Siirry sisältöön
Tuotantotalouden opiskelija Nhi Vu-Hagström kuvattuna kesällä puistossa Kokkolassa

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Haluatko olla mukana kehittämässä tuotannollisten ja palvelualan yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä? Jos vastaat kyllä, tuotantotalouden koulutuksemme on sinulle hyvä vaihtoehto. Tuotantotalouden tekniikan, talouden ja johtamisen opintojen kokonaisuus sekä yrityselämälähtöisistä projekteista saatu osaaminen antavat sinulle hyvät valmiudet toimia yritysten kehitys-, asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus / päivätoteutus

Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutukset alkavat syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Päivätoteutus

 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 20

Monimuotototeutus

 • Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
 • Aloituspaikat: 25

Koulutuksen kuvaus

Centrian tuotantotalouden insinöörikoulutuksessa perehdyt monipuolisesti tuotantotalouden eri osa-alueisiin. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aiempaa alan osaamista tai työkokemusta. Opintoihin sisältyy kaikille AMK-opiskelijoille yhteisiä opintoja, matematiikkaa ja luonnontieteitä, kieliä ja viestintää sekä yritystoimintaan ja markkinointiin liittyviä opintojaksoja. Ammattiopinnoissa pääset perehtymään tekniikan, talouden ja johtamisen opintoihin. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoittelujaksoja, joissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä oikeassa työympäristössä.

Päivätoteutus

Koulutuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä.

Päivätoteutus soveltuu opiskelijalle, joka haluaa oppimisen tapahtuvan kampuksella ja joka pystyy osallistumaan opetukseen päiväsaikaan.

 1. Vuosi, opetus 100% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa
 2. Vuosi, opetus 100% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa
 3. Vuosi, päätetään koulutusohjelma kohtaisesti, vähintään 50% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa
 4. Vuosi, päätetään koulutusohjelma kohtaisesti, vähintään 25% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa

Kontaktiopetusta on 10h / opintopiste ja opetus tapahtuu Kokkolan kampuksella arkisin klo 8.00 – 18.00.

3., ja 4. vuoden opinnoista osa opintojaksoista tai opintojaksojen osat voivat olla verkossa kontaktiopetuksena tai itsenäisenä verkko-opiskeluna.

Perinteisten luentojen lisäksi töitä tehdään ryhmissä. Pääset tekemään erilaisia harjoituksia ja tehtäviä laboratorioissamme, joissa voit testata oppimaasi käytännössä ohjatusti yhdessä muiden opiskelukaverien kanssa. Opintojen aikana pääset myös vierailemaan ja tutustumaan alueemme yrityksiin ja heidän toimintaansa. Osa profiloivista opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Lisäksi useilla opintojaksoilla käy yritysmaailman edustajia ja asiantuntijoita luennoimassa. Sinulla on mahdollisuus myös osallistua erilaisiin yritysprojekteihin, joissa pääset konkreettisesti työskentelemään jonkin asiakasyrityksen projektissa. Projektit ovat hyvä mahdollisuus näyttää osaamistasi ja hankkia kontakteja yritysmaailmaan – ja napata sitä kautta vaikka kesätyö tai vakituinen työpaikka.

Opinnot koostuvat ydinosaamisen ja profiloivan osaamisen opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta. 

Ydinosaamisen opinnot 160 op 

 • Orientoivat opinnot 
 • Matematiikka 
 • Luonnontieteet 
 • Kielet ja viestintä 
 • Teollisuustalous ja yrittäjyys 
 • Yrityksen talouden ohjaus 
 • Tekniikan opinnot (konetekniikka, kemiantekniikka tai tietotekniikka)
 • Harjoittelu 

Profiloiva osaaminen 80 op  

 • Laatujohtaminen tilaus-toimitusketjun hallinnassa
 • Business Management and Leadership 
 • Vapaasti valittavat opinnot 
 • Syventävä harjoittelu 
 • Opinnäytetyö

Tuotantotalouden päivätoteutuksessa opinnot painottuvat yrityksen toimitusketjun johtamiseen, talouden ohjaukseen sekä valitsemaasi tekniikan alaan eli kone-, kemian- tai tietotekniikkaan. Profiloivissa opinnoissa tilaus-toimitusketjun osalta syvennetään laatu- ja ympäristöjärjestelmäprojektien osaamista. Johtamisen opinnoissa perehdytään strategiseen johtamiseen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen, projektijohtamiseen sekä kansainväliseen kauppaan ja markkinointiin.

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 6 aloituspaikkaa                    
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 6 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 8 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Aloituspaikoista n. 70 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Monimuotototeutus

Koulutuksen opetussuunnitelmaan voit tutustua täällä

Monimuotototeutus on pääosin verkossa tapahtuvaa opiskelua, opinnot etenevät samaan tahtiin kuin päiväopiskelussa. Vaikka monimuotototeutus on joustavampi kuin päivätoteutus vaatii se sitoutumista intensiivijaksoihin sekä iltapäivä- ja iltaopiskeluun. Verkossa tapahtuvassa oppiminen on sekä itsenäistä työtä, että ryhmässä tapahtuvaa oppimista. Lisäksi on huomioitava, että erityisesti laboratoriotyöskentely tapahtuu kampuksella.

Intensiivijaksoja kerran kuukaudessa 2-3 päivää klo 8 – 20, tällöin opetus voi olla opintojaksosta riippuen lähiopetusta kampuksella tai etäopetusta päiväsaikaan. Muilla kuin intensiiviviikoilla on verkossa tapahtuvaa online-opetusta 2-4 iltana viikossa pääsääntöisesti alkaen klo 16.00 ja päättyen viimeistään klo 21.00. Kontaktiopetusta on 8h / opintopiste.

