Siirry sisältöön
Tieto- ja viestintätekniikan insinööri Nina

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksestamme valmistut monipuoliseksi IT-alan osaajaksi, joilla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Tieto- ja viestintätekniikka on jatkuvasti kasvava, kehittyvä mutta myös luova ala, jossa pienten yritysten ja jopa yksittäisten henkilöiden on mahdollista kehittää menestyviä tuotteita ja palveluita. Alueellamme riittää mielenkiintoisia työmahdollisuuksia IT-alan asiantuntijoille. Koulutuksemme antaa sinulle valmiudet työllistyä erilaisiin ohjelmistoalan tehtäviin, kuten esimerkiksi ohjelmistokehittäjäksi tai ohjelmistosuunnittelijaksi.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus / päivätoteutus

Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutus alkaa syyskuussa 2024

Opetuskieli: Suomi

Päivätoteutus

 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 15

Monimuotototeutus, Kokkola

 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 10

Monimuotototeutus, Ylivieska

 • Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
 • Aloituspaikat: 10

Koulutuksen kuvaus

Centria-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta saat laajan osaamisen tieto- ja viestintätekniikan alalta. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et välttämättä tarvitse aikaisempaa alan osaamista. Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnoissa voit syventyä joko ohjelmointitekniikkaan tai tietoliikenteeseen ja pilvipalveluihin. Opinnot antavat sinulle myös vahvan osaamisen insinöörin perustaidoista, luonnontieteistä, kieli- ja viestintätaidoista sekä projektienhallinnasta ja johtamisesta.  

Koulutuksen aikana perehdyt ohjelmistojen kehittämiseen sekä hankit siinä tarvittavia taitoja. Pääset opiskelemaan niin ohjelmointia, ohjelmistojen suunnittelua, tietoliikennettä kuin tietoteknisiä laitteistojakin. Opetuksessa hyödynnetään samoja laitteita ja ohjelmistoja kuin työelämässäkin, joten opintojesi aikana sinulle tulevat tutuiksi esimerkiksi Raspberry ja Arduino sekä Microsoftin Visual Studio, Jira sekä Git. Teoriaopintojen lisäksi teemme paljon erilaisia harjoituksia. Esimerkiksi 3. ja 4. vuoden opinnot suoritetaan ohjelmistotehtaassa, jossa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä Centrian tutkimus- ja kehittämisprojekteissa tai alueemme yritysten kanssa. IT-alalla työtä tehdään usein tiimityönä, joten tulet opintojesi aikana oppimaan myös tärkeitä projekti- ja tiimityöskentelytaitoja. Tietotekniikan alalla on valtavasti opintotarjontaa myös verkossa. 

Centrian toimialueella on paljon menestyviä yrityksiä, jotka tarvitsevat digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ymmärtäviä osaajia. Yritykset tukevat myös koulutusohjelmaamme muun muassa vierailemalla luennoimassa opintojaksoilla, osallistumalla koulutuksen kehittämiseen sekä tarjoamalla harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Opinnoissa tehdäänkin erilaisia projekteja suoraan yrityksille, ja moni opiskelijamme saa vakituisen työpaikan esimerkiksi jonkin projektin tai harjoittelupaikan kautta. Työssäkäyvät opiskelijat voivat tehdä harjoittelut suoraan omalle työnantajalleen. Myös aikaisempi työkokemuksesi ja koulutuksesi on soveltuvin osin mahdollista lukea hyväksi ja liittää osaksi opintojasi, mikä saattaa nopeuttaa myös opintojen suorittamista. 

Tietotekniikan koulutuksessa tehdään aktiivisesti yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa, jotka ovat laajemminkin mukana kehittämässä koulusta ja sen sisältöä. Teemme yhteistyötä myös kansainvälisten toimijoiden, kuten Cisco, Microsoft, Amazon ja ESRI, kanssa. Centrialla on oma sertifiointikeskus, jossa opiskelijat voivat suorittaa mm. Amazonin AWS-sertifikaatteja. Centrialla on käytössä myös oma projektioppimisen IT-laboratorio.

Lisätietoa koulutuksesta

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa voit suuntautua joko ohjelmistotekniikkaan tai tietoliikenne- ja pilvipalveluihin. Valinta syventävistä opinnoista tehdään toisen lukuvuoden aikana. 

