Siirry sisältöön
Kuvassa näkyy saksofoninsoittaja lähietäisyydeltä. Kuva rajautuu soittimen kohdalta niin, että soittajasta näkyvät vain kädet.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Musiikkipedagogin ylempi AMK-tutkinto syventää kulttuurillista ja pedagogista asiantuntijuuttasi ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamistasi uusille tasoille.

Tutkinto: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 60 opintopistettä

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Haku alkaa: 15.03.2023 klo 08:00

Haku päättyy: 30.03.2023 klo 15:00

Koulutus alkaa syksyllä 2023

Opetuskieli: Suomi

Koulutuksen kuvaus

Koulutus vastaa kehittyvän erityisasiantuntijuuden sekä kulttuurialan työelämän tarpeisiin, ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää luovasti sekä itseäsi että samalla myös omaa työyhteisöäsi tai mahdollista omaa yritystoimintaasi. Koulutus tarjoaa johtamis-, kehittämis- ja verkostoitumistaitoja sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista yhdistettynä  pedagogisten ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseen.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva musiikkialan tai muun kulttuurialan korkeakoulututkinto Suomesta tai ulkomailta.

Lisätietoa koulutuksesta

Edeltävissä korkeakouluopinnoissa vähintään 240 opintopisteen tutkinnon suorittaneilla, tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot muodostuvat 30 opintopisteen opintojaksoista kurssimuotoisina opintoina sekä 30 opintopisteen opinnäytetyöstä. Kurssimuotoisten opintojen opintojaksot koostuvat Centria Master Schoolin yhteisestä master-koulutustason ydinosaamisesta, uutta erityisasiantuntijuutta sekä työyhteisö- ja liiketoimintaosaamista kehittävästä profiloivasta osaamisesta sekä oman henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella valittavasta valinnaisesta osaamisesta. Opinnäytetyö on tyypillisesti luonteeltaan soveltava tutkimus- tai kehittämishanke, joka palvelee oman asiantuntijuuden ja/tai oman työyhteisön, yritystoiminnan, taiteellisen toiminnan tms. kehittymistä. Opinnäytetyö voi sisältää myös toiminnallisia osioita, taiteellisia projekteja tms., mutta siihen kuuluu aina myös kirjallisesti dokumentoitu kokonaisuus.

Opinnot jakautuvat tutkimus- ja kehittämisosaamiseen, kulttuurituottamisen tai pedagogiikan erityisasiantuntemukseen sekä johtamis-, työyhteisö- ja liiketoimintaosaamiseen. Voit soveltaa opintojen sisältöä myös omaan kulttuurin erityisalaasi. Tähän liittyen Centriassa on myös tarjolla kansanmusiikin alan erityisosaamista.

Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina. Osa verkko-opinnoista toteutetaan niin, että ne sisältävät myös reaaliaikaista lähiopetusta verkossa maksimissaan noin pari kertaa kuukaudessa. Läsnäolopakkoa reaaliaikaiseen opetukseen ei kuitenkaan ole, mutta osallistuminen edistää oppimista. Lisäksi osa verkko-opinnoista tarjotaan myös hyvin joustavasti ja pitkälti ajasta ja paikasta riippumattomasti non-stop -periaatteella tietyn lukuvuoden aikana.

Centria-ammattikorkeakoululla on laaja kansainvälisten yhteistyökumppanien verkosto. Musiikin alalla kuulumme Association of Nordic Music Academies -verkostoon sekä eurooppalaiseen kattojärjestöön AEC. Nämä verkostot avaavat mahdollisuuksia osallistua soveltuviin projekteihin muissa musiikkikorkeakouluissa.

Työelämälähtöinen opinnäytetyö on tyypillisesti soveltava tutkimus- tai kehittämishanke, joka kytketään opiskelijan ja/tai hänen työpaikkansa tai oman yritystoimintansa todellisiin kehittämistarpeisiin. Opinnäytetyössä voidaan painottaa kulttuurillisen tai pedagogisen erityisasiantuntijuuden kehittymistä tai esimerkiksi uutta pedagogista toimintamallia, mutta se voi kytkeytyä myös esimerkiksi työyhteisön tai oman yrittäjyyden ja kulttuurialan liiketoiminnan kehittämiseen.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuksia edetä uralla ja pätevöityä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista edellyttäviin tehtäviin. Työmahdollisuuksia voi avautua esimerkiksi erilaisissa koulutus-, asiantuntija- tai johtotehtävissä sekä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa hyvin monenlaisilla tehtävänimikkeillä. Koulutuksen pedagogista kehittymistä palvelevat osiot tukevat mahdollisuuksia edetä koulutussektorilla, mutta toisaalta koulutus antaa myös monia muita uudenlaisia valmiuksia, esimerkiksi myös mahdollisen oman yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, ja se antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Valmistunut opiskelija voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009) sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin.

Hakuohjeet


Yhteishaku 15.-30.3.2023

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla ”Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia ”Haku on käynnissä” -painikkeesta.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–31.5.2022 ja 1.10.–30.11.2022

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–31.5.2022 ja 1.10.–30.11.2022

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2022 ja 1.–15.11.2022

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Annika Mylläri

Koulutusalapäällikkö (musiikki)

0406351040

Kokkola


Marko Ovaskainen

Koulutusalapäällikkö (liiketalous) / Yliopettaja, koulutusalapäällikkö MasterSchool

0447250435

Kokkola


Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Tekniikka

Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Liiketalous

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 15.03.2023 – 30.03.2023
Sosiaali- ja terveysala

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen tai meillä opiskeluun liittyen?

Hakijapalvelumme eli Maria, Kati ja Sini auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.