Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo

DUDE – Do Unlimited, Extend Competence

Toimiala: Digitalisaatio

Projektin kesto: 1.1.2021-31.8.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

https://dudeunlimited.fi

Projektipäällikkö: Leena Toivanen

DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence -hankkeen tavoitteena on tukea nuorten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työllistymistä. Pitkäaikaistyöttömyydestä työllistyvä toisi yhteiskunnalle 11000 euron säästön. (Taloussanomat) Työttömien kokonaiskustannukset Suomessa ovat jopa 6 miljardia euroa/vuosi. (THL) On siis selvää, että nuorten siirtyminen työmarkkinoille on ensisijaisen tärkeä tavoite. Hankkeessa tähän vastataan tarjoamalla nuorelle työelämälähtöisiä tehtäväaihioita heidän omalta osaamisalaltaan. Nuori saa oman alansa substanssiosaamisen ja elämänhallinnan tukea, joiden avulla hän koostaa käytännön kokemusta ja taitoja sekä luo verkostoja alueen elinkeinoelämän kanssa. Työelämän uudistuessa ja monialaisuuden yleistyessä huomioidaan myös osallistujan oman alan osaamisen mukautuvuus eri aloille, joissa työvoimaa kaivataan. Tarjotaan siis laaja näkökulma työllistymiseen oman osaamisen mukaisesti nyt ja tulevaisuudessa. Tämän toiminnan avulla osallistuja työllistyy, ja näin vastaa suoraan alueen yritysten rekrytointitarpeeseen.

DUDE – Do your own diligence -hankkeen aikana toteutettua IT-alalle suunnattua toimintatapaa sovelletaan, tehostetaan ja laajennetaan tässä DUDE – Do Unlimited, extenD compEtence -hankkeessa. Aiemmassa hankkeessa todettiin käytännönläheisen projektityön olevan toimiva tapa tukea nuoria työllistymisessä ja jatkokoulutukseen hakeutumisessa, ja nyt toimintatapa otetaan käyttöön muillakin aloilla. Toimintatavasta luodaan joustava, jotta se jalkautuu koulutusorganisaatioihin kattavasti. Toimintaa tarjotaan tekniikan aloilla (esim. metallityö, tuotantotalous, IT, konetekniikka), kemian ja liiketalouden aloilla sekä muilla soveltuvilla aloilla. Mitään alaa ei suljeta hankkeen toiminnan ulkopuolelle, mutta huomioidaan alan käytännön vaatimukset ja sopivuus hankkeen toimintamalliin. Käytännössä alat, joilla voidaan tehdä harjoitustehtäviä toimistoympäristössä, etätyönä ja/tai toteuttajaorganisaatioiden tiloissa, ovat mukana hankkeessa. Tavoitteena on toimintatavan tehostamisen ja laajentamisen myötä ottaa vastaan ja tukea noin 200 osallistujaa heidän matkallaan kohti oman alansa ammattilaisuutta.
Ota yhteyttä

Leena Toivanen

TKI-koordinaattori