Ohjelmistotekniikkaan suuntautuvana insinöörinä hallitset tärkeimmät ohjelmointikielet ja osaat hyödyntää osaamistasi ohjelmistokehitysprojekteissa. Opit tekemään mm. web- ja mobiilisovelluksia sekä sulautettuja sovelluksia. Käytössämme on modernit ohjelmistokehitysympäristöt sekä mm. pilvipalvelu- ja teollisen Internetin ohjelmistoalustat. Pääset perehtymään myös tekoälyyn ja koneoppimiseen. Sinulla on mahdollisuus kerryttää merkittävä osuus opinnoista TKI- ja asiakasprojekteissa. Kannustamme opiskelijoitamme myös yrittäjyyteen – opiskelijoidemme toimesta on syntynyt useita menestyviä yrityksiä.   

Tietoliikenne ja pilvipalvelujen syventävissä opinnoissa perehdyt tarkemmin tietoliikenteeseen suorittamalla muun muassa Ciscon opintojaksoja. Tietoliikenteeseen suuntaavana opiskelijana osaat mm. toimia tietoliikenneverkkojen kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Opintojen aikana syvennät osaamistasi pilvipalveluiden ylläpitäjänä sekä kehittäjänä. Pilvipalveluiden osalta osaamisesi keskittyy Amazon AWS- sekä Microsoft Azure -ympäristöihin. 

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimushanke, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset tieto- ja viestintätekniikan alaan liittyvät teoriat ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyö on prosessi, jossa aiheeseen perehtyminen, aiheen suunnittelu ja toteutus, työn raportointi ja arviointi muodostavat oman kokonaisuutensa. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia IT-alan tehtävissä. Se on sinulle eräänlainen käyntikortti, joka jää hyödynnettäväksi julkaisuarkistoihin ja työpaikoille siirtyessäsi opintojen jälkeen työelämään.

Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona jollekin yritykselle joko itsenäisesti tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Esimerkkejä tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijoidemme opinnäytetöistä:

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

Centrian tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus antaa sinulle laajan ymmärryksen teknologian mahdollisuuksista, mutta myös sen rajoitteista. Kykenet valmistuttuasi toteuttamaan ratkaisuja, jotka ovat kestäviä niin ympäristön, ajan kuin kustannusten osalta.

Tavoitteena on, että tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen jälkeen

 • sinulla on vahva tieto- ja viestintätekniikan osaaminen.
 • sinulla on hyvät analysointi- johtamiskyvyt sekä ongelmanratkaisutaidot.
 • tunnet erilaiset tietotekniset laitteistot ja sovellukset ja osaat käyttää niitä myös käytännössä.
 • hallitset alaan liittyvät tekniikat ja niiden kehittämismenetelmät.
 • osaat suunnitella ja toteuttaa eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja ja asiakkaiden tarpeita vastaavia sovelluksia.
 • tunnet projektimuotoisessa työskentelyssä käytettävät menetelmät ja työkalut.
 • sinulla on vahva kielitaito, jota vaaditaan kansainvälisessä työelämässä.

Centria on yksi Suomen kansainvälisimmistä korkeakouluista. Tietotekniikan opiskelijoilla on halutessaan mahdollisuus opiskella osa opintojaksoista yhdessä Centrian englanninkielisen Information Technology -koulutuksen opiskelijoiden kanssa. Kannustamme opiskelijoitamme myös yhteisiin opintoprojekteihin kansainvälisten opiskelijoidemme kanssa. 

Centrialla on noin 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, ja voit halutessasi sisällyttää opintoihisi lukukauden tai lukuvuoden mittaisen vaihto-opiskelujakson jossakin yhteistyökorkeakouluistamme. Myös lyhyemmät vaihdot ovat mahdollisia. Osa opiskelijoistamme suorittaa myös työharjoittelun ulkomailla tai jossakin kansainvälisessä yrityksessä. 

Kannattaa hyödyntää koulumme tarjoamat kansainvälistymismahdollisuudet, sillä monessa työpaikassa edellytetään hyvää kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista. 

