Siirry sisältöön
Tradenomiopiskelijat Patricia ja Kaisa

Tradenomi (AMK), liiketalous

Haaveiletko bisnesurasta? Tahtoisitko oppia markkinoimaan ja myymään? Pidätkö numeroista ja kiinnostavatko talousluvut? Haluaisitko oppia johtamaan ihmisiä ja asioita? Onko tavoitteenasi oma yritys tai liiketoiminnan pyörittäminen verkossa? Kiinnostaako kansainvälinen liiketoiminta? Tahtoisitko oppia ohjaamaan tulevaisuuden yrityksen toimintoja, tai hankkia koulutuksen, jolla voi hakeutua erilaisiin työtehtäviin? Jos vastasit myöntävästi edes yhteen kysymykseen, liiketalouden koulutuksemme on juuri sinua varten! Eri kampuksillamme painotamme tutkintoasi liiketalouden eri osa-alueisiin.

Tutkinto: Tradenomi (AMK)

Opintomuoto: Monimuotototeutus / päivätoteutus

Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä

Haku alkaa: 13.03.2024 klo 08:00

Haku päättyy: 27.03.2024 klo 15:00

Opetuskieli: Suomi

Päivätoteutus

 • Johtaminen, markkinointi ja yrittäjyys tai taloushallinto
 • Kevään yhteishaku 13.–27.3.2024
 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 50

Monimuotototeutus

 • Digitaalinen liiketoiminta
 • Kevään yhteishaku 13.–27.3.2024
 • Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
 • Aloituspaikat: 27

Monimuotototeutus

 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Kampus: Campus Allegro, Pietarsaari
 • Aloituspaikat: 26

Monimuotototeutus

 • Pk-yritystoiminta
 • Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
 • Aloituspaikat: 28

Koulutuksen kuvaus

Liiketalouden opinnoissamme perehdytään monipuolisesti liiketalouden alaan. Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aikaisempia alan opintoja tai työkokemusta. Opintojen aikana käydään läpi kattavasti liiketalouden osa-alueita, kuten yritystoimintaa, markkinointia, taloushallintoa ja johtamista. Opit käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja työkaluja. Opinnot sisältävät myös kieli- ja viestintäopintoja.

Liiketalouden koulutuksen sisältöjä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa. Pyrkimyksenämme on, että Centriasta valmistuneet tradenomit ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka kykenevät kehittämään omaa osaamistaan yrityksen tarpeisiin sopivaksi.

Liiketalouden koulutuksemme opetushenkilöstö on korkeasti koulutettua ja heillä on monipuolinen kokemus liiketalouden eri osa-alueilta. Opettajillamme on tyypillisesti yrittäjämäinen toimintatapa ja he pitävät tiivistä yhteydenpitoa alueemme yrityksiin. Olemme saaneet kiitosta siitä, että opettajamme pyrkivät ohjaamaan opiskelijoita mahdollisimman yksilöllisesti ja he ovat helposti tavoitettavia ja lähestyttäviä.

Päivätoteutus, Kokkola

Kokkolan päivätoteutukseen haetaan kevään 2024 yhteishaussa.

Voit suuntautua opinnoissasi joko taloushallintoon tai johtamiseen, markkinointiin ja yrittämiseen eli tuttavallisemmin ”jymyyn”. Valinta syventävistä opinnoista tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden loppupuolella. Syventävien opintojen aikana hankit työelämässä tarvittavaa osaamista ja taitoja. Tärkeitä osia koulutuksessa ovat käytännön työtehtävissä suoritettava harjoittelu ja opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jossa pääset näyttämään omaa osaamistasi.

Opiskelijanamme pääset osallistumaan myös mielenkiintoisiin projekteihin, jotka tehdään usein suoraan jonkin yrityksen toimeksiannosta. Näissä projekteissa pääset harjoittelemaan oppimaasi käytännössä ja samalla saat tilaisuuden näyttää osaamistasi – ja ehkä napata jopa kesätyöpaikan jostakin yrityksestä.

Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden syventävissä opinnoissa perehdyt monipuolisesti johtamisen eri osa-alueisiin, kuten henkilöstöjohtamiseen, strategiseen johtamiseen ja tiedolla johtamiseen. Markkinoinnin opinnoissa syvennytään markkinatutkimukseen ja markkinoinnin suunnitteluun, asiakaskäyttäytymiseen sekä myyntiin. Yrittäjyyden opinnoissa perehdyt puolestaan liiketoiminnan suunnitteluun ja yrityksen perustamiseen, projektihallintaan sekä tuotteistamiseen ja brändinhallintaan. Opintojen jälkeen vahvuuksiasi ovat kyky ymmärtää liiketoiminnan kokonaisuuksia sekä hyvät johtamis- ja organisointitaidot sekä myynti- ja markkinointiosaaminen.

