Siirry sisältöön
Uutiset

Centrian kestävän kehityksen toimenpideohjelma

Centria-ammattikorkeakoulu on julkaissut Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimenpideohjelman 2024–2026. Toimenpideohjelma antaa kehyksen, jonka puitteissa korkeakoulun eri toimijat voivat edistää kestävän kehityksen toteutumista ja vastuullisuuden lisääntymistä käytännön toiminnassa. Suunnitelmassa tunnistetaan ne toimenpiteet, joiden avulla korkeakoululla on suurimmat mahdollisuudet edistää vastuullista tulevaisuutta.

Kaksi naisopiskelijaa viettää aikaa puistossa pelaten pihapelejä

Centria pyrkii korkeakouluna vähentämään ekologista jalanjälkeään ja minimoimaan ympäristöön kohdistuvaa negatiivista vaikutusta. Tärkeimpänä tavoitteena on kasvattaa positiivista kädenjälkeä kestävän kehityksen edistämiseksi. Tämä tapahtuu opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen avulla, kun ymmärrys kestävästä kehityksestä lisääntyy, ja eri taustoista tulevat ihmiset pyrkivät löytämään uusia ratkaisuja.

− Olemme työskennelleet kestävän kehityksen parissa jo pitkään, mutta emme voi tuudittautua ajatukseen, että olemme valmiita. Siksi on tärkeää välillä pysähtyä arvioimaan nykytilannetta ja suunnitella seuraavia askeleita eteenpäin, kertoo Centrian vararehtori Jennie Elfving.

Yhteisen suunnitelman avulla Centriassa varmistetaan, että korkeakoulu priorisoi oikeita asioita, ja niiden edistämiseksi käytetään olemassa olevaa osaamista parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätietoja

Jennie Elfving

Vararehtori (opetus)