Siirry sisältöön

Tradenomi (AMK), Liiketalous

Haaveiletko bisnesurasta? Tahtoisitko oppia markkinoimaan ja myymään? Pidätkö numeroista ja kiinnostavatko talousluvut? Haluaisitko oppia johtamaan ihmisiä ja asioita? Onko tavoitteenasi oma yritys tai bisneksen pyörittäminen verkossa? Kiinnostaako yrityksen riskien hallinta? Tahtoisitko oppia ohjaamaan tulevaisuuden yrityksen toimintoja, tai hankkia koulutuksen, jolla voi hakeutua erilaisiin työtehtäviin? Jos vastasit myöntävästi edes yhteen kysymykseen, liiketalouden koulutuksemme on juuri sinua varten!

Tutkinto: Tradenomi (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus / päivätoteutus

Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä

Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola

Haku alkaa: 16.03.2022

Haku päättyy: 30.03.2022 klo 15:00

Koulutukset alkavat syyskuussa 2022

Opetuskieli: Suomi

Päivätoteutus

 • Aloituspaikat 40

Monimuotototeutus, digitaalinen liiketoiminta

 • Aloituspaikat 23

Koulutuksen kuvaus

Liiketalouden opinnoissamme perehdytään monipuolisesti liiketalouden alaan. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aikaisempia alan opintoja tai työkokemusta. Opintojen aikana käydään kattavasti läpi liiketalouden osa-alueita, kuten yritystoimintaa, markkinointia, taloushallintoa ja johtamista. Opit käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja välineitä. Opinnot sisältävät myös kieli- ja viestintäopintoja.

Liiketalouden koulutuksen sisältöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Pyrkimyksenämme on, että Centriasta valmistuneet tradenomit ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka kykenevät kehittämään omaa osaamistaan yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Liiketalouden koulutuksemme opetushenkilöstö on korkeasti koulutettua ja heillä on monipuolinen kokemus liiketalouden eri osa-alueilta. Opettajillamme on tyypillisesti yrittäjämäinen toimintatapa ja he pitävät tiivistä yhteydenpitoa alueemme yrityksiin. Olemme saaneet kiitosta siitä, että opettajamme pyrkivät ohjaamaan opiskelijoita mahdollisimman yksilöllisesti ja he ovat helposti tavoitettavia ja lähestyttäviä.

Päivätoteutus

Pääsääntöisesti opetusta järjestetään arkipäivisin Centrian Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Luentojen lisäksi teemme niin itsenäisesti toteutettavia tehtäviä sekä pari- ja ryhmätöitä. Meillä käy myös paljon työelämän asiantuntijoita luennoimassa ja sen lisäksi teemme myös yritysvierailuja alueemme yrityksiin. Osa opetuksesta pidetään verkon välityksellä.

Opiskelijamme pääset osallistumaan myös mielenkiintoisiin projekteihin, jotka tehdään usein suoraan jonkin yrityksen toimeksiannosta. Näissä projekteissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä ja samalla saat tilaisuuden näyttää osaamistasi – ja ehkä napata jopa kesätyöpaikan jostakin yrityksestä.

Voit suuntautua opinnoissasi joko taloushallintoon tai johtamiseen, markkinointiin ja yrittämiseen eli tuttavallisemmin ”jymyyn”. Valinta syventävistä opinnoista tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella. Syventävien opintojen aikana hankit työelämässä tarvittavaa osaamista ja taitoja.

Tärkeitä osia koulutuksessa ovat käytännön työtehtävissä suoritettava harjoittelu ja opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jossa pääset näyttämään omaa osaamistasi.

Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden syventävissä opinnoissa perehdyt monipuolisesti johtamisen eri osa-alueisiin, kuten henkilöstöjohtamiseen, strategiseen johtamiseen ja tiedolla johtamiseen. Markkinoinnin opinnoissa syvennytään markkinatutkimukseen ja markkinoinnin suunnitteluun, asiakaskäyttäytymiseen, myyntiin sekä visuaaliseen markkinointiin. Yrittäjyyden opinnoissa perehdyt puolestaan liiketoiminnan suunnitteluun ja yrityksen perustamiseen, projektihallintaan sekä tuotteistamiseen ja brändinhallintaan. Opintojen jälkeen vahvuuksiasi ovat kyky ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuksia sekä hyvät johtamis- ja organisointitaidot sekä myynti- ja markkinointiosaaminen.

Taloushallinnon syventävissä opinnoissa käsitellään ja perehdytään monipuolisesti taloushallinnon eri osa-alueisiin. Opinnot koostuvat muun muassa tilinpäätöksen suunnittelun ja laatimisen, kirjanpidon, yritysverotuksen sekä palkkahallinnon opintojaksoista. Perehdyt myös yhtiö- ja työoikeuteen. Opintoihin sisältyy lisäksi sijoittamisen, riskienhallinnan sekä investointien suunnittelun ja kannattavuuslaskennan opintoja. Taloushallinnon osaajille on kova kysyntä työmarkkinoilla, ja ammattitaitoisen opetushenkilöstön tuella pääset kehittämään taitojasi näihin tarpeisiin.

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta
Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 12 aloituspaikkaa
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 12 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 16 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Päivätoteutuksissa aloituspaikoista n. 70 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 30.5. – 3.6.2022.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Monimuotototeutus, digitaalinen liiketoiminta

Liiketalouden monimuotototeutus painottuu digitaaliseen liiketoimintaan. Digitaalisen liiketoiminnan koulutuksessa pääset syventymään taitoihin ja osaamiseen, joita tarvitaan yritysten ja organisaatioiden digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi etenkin digitaalisen liiketoiminnan osa-alueella. Koulutuksesta valmistuneet tradenomit työskentelevät esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. 