Osaavista tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoista on pulaa, ja siksi opiskelijoillamme on loistavat työllistymismahdollisuudet. Centrian tieto- ja viestintätekniikan koulutus antaa valmistuneelle insinöörille valmiudet toimia todella monipuolisissa IT-alan tehtävissä.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörien tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • ohjelmistosuunnittelija
 • ohjelmistokehittäjä
 • tietotekniikkainsinööri
 • järjestelmäsuunnittelija
 • projektipäällikkö
 • järjestelmäinsinööri
 • ohjelmistotestaaja
 • IT-päällikkö
 • järjestelmäasiantuntija
 • IT-kouluttaja ja
 • IT-suunnittelija.

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinöörin (AMK) tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla Centriassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Tarjonnastamme löytyy suomenkielinen Digitalisaation johtamisen YAMK-koulutus ja englanninkielinen Data-driven software engineering (Master of Engineering) -koulutus. 

Liity mukaan Centrian IT labiin eli opiskelijoiden sovelluskehitystiimiin!

Centrian IT labissa opiskelijat työskentelevät tiimeissä haastavien projektien parissa. Centrian IT lab toimii niin modernina opetusympäristönä kuin paikkana jossa opiskelijat voivat kehittää yritysten antamia toimeksiantoja. Opiskelijat vastaavat itse projektien etenemisestä sekä ohjaavat projektissa tehtävää työtä. Projektiin osallistumisesta opiskelijat saavat opintopisteitä. Sovelluskehitystiimien asiakkaita ovat erilaiset yritykset sekä heidän yhteyshenkilönsä.

IT labissä käytetään oikeita työelämän kehittämistyökaluja sekä prosesseja.

Päivätoteutus

Päivätoteutus soveltuu opiskelijalle, joka haluaa oppimisen tapahtuvan kampuksella ja joka pystyy osallistumaan opetukseen päiväsaikaan.

 1. Vuosi, opetus 100% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa
 2. Vuosi, opetus 75% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa
 3. Vuosi, päätetään koulutusohjelma kohtaisesti, vähintään 50% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa
 4. Vuosi, päätetään koulutusohjelma kohtaisesti, vähintään 25% fyysisesti läsnä luokkahuoneissa

Kontaktiopetusta on 10h / opintopiste ja opetus tapahtuu Kokkolan kampuksella arkisin klo 8.00 – 18.00.

2., 3., ja 4. vuoden opinnoista osa opintojaksoista tai opintojaksojen osat voivat olla verkossa kontaktiopetuksena tai itsenäisenä verkko-opiskeluna.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä, ja opintojen aikana tehdään monia projekteja yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tiiviin yritysyhteistyön myötä teemme opintojen aikana yritysvierailuja ja yritysten edustajat käyvät meillä luennoimassa. Lisäksi opiskelijamme tekevät yrityksille opiskeluprojekteja sekä työharjoitteluja. Pääset myös harjoittelemaan oppimaasi käytännössä, esimerkiksi ohjelmistotehtaassamme ja IT-laboratoriossa.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnot koostuvat ydinopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Koulutus järjestetään päivätoteutuksena Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa, jolloin lähiopetus sijoittuu pääsääntöisesti arkipäiviin 8.00 – 18.00 välille. Ensimmäisenä opiskeluvuonna kaikki opintojaksot edellyttävät lähiopetukseen osallistumista, lähiopetuksen määrä kuitenkin vähenee lukuvuosittain seuraavasti: 2. vuosi 75 % lähiopetusta, 3. vuosi 50 % lähiopetusta ja 4. vuosi 0 % lähiopetusta. Näin pyritään mahdollistamaan opiskelijan varhainen siirtyminen työelämään. 4. vuoden kevät on opetuksetonta aikaa ja opiskelijalla on tällöin aikaa viimeistellä opinnäytetyö.

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 5 aloituspaikkaa                    
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 4 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 6 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Aloituspaikoista n. 70 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Monimuotototeutukset

Monimuotototeutus on pääosin verkossa tapahtuvaa opiskelua, opinnot etenevät samaan tahtiin kuin päiväopiskelussa. Vaikka monimuotototeutus on joustavampi kuin päivätoteutus vaatii se sitoutumista intensiivijaksoihin sekä iltapäivä- ja iltaopiskeluun. Verkossa tapahtuvassa oppiminen on sekä itsenäistä työtä, että ryhmässä tapahtuvaa oppimista.