Taloushallinnon syventävissä opinnoissa käsitellään ja perehdytään monipuolisesti taloushallinnon eri osa-alueisiin. Opinnot koostuvat muun muassa tilinpäätöksen suunnittelun ja laatimisen, kirjanpidon, yritysverotuksen sekä palkkahallinnon opintojaksoista. Perehdyt myös yhtiö- ja työoikeuteen. Opintoihin sisältyy lisäksi sijoittamisen, riskienhallinnan sekä investointien suunnittelun ja kannattavuuslaskennan opintoja. Taloushallinnon osaajille on kova kysyntä työmarkkinoilla, ja ammattitaitoisen opetushenkilöstön tuella pääset kehittämään taitojasi näihin tarpeisiin.

Tärkeitä osia koulutuksessa ovat käytännön työtehtävissä suoritettava harjoittelu ja opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jossa pääset näyttämään omaa osaamistasi.

Opetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin Centrian Talonpojankadun kampuksella Kokkolassa. Luentojen  lisäksi opiskelu sisältää itsenäisesti toteutettavia tehtäviä sekä pari- ja ryhmätöitä. Työelämän asiantuntijat tekevät yhteistyötä opetuksen suunnittelussa, ja opiskelijat pääsevät tekemään yritysvierailuja alueemme yrityksiin. Osa opetuksesta pidetään verkon välityksellä.

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta
Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 15 aloituspaikkaa
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 15 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 20 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Päivätoteutuksissa aloituspaikoista n. 70 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Monimuotototeutukset

Digitaalinen liiketoiminta, Kokkola

Kokkolan monimuotototeutukseen haetaan kevään 2024 yhteishaussa.

Kokkolan liiketalouden monimuotototeutus painottuu digitaaliseen liiketoimintaan. Pääset syventymään taitoihin ja osaamiseen, joita tarvitaan yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa, digitaalisessa toimintaympäristössä. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi etenkin digitaalisen liiketoiminnan osa-alueella. Koulutuksesta valmistuneet tradenomit työskentelevät esimerkiksi liiketoiminnan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. 

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti,  joten voit suorittaa koulutuksen lähes kokonaan verkon välityksellä. välityksellä. Opetusta järjestetään keskimäärin kahtena arki-iltana viikossa klo 17-20, jonka lisäksi lukuvuosittain voi olla joitakin lähitapaamisia, yleensä lauantaisin. Orientaatiopäivä järjestetään lähi- tai etätapaamisena klo 9-16. Lähitapaamiset järjestetään Kokkolassa Talonpojankadun kampuksella.

Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aikaisempia alan opintoja tai työkokemusta. Mahdollinen työkokemus ja aiempi osaaminen on kuitenkin mahdollista soveltuvin osin liittää osaksi tutkintoasi, mikä saattaa nopeuttaa myös valmistumistasi. 

Opintojen aikana käydään kattavasti läpi liiketalouden osa-alueita, kuten yritystoimintaa, markkinointia, taloushallintoa ja johtamista. Opinnot sisältävät myös kieli- ja viestintäopintoja. Opit käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja digitaalisia työkaluja. Syvennyt opinnoissasi johtamiseen, yritystoimintaan, talouteen ja markkinointiin. Pääset perehtymään tarkemmin mm. strategiseen johtamiseen, henkilöstöhallintoon sekä lähijohtamiseen – opit taitoja, joita tulevaisuuden johtamistehtävissä tarvitaan. Lisäksi syvennyt liiketoiminnan suunnitteluun, asiakasjohtamiseen sekä digitaaliseen taloushallintoon. Perehdyt myös verkkokaupan suunnitteluun ja toteutukseen, prosessien kehittämiseen sekä markkinoinnin ja myynnin johtamiseen. 

Pääosin opiskelu on itsenäistä työtä yksin, pareittain tai ryhmissä. Monimuotokoulutuksessa korostuvat opiskelijan itseohjautuvuus, aktiivinen ote, suunnitelmallisuus ja ajanhallinta. Opetushenkilöstö, opettajatutorit ja opinto-ohjaaja ovat kuitenkin tukena oppimisprosessissa.

