Siirry sisältöön
Kaksi naisopiskelijaa poseeraa kameralle kaiteeseen nojaten

Kasvatustyön johtaminen (ylempi AMK)

Kasvatustyön johtamisen koulutuksessa kehität osaamistasi kasvatustyön erilaisissa toimintaympäristöissä. Valmistuttuasi kykenet vahvaan asiantuntijuuteen kasvatustyön parissa. Tutkinto tarjoaa myös mahdollisuuksia oman työsi ja alasi kehittämiseen sekä työelämän muutosjohtamiseen.

Tutkinto: Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 90 opintopistettä

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Aloituspaikat: 17

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Koulutus rakentuu työelämän kehittämiselle ja opinnot pohjautuvat vahvasti työelämään. Tutkinnon voi suorittaa verkon kautta. Tutkinto tukee ammatillista kasvua sekä tarjoaa uusia näkökulmia työelämälähtöisellä otteella. Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Valmistuttuasi tutkintonimikkeesi on yhteisöpedagogi (ylempi AMK).

Koulutuksen osaamisalueita:

Koulutuksen jälkeen pystyt toimimaan esimerkiksi erilaisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Saat valmiuksia kehittää ja johtaa omaa työtäsi sekä työyhteisöjen kehittämisen prosesseja. Tutkinnon aikana pääset opiskelemaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Centria Master Schoolissa. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Tutkinnon opinnäytetyö voi perustua konkreettiseen työelämän kehittämishankkeeseen. Opinnäytetyöllä osoitat kykysi soveltaa tutkimustietoa ja valittuja menetelmiä työelämän haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Työ kehittää myös valmiuksiasi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Centrian tiiviin yhteisön ansiosta saat yksilöllistä ohjausta koko opintojesi ajan.

Koulutukseen hakukelpoisuuden antavat humanistisen ja kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavien alojen yliopistossa suoritettu tutkinto Suomesta tai ulkomailta.

Lisätietoa koulutuksesta

Tutkinnon kokonaislaajuus on 90 op. Opinnot koostuvat koulutuksen ydinosaamisesta, profiloivasta osaamisesta, vapaasti valittavasta osaamisesta ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavat opinnot (15 op) tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden suunnata tutkintoa omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti.

Tutkinnon suorittaminen on mahdollista verkon kautta. Opintoihin kuuluu myös reaaliaikaista verkko-opetusta, jota järjestetään pääosin arki-iltaisin. Kaikkeen opetukseen ei ole ehdotonta osallistumispakkoa, mutta aktiivinen osallistuminen edistää oppimisen ja opintojen etenemistä.

Opintojen kesto 2-3 vuotta riippuen opiskelijan kehittämistehtävästä ja opintojen valinnasta.

Ydinosaaminen 20 op 

 • Tutkimus- ja asiantuntijaviestintä 5 op 
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 5 op 
 • Strateginen johtaminen 5 op
 • Henkilöstövoimavarojen kehittäminen 5 op 

Profiloiva osaaminen 25 op 

 • Asiantuntijuuden polku 2 op 
 • Pedagoginen kehittäminen ja johtaminen 5 op 
 • Arvot ja etiikka kasvatusalalla 5 op 
 • Projekti- ja hankeosaaminen 3 op 
 • Projekti- ja hankeosaaminen II 2 op 
 • Palvelumuotoilu 5 op 
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät II 3 op 

Valinnainen osaaminen 15 op 

Opiskelijat voivat ottaa valinnaisia opintoja myös CampusOnline.fi-portaalin valikoimasta, josta löytyy opintojaksoja niin Centrian kuin muidenkin korkeakoulujen tarjonnasta. 

Opinnäytetyö 30 op 

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on humanistisen ja kasvatusalan tai muun soveltuvan alan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, matkailu- ja ravitsemisala) ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavien alojen yliopistossa suoritettu tutkinto Suomesta tai ulkomailta.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa ja kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Opinnäytetyö valmistaa opiskelijaa toimimaan vaativissa asiantuntija- tai johtotehtävissä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se muodostaa huomattavan osan koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyön suunnittelu pyritään aloittamaan jo opintojen alkuvaiheessa, ja sen tekemiseen valmentaudutaan menetelmällisillä ja viestinnällisillä opintojaksoilla.

Opinnäytetyössä yhdistyvät teoreettinenja soveltava osaaminen. Opinnäytetyö tehdään usein oman organisaation todelliseen tarpeeseen. Opinnäytetyöt voivat olla luonteeltaan tutkimuksellisia tai enemmän käytännön kehittämistoimintaan painottuvia. 

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suoritettuasi pystyt toimimaan esimerkiksi asiantuntija- ja johtotehtävissä kasvatustyön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tehtäväkentät voivat liittyä

 • kasvatustyön erilaisiin toimintaympäristöihin
 • nuorisotyöhön, -palveluihin
 • järjestöihin
 • koulutussuunnitteluun ja kouluttamiseen
 • oppimismuotoilun tehtäviin
 • projekteihin ja kehittämishankkeisiin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, ja se antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopiston tieteellisiin jatko-opintoihin.  

Opiskelijavalinta

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden humanistisen ja kasvatusalan tai muun soveltuvan alan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, matkailu- ja ravitsemisala) ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavien alojen yliopistossa suoritettu tutkinto Suomesta tai ulkomailta.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2024 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014). 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. 

Työtodistuksesta tulee ilmetä:

 •     työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, 
 •     työnantajan yhteystiedot, 
 •     työtehtävät ja 
 •     osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

Humanistisen alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijavalinta tehdään keväällä 2024 motivaatiokirjeen, esittelyvideon ja kehittämistehtävän perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat haun päättymisen jälkeen ohjeet tehtävän suorittamiseen yhteishaun hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ohjeet tehtävän suorittamiseen lähetetään viimeistään viikolla 15.

Valintaperusteet

Valintakokeen maksimipistemäärä 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 40 pistettä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • Valintakoe
 • Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Hakuohjeet


Yhteishaku 13.-27.3.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Opiskelijatarinat

 • – Elina Yli-Jylhä, Mari Murto, Opiskelija

  Meitä on iso ryhmä eripuolilta Suomea. On tosi mielenkiintoista kuulla, että miten opiskelijat kokevat tietyt asiat ja miten ne sinne omaa organisaation liittyy. Se on ollut kyllä rikasta.

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Sari Virkkala

Yliopettaja (humanistinen ja kasvatusala)


Marko Ovaskainen

Yliopettaja (MasterSchool)


Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Liiketalous

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Sosiaali- ja terveysala Sote YAMK-opiskelijat Saila Savallampi ja Sari Nissilä

Moderni kulttuurituotanto (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Kulttuuri Kuvassa näkyy saksofoninsoittaja lähietäisyydeltä. Kuva rajautuu soittimen kohdalta niin, että soittajasta näkyvät vain kädet.
Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen tai meillä opiskeluun liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.