kehittymisessä tulee olemaan monilla aloilla voimakkaampaa kuin aiemmissa teollisissa murroksissa, mikä on sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessamme huomioitu. Pääset perehtymään myös tuulivoimaloiden mahdollisuuksiin sekä sähkömarkkinoiden lainalaisuuksiin opintojesi aikana.

Käytössä olevat valintatavat

Valintakurssi

Opiskelijavalinta tehdään valintakurssiin perustuen. Valintakurssi on Centria-ammattikorkeakoulun kyseisen koulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyvä opintojakso. Valintakurssi toteutetaan verkko-opintoina Centria-ammattikorkeakoulun itslearning-oppimisympäristössä.

Valintakurssilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta verkko-opiskeluun, itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Valintakurssista on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut opintojakson suorittaneet saavat suoritusmerkinnän opintojakson suorittamisesta avoimessa ammattikorkeakoulussa ja voivat hyödyntää sitä mahdollisesti hyväksilukuna tulevissa muissa opinnoissaan.

Valintakurssi toteutetaan 20.09.2023 – 31.10.2023 välisenä aikana. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse valintakurssin ohjeet.

Vähimmäispistemäärä

40

Enimmäispistemäärä

100

Valintaperusteen tarkennus / kynnysehto

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. Valintakurssi
 2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset sähkö- ja automaatiotekniikan alaan liittyvät teoriat ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia alan tehtävissä. Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona jollekin yritykselle joko itsenäisesti tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Esimerkkejä sähkö- ja automaatioalan insinööriopiskelijoidemme opinnäytetöistä:

Sähköinsinöörejä toimii asiantuntija- ja esimiestehtävissä sähköalan, energia-alan ja automaatioalan yrityksissä. Sähköinsinöörien työpaikat löytyvät muun muassa teollisuudesta, voimalaitoksilta, sähkö- ja teleurakointiyrityksistä, suunnittelutoimistoista sekä mahdollisesti yhä useammin sähköistymisen ja automatisoinnin kohteena olevien alojen organisaatioista vaikkapa projektinjohtotehtävissä. Vaativien sähköistymis- ja automatisointihankkeiden onnistuminen edellyttää teknistä osaamista, jonka avulla voidaan varmistaa asioiden sujuminen sekä toimittajan että tilaajan kannalta. Tässä tulevat yhä enemmän korostumaan viestinnälliset valmiudet, joita pääset kehittämään opintojen aikana. Tutkintoon sisältyvät johtamisen, projektinhallinnan ja yritystalouden opinnot yhdessä kieliopintojen kanssa mahdollistavat siirtymisen myös kansainvälisiin tehtäviin ja yrittäjäksi.  

Centriasta valmistuneita insinöörejä (AMK) toimii esimerkiksi sähkösuunnittelijana suunnittelutoimistoissa, projektipäällikkönä ja laadunhallinnassa verkonrakennusyhtiössä, sähkö- ja teleurakointiyrityksen toimitusjohtajana, tuotekehitysinsinöörinä sähköteknisessä teollisuudessa, osastopäällikkönä prosessiteollisuudessa, voimalaitoksen käyttöinsinöörinä, sähköverkkoyhtiön käytönjohtajana ja ammattiopiston lehtorina.  

Kansainvälisyys on luonnollinen osa tekniikan alan opintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla, osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille sekä suorittaa työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä.   

Opettajiamme on mukana Centrian koulutusviennissä ja kansainvälisissä TKI-hankkeissa. Tämä antaa mukavasti perspektiiviä suomalaisiin vahvuuksiin ja opettaa arvostamaan niitä lukuisia asioita, jotka meillä ovat hyvin.  

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centriassa. 

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua myös yliopistojen maisterikoulutuksiin Suomessa tai ulkomailla.  

Hakuohjeet


Syksyn yhteishaku 4.-14.9.

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta. Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen tammikuussa 2024 alkaviin koulutuksiin.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–31.5.2023 ja 1.10.–30.11.2023

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–31.5.2023 ja 1.10.–30.11.2023

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2023 ja 1.–15.11.2023

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 •    suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 •    International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 •    European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 •    Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 •    120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman
     vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 •    suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 •    näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  
     erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 •    ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin
     korkeakouluopintoihin
 •    alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Opiskelijatarinat

 • – Juho Saarinen, Opiskelija

  Meillä on tosi mukavat, helposti lähestyttävät ja ammattitaitoiset opettajat. Melkein sama mitä kysyy, niin aina löytyy jonkinlainen vastaus kuin apteekin hyllyltä. Ja jos ei löydykään, niin se sitten selvitetään. On kiva tulla tunneille kun on ihmisiä, jotka oikeasti osaa opettaa.

 • – Jere Mäkinen, Opiskelija

  Urheilun ja opiskelun yhdistäminen on onnistunut hyvin Centriassa. Kun hoitaa asiat hyvin molempiin suuntiin, niin kyllä sitä joustoakin tulee, ja voi hyvin opiskella päivätoteutuksessa.


 • – Markus Korvela, Opiskelija

  Mukavinta on ollut kyllä tämä koko kokonaisuus: ympäristö missä saa olla ja oppia uusia asioita. Viihtyisä kampusalue, kansainvälinen ympäristö ja raikas meininki.


Koulutuksen yhteyshenkilö

Hannu Leppälä

Koulutusalapäällikkö (sähkötekniikka)

+358444492705

Ylivieska


Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.