Intensiivijaksoja kerran kuukaudessa 2-3 päivää klo 8 – 20, tällöin opetus voi olla opintojaksosta riippuen lähiopetusta kampuksella tai etäopetusta päiväsaikaan. Muilla kuin intensiiviviikoilla on verkossa tapahtuvaa online-opetusta 2-4 iltana viikossa pääsääntöisesti alkaen klo 16.00 ja päättyen viimeistään klo 21.00. Kontaktiopetusta on 8h / opintopiste.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä, ja opintojen aikana tehdään monia projekteja yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Tiiviin yritysyhteistyön myötä teemme opintojen aikana yritysvierailuja ja yritysten edustajat käyvät meillä luennoimassa. Lisäksi opiskelijamme tekevät yrityksille opiskeluprojekteja sekä työharjoitteluja. Pääset myös harjoittelemaan oppimaasi käytännössä, esimerkiksi ohjelmistotehtaassamme ja IT-laboratoriossa.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnot koostuvat ydinopinnoista, syventävistä opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 4 vuotta.

Monimuotototeutus mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella, mutta opiskelu ei edellytä työpaikkaa. Monimuotona toteutettavat koulutukset sopivat kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta – myös suoraan toisen asteen oppilaitoksesta valmistuneille.

Monimuoto-opinnoissa opetusta on viikoittain tiistain ja perjantaihin välisenä aikana. Luennot alkavat klo 16 jälkeen. Opetus toteutetaan verkon kautta eli voit osallistua siihen mistä päin Suomea tahansa. Luennoista tulee myös tallenteet, joten voit katsoa ne sinulle sopivana ajankohtaa. Opintoihin sisältyy myös lähiopetusta joko Kokkolan tai Ylivieskan kampuksella korkeintaan kolme kertaa lukukauden aikana. Lähiopetusjaksot alkavat yleensä torstaina ja päättyvät lauantaina. Osassa opintojaksoista lähiopetusosuuden voi korvata myös itsenäisellä opiskelulla ja oppimistehtävillä. Voit halutessasi ja oman aikataulusi puitteissa valita opintojaksoja myös tieto- ja viestintätekniikan päivätoteutuksen puolelta.

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat per toteutus

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 3 aloituspaikkaa                    
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 3 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 4 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Hakuohjeet


Kevään 2. yhteishaku 13.–27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta. Kevään yhteishaussa haetaan korkeakoulujen elokuussa 2024 alkaviin koulutuksiin.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 •    suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 •    International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 •    European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 •    Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 •    120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman
     vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 •    suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 •    näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  
     erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 •    ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin
     korkeakouluopintoihin
 •    alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Opiskelijatarinat

 • – Nina Nykänen, Opiskelija

  Yllättävää on ollut se, kuinka vapaata Centriassa on. Paljon aikaa itsenäiselle tekemiselle. Täällä on todella joustavaa opiskella.

 • – Joonas Fält, Opiskelija

  Opiskelu on ollut todella rentoa. Opettajat ovat asiallisia ja ymmärtävät myöskin opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet. Saa joustoa, apua ja tukea jos on tarvetta.

 • – Janina Vuorisalo, Opiskelija

  Olen ollut tyytyväinen opetukseen. Toimin yrittäjänä ja suurimman osan opiskeluajasta olen muutenkin tehnyt töitä. Opinnot olen saanut käytyä todella joustavasti.

 • – Toni Lundell, Opiskelija

  Olen aina nähnyt, että olen luova henkilö, mutta minulla ei ole ollut sopivaa kieltä sille luomiselle. Ajattelin, että olisi kiva saada sellainen markkinoitava taito, joka olisi samalla luova kieli. Mielestäni ohjelmoinnin kautta pääsen siihen helpoimmin.


Koulutuksen yhteyshenkilö

Henry Paananen

Koulutusalapäällikkö (tieto-ja viestintätekniikka)


Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Juho Saarinen

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Tuotantotalouden opiskelija Nhi Vu-Hagström kuvattuna kesällä puistossa Kokkolassa

Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Kokkola Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Kemiantekniikan opiskelija Riina Luomansuu