Voit tehdä opinnot kokonaan verkon välityksellä. Tutkinto on mahdollista suorittaa ilta- ja viikonloppuopintoina. 

Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aikaisempia alan opintoja tai työkokemusta. Mahdollinen työkokemus ja aiempi osaaminen on kuitenkin mahdollista soveltuvin osin liittää osaksi tutkintoasi, mikä saattaa nopeuttaa myös valmistumistasi. 

Opintojen aikana käydään kattavasti läpi liiketalouden osa-alueita, kuten yritystoimintaa, markkinointia, taloushallintoa ja johtamista. Opinnot sisältävät myös kieli- ja viestintäopintoja. Opit käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja välineitä. Syvennyt opinnoissasi johtamiseen, yritystoimintaan ja talouteen sekä palvelumuotoiluun ja markkinointiin. Pääset perehtymään tarkemmin mm. strategiseen johtamiseen, henkilöstöhallintoon sekä etäjohtamiseen – opit taitoja, joita tulevaisuuden johtamistehtävissä tarvitaan. Lisäksi syvennyt liiketoiminnan suunnitteluun, asiakasjohtamiseen sekä digitaaliseen taloushallintoon. Perehdyt myös verkkokaupan suunnitteluun ja toteutukseen, prosessien kehittämiseen sekä markkinoinnin ja myynnin johtamiseen. 

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta
Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 7 aloituspaikkaa
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 7 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 9 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 30.5. – 3.6.2022.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimustyö, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset liiketalouden alaan liittyvät teoriat ja prosessit ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia esimerkiksi erilaisissa johtamisen, markkinoinnin tai taloushallinnon tehtävissä valitsemastasi suuntautumisesta riippuen. Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona jollekin yritykselle joko itsenäisesti tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. 

Esimerkkejä liiketalouden opiskelijoidemme opinnäytetöistä: 

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi

Kansainvälisyys on luonnollinen osa liiketalouden opintojamme. Meillä on noin 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, ja voit halutessasi sisällyttää opintoihisi lukukauden tai lukuvuoden mittaisen vaihto-opiskelujakson jossakin yhteistyökorkeakouluistamme. Meillä liiketaloutta voi opiskella myös englannin kielellä, joten voit halutessasi valita kursseja myös englanninkielisestä valikoimasta. Myös työharjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Liiketalouden opiskelijoillamme on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto jossakin yhteistyökorkeakouluistamme Itävallassa, Ranskassa tai Kiinassa. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää – etenkin, jos kansainvälinen ura kiinnostaa tai haluat muuten vahvistaa kielitaitoasi ja hankkia kansainvälistä kokemusta.

Tartu tilaisuuteen ja hyödynnä muutkin koulumme tarjoamat erilaiset kansainvälistymismahdollisuudet, sillä monessa työpaikassa arvostetaan hyvää kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista!

Centrian liiketalouden opiskelijoilla on erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet, ja esimerkiksi harjoittelut ovat loistava mahdollisuus hankkia paitsi työkokemusta, myös tutustua potentiaalisiin työnantajiin. 

Tradenomeilla on todella monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Tradenomeja työskentelee monilla eri tehtävänimikkeillä esim. myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Osa meiltä valmistuneista tradenomeista toimii myös yrittäjinä. 

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi 

 • asiakasyhteyspäällikkö 
 • mainonnan suunnittelija 
 • markkinointiassistentti 
 • verkkotiedottaja 
 • myyntineuvottelija 
 • myyntipäällikkö 
 • taloussuunnittelija 
 • talouspäällikkö 
 • kirjanpitäjä 
 • tuotepäällikkö 
 • projektisihteeri 
 • projektipäällikkö 
 • henkilöstösihteeri 
 • henkilöstöpäällikkö 
 • vientisihteeri. 

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla meillä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Tarjonnastamme löytyy useita tradenomeille sopivia ylempään AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia sekä suomeksi että englanniksi. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

Hakuohjeet


Yhteishaku 16.-30.3.2022

Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla ”Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia ”Haku on käynnissä” -painikkeesta.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–31.5.2022 ja 1.10.–30.11.2022

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–31.5.2022 ja 1.10.–30.11.2022

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2022 ja 1.–15.11.2022

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 •    suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 •    International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 •    European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 •    Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 •    120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman
     vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 •    suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 •    näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  
     erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 •    ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin
     korkeakouluopintoihin
 •    alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Koulutuksen yhteyshenkilöt

Tuija Tolonen-Kytölä

Yliopettaja (liiketalous) / Koulutusalapäällikkö (liiketalous)

0444492549

Kokkola


Opiskelijatarinat

 • – Akseli Kujala, Janina Moisander, Opiskelija

  Tämä on monipuolinen ala, joka antaa avaimia tosi monelle asialle tulevaisuudessa. – Janina

  Olen ollut kaikin puolin tyytyväinen opetukseen. Kurssit ovat olleet monipuolisia ja mielenkiintoisia. Ulkopuolisia vierailijoita on ollut lähes joka kurssilla.  – Akseli


Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 16.03.2022 – 30.03.2022
Tekniikka

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 16.03.2022 – 30.03.2022
Tekniikka

Sosionomi (AMK)

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 16.03.2022 – 30.03.2022
Sosiaali- ja terveysala