Siirry sisältöön
Kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa työskentelee hoitotyön simulaatiotilassa

Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja on hoitotyön rautainen ammattilainen! Meiltä valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Tavoitteenamme on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä.

Tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus / päivätoteutus

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Koulutukset alkavat syksyllä 2024

Opetuskieli: Suomi

Päivätoteutus

 • Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
 • Aloituspaikat: 25

Verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille

 • Opintojen laajuus: 3–3,5 vuotta, 210 opintopistettä
 • Aloituspaikat: 35

Koulutuksen kuvaus

Opintojen aikana opiskellaan sairaanhoitajan työssä tarvittavia ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, ohjaustaitoja, päätöksentekokykyä ja monipuolisia hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden varmistaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa sekä asiakkaidensa asialla. Työ on pääosin tiimityötä, mutta itsenäistä ja vastuullista työotetta tarvitaan kaikissa tilanteissa.

Centrian sairaanhoitajaopinnot ovat hyvin käytännönläheisiä ja jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien pääset syventymään hoitotyön eri osa-alueisiin. Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu erilaisissa taitopajoissa, koska sairaanhoitajan osaamiseen kuuluvat erilaiset hoitotoimenpiteet. Simulaatio-oppimisella harjoitellaan tosielämän hoitotilanteita tiimioppimisen menetelmin. Meillä vierailee tarvittaessa luennoitsijoita ja asiantuntijoita työelämästä. Sairaanhoitajaopintoihin kuuluu useita ohjattuja harjoittelujaksoja erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Harjoittelujaksoilla pääset turvallisesti perehtymään erilaisiin työtehtäviin harjoittelupaikan ohjaajien sekä oman opettajan tukemana. 

Centriassa hoitotyön opettajilla on pitkä ja laaja kokemus hoitotyön eri osa-alueilta. Olemme ylpeitä siitä, että tunnemme opiskelijamme ja voimme antaa hyvin yksilöllistä opetusta. Meiltä löytyvät myös modernit opiskelutilat sekä monipuolisesti erilaista opetusvälineistöä – pääset jo opintojesi aikana käyttämään samaa välineistöä, jota sairaanhoitajat käyttävät työpaikoillaan kliinisessä hoitotyössä. 

Opiskelijamme tulevat ympäri Suomea ja maailmaa. Meillä on ryhmiä sekä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena. Lisäksi meiltä löytyy englanninkielinen Nursing-sairaanhoitajakoulutus. Pääset kokemaan opintojen aikana monikulttuurista ilmapiiriä, sillä osassa opintojaksoja opiskelet yhdessä Nursing-opiskelijoiden kanssa.

Terveysalan opetuksessa hyödynnetään alan ammattilaisille suunnattua TerveyskyläPRO-palvelua. TerveyskyläPRO täydentää ammattilaisten osaamista ja rohkaisee esimerkiksi sairaanhoitajia käyttämään uusia toimintatapoja työssään.

Päivätoteutus

Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan täällä.

Sairaanhoitajan tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja opinnot kestävät 3,5 vuotta. Sairaanhoitajaopinnot koostuvat ydinosaamisen opinnoista, johon kuuluvat perusopinnot, ammattiopinnot sekä harjoittelut sekä profiloivasta osaamisesta, jossa on mahdollista syventää osaamista opiskelijan mielenkiinnon mukaan. Lisäksi opintoihin kuuluvat vapaavalintaiset opinnot ja opinnäytetyö.

Ammattiopintojen aikana käydään läpi hoitotyön perusasioita, kuten ihmisen elimistöä ja sen toimintaa, terveyden ja toimintakyvyn edistämistä, asiakaspalvelutaitoja, etiikkaa ja kommunikointitaitoja. Lisäksi perehdytään sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön, turvallisuusasioihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. 

Kliinisen hoitotyön osalta opinnot aloitetaan perusteista. Opinnoissa perehdytään mm. sisätautipotilaan hoitotyöhön, farmakologiaan, kirurgisen potilaan hoitotyöhön, akuuttihoitoon, lapsen ja perheen hoitotyöhön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön. Keskeiset kliinisen hoitotyön osa-alueet käydään läpi opintojen aikana. 

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 6 aloituspaikkaa                    
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 6 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 13 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Päivätoteutuksissa aloituspaikoista n. 70 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Verkkopainotteinen monimuotototeutus lähihoitajataustaisille

Sairaanhoitaja (AMK) verkkopainotteinen monimuotototeutus on suunnattu hakijoille, joilla on lähihoitajan pohjakoulutus. Koulutuksen koulutuksen opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan täällä.

Sairaanhoitajan tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja opinnot kestävät yleensä 3,5 vuotta, mutta lähihoitajataustalla ne on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa.

Sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksessa lähiopetusta on koulutuksen alussa kolmena päivänä viikossa. Myöhemmin lähiopetusta on kahden viikon välein kahtena päivänä viikossa. Opintojen ohella osa-aikaisesti työskentely onnistuu. Lähiopetuskerrat pitävät sisällään teoriaopetuksen lisäksi erilaisia taitopajoja ja simulaatioharjoituksia, joissa pääset harjoittelemaan hoitotilanteita. Lähiopetuksen lisäksi osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Meillä vierailee tarvittaessa luennoitsijoita ja asiantuntijoita työelämästä.

