Siirry sisältöön

Kasvatustyön johtaminen (ylempi AMK)

Ensi syksynä käynnistyy uusi Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -koulutus, jossa pääset syventämään osaamistasi kasvatustyön erilaisissa toimintaympäristöissä, pedagogisessa osaamisessa, kasvatustyön tulevaisuuden ennakoinnissa, työn ja ammattialan tutkimuksessa ja kehittämisessä sekä johtamisessa ja esihenkilötyössä.

Tutkinto: Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 90 opintopistettä

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Haku alkaa: 15.03.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 30.03.2023 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2023

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Koulutus rakentuu työelämän kehittämiselle. Tutkivan ja kehittävän työotteen kautta saat mahdollisuuden oman työsi ja työalasi kehittämiseen sekä työelämän muutosjohtamiseen. Humanistisen ja kasvatusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Koulutuksen osaamisalueita:

Koulutuksen jälkeen pystyt toimimaan esimerkiksi erilaisissa palvelu-, kasvatus-, nuoriso- tai järjestötyön asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Lisäksi saat valmiuksia kehittää ja johtaa omaa työtäsi ja työalaasi sekä pääset edistämään yhteisöllisiä prosesseja työ- tai muiden yhteisöjen tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Lisätietoa koulutuksesta

Tutkinnon kokonaislaajuus on 90 op. Opinnot koostuvat koulutuksen ydinosaamisesta, profiloivasta osaamisesta, vapaasti valittavasta profiloivasta osaamisesta ja opinnäytetyöstä.  

Tutkinnon suorittaminen on mahdollista pääosin verkon kautta. Opintoihin kuuluu myös reaaliaikaista verkko-opetusta, jota järjestetään pääosin arki-iltaisin. Kaikkeen opetukseen ei ole ehdotonta osallistumispakkoa, mutta aktiivinen osallistuminen edistää oppimisen ja opintojen etenemistä.

Opintojen kesto 2-3 vuotta riippuen opiskelijan kehittämistehtävästä ja opintojen valinnasta.  

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on humanistisen ja kasvatusalan tai muun soveltuvan alan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, matkailu- ja ravitsemisala) ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavien alojen yliopistossa suoritettu tutkinto Suomesta tai ulkomailta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa ja kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Opinnäytetyö valmistaa opiskelijaa toimimaan vaativissa asiantuntija- tai johtotehtävissä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se muodostaa huomattavan osan koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyön suunnittelu pyritään aloittamaan jo opintojen alkuvaiheessa, ja sen tekemiseen valmentaudutaan menetelmällisillä ja viestinnällisillä opintojaksoilla.

Opinnäytetyössä yhdistyvät teoreettinenja soveltava osaaminen. Opinnäytetyö tehdään usein oman organisaation todelliseen tarpeeseen. Opinnäytetyöt voivat olla luonteeltaan tutkimuksellisia tai enemmän käytännön kehittämistoimintaan painottuvia. 

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suoritettuasi pystyt toimimaan esimerkiksi asiantuntija- ja johtotehtävissä kasvatustyön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tehtäväkentät voivat liittyä

  • kasvatustyön erilaisiin toimintaympäristöihin
  • nuorisotyöhön, -palveluihin
  • järjestöihin
  • koulutussuunnitteluun ja kouluttamiseen
  • oppimismuotoilun tehtäviin
  • projekteihin ja kehittämishankkeisiin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, ja se antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopiston tieteellisiin jatko-opintoihin.  

Maisteritasoisen YAMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakeutua opettajankoulutukseen, opinto-ohjauksen koulutukseen tai erityisopettajakoulutukseen.  

Hakuohjeet


Yhteishaku 15.-30.3.2023

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla ”Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia ”Haku on käynnissä” -painikkeesta.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–31.5.2022 ja 1.10.–30.11.2022

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–31.5.2022 ja 1.10.–30.11.2022

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2022 ja 1.–15.11.2022

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Sari Virkkala

Lehtori (humanistinen ja kasvatusala)

0444492644

Kokkola


Marko Ovaskainen

Koulutusalapäällikkö (liiketalous) / Yliopettaja, koulutusalapäällikkö MasterSchool

0447250435

Kokkola


Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Liiketalous

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Sosiaali- ja terveysala

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Kulttuuri Kuvassa näkyy saksofoninsoittaja lähietäisyydeltä. Kuva rajautuu soittimen kohdalta niin, että soittajasta näkyvät vain kädet.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen tai meillä opiskeluun liittyen?

Hakijapalvelumme eli Maria, Kati ja Sini auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.