Tuotantotalouden opinnot koostuvat ydinosaamisen ja profiloivan osaamisen opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta. 

Ydinosaamisen opinnot 160 op 

 • Orientoivat opinnot 
 • Matematiikka 
 • Luonnontieteet 
 • Kielet ja viestintä 
 • Teollisuustalous ja yrittäjyys 
 • Yrityksen talouden ohjaus 
 • Tuotannonsuunnittelu ja toiminnan ohjaus 
 • Digitaalinen suunnittelu ja tuotanto 
 • Harjoittelu 

Profiloiva osaaminen 80 op  

 • Laatujohtaminen tilaus-toimitusketjun hallinnassa
 • Kilpailukyvyn kehittämisen johtamisella (vaihtoehtoinen) 
 • Tuotannon kilpailukyvyn kehittäminen (vaihtoehtoinen) 
 • Vapaasti valittavat opinnot 
 • Syventävä harjoittelu 
 • Opinnäytetyö 

Tuotantotalouden monimuotototeutuksen profiloivissa opinnoissa valittavissasi on joko johtamisen tai tuotannon kehittämisen opintokokonaisuus. 

Johtamisen opinnoissa perehdytään strategiseen johtamiseen, henkilöstövoimavarojen johtamiseen, projektijohtamiseen sekä kansainväliseen kauppaan ja markkinointiin.  

Tuotannon kehittämisen syventävissä opinnoissa perehdytään tarkemmin lean-ajatteluun ja robotiikkaan, virtuaalisuunnitteluun ja uusiin tuotantoautomaation teknologioihin. Opintoihin kuuluu lisäksi harjoittelujaksoja, joissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä. 

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 8 aloituspaikkaa                    
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 7 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 10 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinnot antavat valmiudet toimia teollisen yrityksen asiantuntija- ja johtotehtävissä niin teknologian, taloushallinnon kuin myynnin ja markkinoinnin alan tehtävissä.

Tehtävänimikkeitäsi voivat tulevaisuudessa olla mm.

 • kehitysinsinööri
 • laatupäällikkö
 • suunnitteluinsinööri
 • myyntipäällikkö
 • projekti-insinööri
 • tuotannon suunnittelija
 • hankintapäällikkö
 • logistiikkapäällikkö
 • toimitusjohtaja
 • yrittäjä.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset omaan alaan liittyvät teoriat ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja vahvistaa valmiuksiasi toimia oman alan tehtävissä. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti toimeksiantona jollekin yritykselle ja sen voi tehdä itsenäisesti tai esimerkiksi parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.  

Tuotantotalouden opinnäytetyöt ovat yrityksen toiminnan kehittämiseen liittyviä mm. talouden, johtamisen ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Opinnäytetyön voi tehdä myös oman liiketoiminnan suunnitteluun liittyen.  

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi

Kannustamme opiskelijoitamme yhteisiin opintoprojekteihin kansainvälisten opiskelijoidemme kanssa. 

Centrialla on noin 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, ja voit halutessasi sisällyttää opintoihisi lukukauden tai lukuvuoden mittaisen vaihto-opiskelujakson jossakin yhteistyökorkeakouluistamme. Myös lyhyemmät vaihdot ovat mahdollisia. Osa opiskelijoistamme suorittaa myös työharjoittelun ulkomailla tai jossakin kansainvälisessä yrityksessä. 

Kannattaa hyödyntää koulumme tarjoamat kansainvälistymismahdollisuudet, sillä monessa työpaikassa edellytetään hyvää kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista. 

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centriassa. AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua myös yliopistojen maisterikoulutuksiin Suomessa tai ulkomailla.  

Hakuohjeet


Kevään 2. yhteishaku 13.–27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta. Kevään yhteishaussa haetaan korkeakoulujen elokuussa 2024 alkaviin koulutuksiin.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 •    suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 •    International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 •    European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 •    Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 •    120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman
     vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 •    suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 •    näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  
     erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 •    ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin
     korkeakouluopintoihin
 •    alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Opiskelijatarinat

 • – Nhi Vu-Hagström, Opiskelija

  Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta ja liiketaloudesta. Tuotantotaloudessa saa kaksi yhdellä iskulla. On plussaa, että pystyy aika paljon suunnitella ja aikatauluttaa sen, miten haluat kursseja käydä.

 • – Oliver Hotakainen, Opiskelija

  Mitä on erityisesti jäänyt opinnoista mieleen, on muutama kurssi mitkä on tehty ulkomailla. Kävimme Puolassa ja Slovakiassa. Siellä pääsi oppimaan eri osa-alueita muitten maitten näkökulmista.

 • – Tero Räty, Opiskelija

  Centriassa toteutetaan vaihto-opiskelu hyvin. Tartuin tilaisuuteen ja lähdin Saksaan puoleksi vuodeksi. Opiskelin syventävät opinnot englannin kielellä, jonka jälkeen palasin takaisin Suomeen.


Alumnitarinat

Alumni Laura Pesonen

Tuotantotalous

Laura Pesonen

Yrittäjä

Tavula

Koulutuksen yhteyshenkilö

Marja-Liisa Kaakko

Koulutusalapäällikkö (tuotantotalous, konetekniikk


Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Tieto- ja viestintätekniikan insinööri Nina

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Juho Saarinen

Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Kokkola Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Kemiantekniikan opiskelija Riina Luomansuu