Käytössä olevat valintatavat

 • AMK-valintakoe
 • Todistusvalinta
Valintatapa ja aloituspaikat

Todistusvalinta (ylioppilastutkinto): 8 aloituspaikkaa
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen): 8 aloituspaikkaa
AMK-valintakoe: 11 aloituspaikkaa

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään valtakunnallisesti ajalla 27.5. – 30.5.2024.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Pk-yritystoiminta, Ylivieska

Toteutus haussa syksyn 2023 yhteishaussa.

Centrian liiketalouden koulutuksessa Ylivieskassa opinnot painottuvat pk-yritysten toimintaan. Opintojen aikana käydään kattavasti läpi liiketalouden osa-alueita erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta, ja pääset perehtymään niin yrittäjyyteen, pk-yritysten markkinointiin, taloushallintoon kuin johtamiseenkin. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat iso työllistäjä Suomessa, joten uusia osaajia tarvitaan. Tämä koulutus sopii siis etenkin sinulle, jos toiveissasi on työllistyä pk-sektorin monipuolisiin tehtäviin tai yrittäjäksi. Työllistyminen on mahdollista myös suuriin yrityksiin sekä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioihin.

Opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aikaisempia alan opintoja tai työkokemusta. Mahdollinen työkokemus ja aiempi osaaminen on kuitenkin mahdollista soveltuvin osin liittää osaksi tutkintoasi, mikä saattaa nopeuttaa myös valmistumistasi. Koulutuksen aikana perehdyt pk-yritysten markkinoinnin erityispiirteisiin ja toimintatapoihin. Syvennyt muun muassa palvelumuotoiluun ja palvelujen markkinointiin, opit markkinointiviestinnän tehokeinot ja saat työkaluja asiakkuuksien ja markkinoinnin johtamiseen. Taloushallinnon osaamiseen profiloivat opinnot kartuttavat osaamistasi yrityksen talousasioissa. Perehdyt muun muassa kirjanpitoon sekä yritysverotuksen ja tilinpäätöksen suunnitteluun. Johtamisopinnoissa painottuvat liiketoiminnan suunnittelu, työoikeudelliset kysymykset sekä henkilöstö- ja projektijohtaminen. Koulutukseen sisältyy lisäksi omavalintaisia opintoja, jotka voit valita oman mielenkiintosi mukaan monipuolisesta tarjonnastamme. Opinnot sisältävät myös mm. kieli- ja viestintäopintoja.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti,  joten voit suorittaa koulutuksen lähes kokonaan verkon välityksellä. Opetusta järjestetään keskimäärin kahtena arki-iltana viikossa klo 17-20, jonka lisäksi lukuvuosittain voi olla joitakin lähitapaamisia, yleensä lauantaisin. Orientaatiopäivä järjestetään lähi- tai etätapaamisena klo 9-16. Lähitapaamiset järjestetään Ylivieskan Vietrimaantien kampuksella.

Pääosin opiskelu on itsenäistä työtä yksin, pareittain tai ryhmissä. Monimuotokoulutuksessa korostuvat opiskelijan itseohjautuvuus, aktiivinen ote, suunnitelmallisuus ja ajanhallinta. Opetushenkilöstö, opettajatutorit ja opinto-ohjaaja ovat kuitenkin tukena oppimisprosessissa.

Koulutus koostuu ydinopinnoista ja profiloivista opinnoista. Opinnoissa syvennytään erityisesti pk-yritysten toimintaan, niiden johtamiseen, markkinointiin ja taloushallintoon. Opintoihin kuuluu lisäksi valinnaisia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen norminmukainen suoritusaika on 3,5 vuotta. Opiskelija itse voi kuitenkin vaikuttaa asiaan.

Käytössä olevat valintatavat

 • Valintakurssi

Opiskelijavalinta tehdään valintakurssiin perustuen. Valintakurssi on Centria-ammattikorkeakoulun kyseisen koulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyvä opintojakso. Valintakurssi toteutetaan verkko-opintoina Centria-ammattikorkeakoulun itslearning-oppimisympäristössä.

Valintakurssilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta verkko-opiskeluun, itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Valintakurssista on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut opintojakson suorittaneet saavat suoritusmerkinnän opintojakson suorittamisesta avoimessa ammattikorkeakoulussa ja voivat hyödyntää sitä mahdollisesti hyväksilukuna tulevissa muissa opinnoissaan.

