Siirry sisältöön
Terveydenhoitajaopiskelija Liisa kuvattuna Centria kirjastossa Kokkolassa

Terveydenhoitaja (AMK), muuntokoulutus

Oletko sinä tuleva uusi terveyden edistämisen asiantuntija? Haluatko tulevaisuudessa olla innovatiivinen ja monialainen osaaja, jolta löytyy taitoa asiakkaiden erilaisten haasteiden tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin vahvistamiseen?

Tutkinto: Terveydenhoitaja (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus

Opintojen laajuus: 60 opintopistettä, 1 vuosi

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Aloituspaikat: 20

Haku alkaa: 04.09.2023

Haku päättyy: 14.09.2023 klo 15:00

Pystyt hyödyntämään omaa persoonaasi ja osaamistasi itsenäisessä työssä sekä osana monialaista tiimiä. Olet oiva ohjaaja, kuuntelija ja kanssakulkija asiakkaiden rinnalla niin onnellisissa kuin haastavissa hetkissä. Digitaidot ovat hallussasi ja kykenet pitämään interaktiivista vastaanottoa. Uskallat kehittää ja katsoa tulevaisuuteen vahvistaen hyvän elämän eväitä. Kuulostaako hyvältä?

Koulutuksen kuvaus

Onko sinulla sairaanhoitajan, ensihoitajan tai kätilön ammattikorkeakoulututkinto ja haluaisit hankkia terveydenhoitajan pätevyyden?

Centria-ammattikorkeakoulun verkkopainotteinen Terveydenhoitajan (AMK) muuntokoulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat kasvattaa ammattitaitoasi terveydenhoidon alalla. Vuoden kestävien opintojen aikana suoritat terveydenhoitajaopintoihin vaadittavia teoriaopintoja niin lähipäivillä kuin itsenäisesti työstäen. Lähipäivillä pääset myös harjoittamaan kädentaitojasi workshopeissa ja pohtimaan oikeita terveydenhoitajan työkentän tilanteita simulaatiotilanteiden avulla. Opintoihin sisältyy myös kliinisiä harjoittelujaksoja, joiden aikana pääset ohjatusti tutustumaan terveydenhoitajan työhön aidossa työympäristössä. Opintojesi aikana tulet saavuttamaan vahvan näyttöön perustuvan osaamisen terveydenhoitajan työkentän eri osa-alueilta, hyvinvointi- ja terveysteknologian osaamista unohtamatta.

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille modernit opiskelutilat. Opiskelussa hyödynnetään nykyaikaisia opiskelumenetelmiä sekä hoitotyön opiskelijoiden simulaatiotilaa, josta löytyy runsaasti välineitä ja laitteistoa erilaisia kliinisiä harjoituksia varten. Centriasta valmistuneet terveydenhoitajat ovat terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhoidon asiantuntijoita, joiden vahvuutena ovat erinomaiset vuorovaikutus- ja päätöksentekotaidot. Lisäksi valmistuneilla on hyvät digitaaliset taidot ja valmiudet, ja he kykenevät toimimaan niin itsenäisesti ja ryhmässäkin.

Centria-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopintojen sisältö vastaa kansallisen terveydenhoitajaverkoston asettamia tavoitteita ja vaatimuksia. Mukana kansallisessa opintosuunnitelman kehittämisessä on ollut myös Centrian terveydenhoitotyön opettaja. Kaikilla Centrian terveydenhoidon lehtoreilla on pedagogisen pätevyyden lisäksi terveydenhoitajan tutkinto sekä vuosien kokemus terveydenhoitotyön eri osaamisalueilta. Opettajamme pitää ammattitaitoaan yllä osallistumalla erilaisiin koulutuksiin sekä kansallisiin tapahtumiin, projekteihin ja työryhmiin.

Lisätietoa koulutuksesta

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, josta teoriaopetuksen osuus on 30 opintopistettä ja harjoittelun osuus 30 opintopistettä. Terveydenhoitajaopinnot voi pääsääntöisesti suorittaa työn ohessa, mutta harjoittelujaksot ovat aina päätoimista opiskelua.

Opintojen aikana käymme läpi terveydenhoitajan ydinosaamisen alueet. Opinnot muodostuvat kuudesta opintokokonaisuudesta, jotka nojautuvat terveydenhoitajatyön ydinosaamiseen:

 • Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö 4 op
 • Lasten ja perheiden terveyden edistäminen 6 op
 • Imetysohjaus 2 op
 • Rokotusosaaminen 1 op
 • Koululaisten ja nuorten terveyden edistäminen 5 op
 • Työikäisen, yhteisöjen sekä ympäristön terveyden edistäminen 5 op
 • Iäkkäiden terveyden edistäminen 2 op
 • Terveydenhoitajatyön kehittämistoiminta 5 op

Lisäksi opintoihin sisältyy kolme harjoittelujaksoa

 • Lasten ja perheiden terveyden edistämiseen neuvoloissa 15 op
 • Koululaisten ja nuorten terveyden edistämiseen kouluterveydenhuollossa 7 op
 • Työikäisten, yhteisöjen ja ympäristön terveyden edistämiseen työterveyshuollon yksiköissä 8 op

Koulutuksen opetussuunitelman löydät täältä.

