Siirry sisältöön
Tutkimus ja kehitys

Sähköautojen akkujen purkaminen tullaan ratkaisemaan robotiikan avulla

SAAROB-hanke onnistui ennakoimaan tulevaisuuden automatisointitarpeen ja avasi samalla polkua useille uusille kehittämishankkeille.

Kuva: Ajoakun robotisoidun ruuvien poiston demonstraario. Kuva: Jari Kaarela.
Kuva: Ajoakun robotisoidun ruuvien poiston demonstraario. Kuva: Jari Kaarela.

Sähköautojen akkujen robotisoitu purkaminen oli tutkimuksen kohteena viime vuoden loppupuolella päättyneessä SAAROB-hankkeessa, jossa toteutettiin purkuprosessiin liittyviä simulointeja ja visualisointeja, joiden avulla purkutapahtumaa voitiin suunnitella tarkemmin sekä samalla käydä vuoropuhelua kierrätykseen liittyvien tahojen kanssa. SAAROB-hanke onnistui ennakoimaan tulevaisuuden automatisointitarpeen ja avasi samalla polkua useille uusille kehittämishankkeille.  

Ajoakun pintapellin robotisoidun leikkaamisen simulointia. Kuva: Jari Kaarela 2023.
Ajoakun pintapellin robotisoidun leikkaamisen simulointia. Kuva: Jari Kaarela 2023. 

– Hankkeen ajoitus oli onnistunut kehittämistarpeen ennakoinnin suhteen. Kierrätettävien akkujen volyymit eivät ole vielä kovin suuria, mutta määrät kasvavat jyrkästi tulevina vuosina, totesi hankkeen projektipäällikkö Jari Kaarela

–Näihin kasvaviin määriin tulee varautua, jotta kierrätysprosessi kykenee toiminaan riittävän tehokkaasti ja turvallisesti, jatkaa Jari.  

Koronaan liittyvät rajoitukset vaikeuttivat hankkeen alkupuolella yrityksiin tehtäviä vierailuja ja henkilökohtaisia tapaamisia, mutta etätyövälineitä, simulointeja ja visualisointeja hyödyntäen tiedon vaihtoa ja verkostoitumista voitiin edistää kuitenkin hyvin. Hankkeessa suoritettiin myös useita akkujen purkamiseen liittyviä käytännön teknologiademonstraatioita. Roboteilla tehdyt demonstraatiot toteutettiin laboratoriotiloissa, minne turvallisuussyistä ei kuitenkaan voitu tuoda jännitteellisiä akkujen komponentteja. Jännitteellisten komponenttien tilalla demonstraatioissa käytettiin 3D-tulostettuja osia tai muilla tavoilla valmistettuja osien turvallisia malleja.  

Hankkeen avulla saatiin muodostettua käsitystä siitä, mitä haasteita kierrätykseen tulevien ensimmäisen sukupolven ajovoima-akkujen robotisoituun kierrättämiseen liittyy ja miten robotisoitua kierrättämistä voitaisiin turvallisesti tehostaa. Hanke myös lisäsi alueen yritysten tietoisuutta ja valmiuksia sähköajoneuvojen akkujen kierrätykseen liittyen. 

Ajoakun pintapellin robotisoidun leikkaamisen demonstraatio. Kuva: Jari Kaarela 2023.
Ajoakun pintapellin robotisoidun leikkaamisen demonstraatio. Kuva: Jari Kaarela 2023. 

Päättyneen hankkeen myötä kertyneeseen osaamiseen ja verkostoon pohjautuen on Centriassa käynnistetty useampikin uusi hanke sähköiseen liikenteeseen ja akkujen kierrätykseen liittyen. Muun muassa EU:n osarahoittamat SÄLLI, EVASIMU ja Horizon Europe -rahoitteinen  RECIRCULATE -hanke edistävät sähköistä liikennettä ja akkukierrätystä. 

SAAROB – Sähköautojen akkujen robotisoitu purkaminen -hanke toteutettiin 1.5.2021–30.9.2023 välisenä aikana Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Toteuttaja hankkeessa oli Centria- ammattikorkeakoulu. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 200 173 euroa, josta tuen osuus oli 70 %. 

Lisätietoja:

Jari Kaarela

Yliopettaja (tuotantotalous)