Sairaanhoitajaopinnot koostuvat ydinosaamisesta, johon kuuluvat perusopinnot, ammattiopinnot sekä harjoittelut sekä profiloivasta osaamisesta, jossa on mahdollista syventää osaamista opiskelijan mielenkiinnon mukaan. Lisäksi opintoihin kuuluvat vapaavalintaiset opinnot ja opinnäytetyö. Opetussuunnitelmassamme oleva sairaanhoitajan perusosaamisen harjoittelu voidaan mahdollisuuksien mukaan hyväksilukea lähihoitajan työkokemuksen perusteella. Työkokemuksen hyväksiluku edellyttää palvelussuhdetodistusten toimittamista. Opiskelija tulee toimittaa palvelussuhdetodistukset mahdollisimmat pian opintojen alettua

Ammattiopintojen aikana käydään läpi hoitotyön perusasioita, kuten ihmisen elimistöä ja sen toimintaa, terveyden ja toimintakyvyn edistämistä, asiakaspalvelutaitoja, etiikkaa ja kommunikointitaitoja. Lisäksi perehdytään sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön, turvallisuusasioihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Kliinisen hoitotyön osalta opinnot aloitetaan perusteista. Opinnoissa perehdytään mm. sisätautipotilaan hoitotyöhön, farmakologiaan, kirurgisen potilaan hoitotyöhön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön. Keskeiset kliinisen hoitotyön osa-alueet käydään läpi opintojen aikana.

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta

Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 18 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 17 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Lisätietoa koulutuksesta

Sairaanhoitajan työ on entistä kansainvälisempää, ja siksi ammattitaidon lisäksi opinnoissa korostuvat kieli- ja vuorovaikutustaidot. Centriassa sairaanhoitajakoulutuksen opintoihin kuuluu niin viestintää kuin ruotsin ja englannin kieliopintoja. Lisäksi voit halutessasi suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Opit myös hyödyntämään kansainvälisiä tutkimustuloksia erilaisissa kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä. 

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Lyhyitä ja pidempiä harjoitteluvaihtoja voi tehdä monissa eri maissa. Sairaanhoitajaopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita esimerkiksi Pohjoismaissa, Belgiassa, Portugalissa, Puolassa, Italiassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa ja monissa muissa maissa. Myös kotikampuksella voi kansainvälistyä englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus opiskella aidosti kansainvälisissä ympäristöissä, ja suosittelemmekin käyttämään hyödyksi koulumme tarjoamat mahdollisuudet. 

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva tutkimuksellinen tai toiminnallinen kokonaisuus, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Esimerkkejä sairaanhoitajaopiskelijoidemme tekemistä opinnäytetöistä:

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneilla sairaanhoitajille on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä niin Centrian toimialueella kuin ympäri Suomen ja kansainvälisesti. Meiltä valmistuneita sairaanhoitajia työskentelee esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, ensihoidossa, lääkäriasemilla, kotihoidossa, vanhusten palveluyksiköissä, potilasjärjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa. Näiden lisäksi osa valmistuneista toimii erilaisissa kehittämis- ja projektitehtävissä. 

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset. Centria-ammattikorkeakoulu on mukana useissa kansallisissa ammattikorkeakouluverkostoissa. Toimimme aktiivisesti myös kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä. 

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta. 

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Centrian Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla. 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
  ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.

Sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmassa oleva sairaanhoitajien perusosaamisen harjoittelu voidaan hyväksilukea lähihoitajan työkokemuksen perusteella.

Jos opiskelijalla on kolme vuotta työkokemusta lähihoitajana, hänen on mahdollista ahotoida (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) kaksi ensimmäistä harjoitteluaan.

Opiskelija saa ahotoinnista lisätietoa heti koulun alettua opettajatutorilta, mutta palvelusuhdetodistukset on hyvä hankkia valmiiksi ennen opintojen alkua, jotta ahotointiprosessi etenee sujuvasti.

Kurkista tästä terveysalan koulutuksessa kehitettyihin virtuaalisiin oppimisympäristöihin. Opettajat osallistuivat lukuvuoden 2021-2022 aikana VR-simulaation projektiin, jossa tuotettiin opetusmateriaalia potilaan systemaattiseen hoidon tarpeen arviointiin sekä lääkehoidon toteuttamiseen sairaalassa.

Hakuohjeet


Kesän lisähaku 2.-7.8.2024

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta. Lisähaussa haetaan korkeakoulujen elokuussa 2024 alkaviin koulutuksiin.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 •    suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 •    International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 •    European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 •    Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 •    120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman
     vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 •    suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 •    näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  
     erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 •    ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin
     korkeakouluopintoihin
 •    alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Opiskelijatarinat

 • – Anna Manderbacka, Sairaanhoitajaopiskelija

  Opiskelu on ollut mielenkiintoista ja työympäristö on hyvä. Tänne on ihan mukava tulla joka kerta.

 • – Natalia Kudzhieva, Emmi Hernesniemi, Opiskelija

  Parasta on ollut uudet kaverit ja uusien ihmisten tapaaminen. Näin alanvaihtajana kaikki mitä oppii on uutta ja mielenkiintoista.


 • – Piia Piiparinen, Opiskelija

  Vaikka ajattelisikin, että on tuttu aihe, niin joka kerta sieltä kaivautuu jotain uutta ja mielenkiintoista.


Koulutuksen yhteyshenkilö

Timo Kinnunen

Koulutusalapäällikkö (hoitotyö)


Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Sosionomi (AMK)

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 28.08.2024 – 11.09.2024
Sosiaali- ja terveysala

Yhteisöpedagogi (AMK)

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 02.08.2024 – 07.08.2024
Humanistinen ja kasvatusala Yhteisöpedagogiopiskelijat

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Tuotantotalouden opiskelija Nhi Vu-Hagström kuvattuna kesällä puistossa Kokkolassa