Koulutus toteutetaan verkkopainotteisesti, mutta opinnot sisältävät itsenäisen opiskelun ja verkossa tapahtuvan opiskelun lisäksi myös lähiopetuspäiviä. Lisäksi puolet koulutuksesta on käytännön terveydenhoitotyössä tapahtuvaa harjoittelua. Harjoittelujaksoilla pääset ohjatusti perehtymään terveydenhoitajatyön käytännön työtehtäviin sekä pääset soveltamaan oppimiasi tietoja ja taitoja työelämässä. Huomioithan, että harjoittelujaksot ovat aina päätoimista opiskelua. Harjoittelujaksojen aikana ei järjestetä lähiopetuspäiviä.

Opetuksessa hyödynnetään erilaisia digitaalisia oppimisalustoja, joita voi käyttää kätevästi myös kotoa käsin. Lähiopetuspäivinä keskitytään kädentaitojen harjaantumiseen workshopeissa sekä aitoja asiakastilanteita jäljittelevässä simulaatio-opetuksessa, jonka aikana tehdään erilaisia asiakastilanteiden mallinnuksia sekä niiden läpikäyntiä ja arviointeja. Lähiopetuspäiviä on pääsääntöisesti 2–4 arkipäivää kuukaudessa Centrian Talonpojankadun kampuksella (Talonpojankatu 2, Kokkola).

Terveydenhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelysi monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Voit työskennellä esimerkiksi:

 • Neuvolassa (äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola, ikäneuvola)
 • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa
 • Työterveyshuollossa
 • Työttömien terveyshuollossa
 • Palveluohjauksessa ja neuvonnassa
 • Kotihoidossa, kotisairaanhoidossa ja kotisairaalahoidossa
 • Yksityisillä lääkäriasemilla
 • Koulutus- ja projektitehtävissä
 • Eri järjestöissä
 • Itsenäisenä yrittäjänä
 • Kansainvälisissä tehtävissä

Opiskelujesi aikana voit halutessasi monipuolistaa osaamistasi osallistumalla kansainväliseen harjoitteluvaihtoon. Terveydenhoitajatutkinto on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten se antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös kansainvälisissä tehtävissä valmistumisesi jälkeen.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen sekä kahden vuoden työelämässä olon jälkeen voi hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Tutustu Centrian Sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua myös yliopistojen maisterikoulutuksiin Suomessa tai ulkomailla.

Opiskelijavalinta tehdään kirjallisen tehtävän ja videon perusteella. Tarkemmat tiedot aikatauluista ja järjestelyistä ilmoitetaan hakuajan jälkeen.

Vähimmäispistemäärä

40

Enimmäispistemäärä

100

Valintaperusteen tarkennus / kynnysehto

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. Valintakurssi
 2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Hakuohjeet


Yhteishaku

Terveydenhoitajan muuntokoulutukseen voi hakea syksyn yhteishaussa 4..–14.9.2023. Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta. Syksyn yhteishaussa haetaan korkeakoulujen tammikuussa 2024 alkaviin koulutuksiin.


Tarkista hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden opintoihin antavat seuraavat pohjakoulutukset:

 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Ensihoitaja (AMK)
 • Kätilö (AMK)

Hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon tulee olla valmis ja kopio todistuksesta toimitettuna viimeistään ke 27.12.2023 klo 15:00 mennessä.

Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky:
Nämä voit tarkistaa ammattikorkeakouluun.fi –sivustolta. Sivustolla esitetään sosiaali-ja terveysalalla tarvittavat edellytykset ammatissa työskentelyyn.

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Katja Heikkiniemi

Lehtori (hoitotyö)


Timo Kinnunen

Koulutusalapäällikkö (hoitotyö)


Opiskelijatarinat

 • – Liisa Heinua, Opiskelija

  Harjoittelut on hyviä oppimiskokemuksia ja niiden kautta saa ammatillista osaamista ja kokemusta tulevaan. Niiden kautta saa myös mahdollisuuksia työllistyä.


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteisöpedagogi (AMK)

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Humanistinen ja kasvatusala Yhteisöpedagogiopiskelijat

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

Kokkola Monimuotototeutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Sosiaali- ja terveysala Sote YAMK-opiskelijat Saila Savallampi ja Sari Nissilä

Sosionomi (AMK)

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Sosiaali- ja terveysala