Valintakurssi toteutetaan 20.09.2023 – 31.10.2023 välisenä aikana. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse valintakurssin ohjeet.

Valintakurssi

Vähimmäispistemäärä

40

Enimmäispistemäärä

100

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. Valintakurssi
 2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Kansainvälinen liiketoiminta, Pietarsaari

Toteutus haussa syksyn 2023 yhteishaussa.

Liiketalouden opinnot Pietarsaaressa painottuvat kansainväliseen liiketoimintaan. Opintojen aikana saat hyvän kokonaiskuvan globaalista kaupankäynnistä ja sen keskeisistä prosesseista. Koulutus tarjoaa valmiuksia erilaisiin kaupan alan, teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin tai vaikka oman yritystoiminnan harjoittamiseen. Opintojen aikana käydään kattavasti läpi liiketalouden osa-alueita, kuten yritystoimintaa, markkinointia, taloushallintoa ja johtamista. Opinnot sisältävät myös kieli- ja viestintäopintoja. Opit käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja välineitä. Opiskelijanamme omaksut yhteiskuntavastuullisen tavan ajatella ja osaat huomioida kestävän kehityksen ja turvallisuuden näkökulmat toiminnassasi.

Syvennyt opinnoissasi kansainvälisen kaupan toimintaympäristöihin ja toimintoihin. Koulutuksen aikana opit muun muassa johtamistaitoja sekä perehdyt kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteisiin ja yrityksien kansainvälistymismahdollisuuksiin. Valittavanasi on kattava valikoima opintojaksoja digitaalisesta markkinoinnista kansainväliseen logistiikkaan. Opit myös itseohjautuvuutta ja luovuutta sekä kehität tiedonhankinta-, analysointi- ja ongelmanratkaisukykyjäsi. Työelämän kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää kielitaitoa sekä erilaisten kulttuurien tuntemusta. Opetus tapahtuu osittain kielikylpymenetelmällä ruotsiksi ja englanniksi, joten sinulla on erinomainen mahdollisuus kehittää kielitaitoasi turvallisessa ympäristössä.

Osaava henkilöstömme, koulutuksessa vallitseva hyvä yhteishenki ja modernit oppimismenetelmät pitävät opiskelumotivaation korkealla. Teemme yhteistyötä alueen eri yritysten kanssa. Opinnoissa korostuu yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet, jotka luovat jalansijaa oman uran kehittämiselle valmistumisen jälkeen.

Koulutus toteutetaan monimuotona,  joten voit suorittaa koulutuksen lähes kokonaan verkon välityksellä. välityksellä. Opetusta järjestetään keskimäärin kahtena arki-iltana viikossa klo 17-20, jonka lisäksi lukuvuosittain voi olla joitakin lähitapaamisia, yleensä lauantaisin. Orientaatiopäivä järjestetään lähi- tai etätapaamisena klo 9-16. Lähitapaamiset järjestetään Pietarsaaressa Campus Allegrossa. Pääosin opiskelu on itsenäistä työtä yksin, pareittain tai ryhmissä. Monimuotokoulutuksessa korostuvat opiskelijan itseohjautuvuus, aktiivinen ote, suunnitelmallisuus ja ajanhallinta. Opetushenkilöstö, opettajatutorit ja opinto-ohjaaja ovat kuitenkin tukena oppimisprosessissa.

Koulutus koostuu ydinopinnoista ja profiloivista opinnoista. Opinnoissa syvennyt erityisesti kansainväliseen kauppaan. Opintoihin kuuluu lisäksi vapaasti valittavia opintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää noin 3,5 vuotta.

Käytössä olevat valintatavat

 • Valintakurssi

Opiskelijavalinta tehdään valintakurssiin perustuen. Valintakurssi on Centria-ammattikorkeakoulun kyseisen koulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyvä opintojakso. Valintakurssi toteutetaan verkko-opintoina Centria-ammattikorkeakoulun itslearning-oppimisympäristössä.

Valintakurssilla arvioidaan hakijan soveltuvuutta verkko-opiskeluun, itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Valintakurssista on saatava vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut opintojakson suorittaneet saavat suoritusmerkinnän opintojakson suorittamisesta avoimessa ammattikorkeakoulussa ja voivat hyödyntää sitä mahdollisesti hyväksilukuna tulevissa muissa opinnoissaan.

Valintakurssi toteutetaan 20.09.2023 – 31.10.2023 välisenä aikana. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostitse valintakurssin ohjeet.

Valintakurssi

Vähimmäispistemäärä

40

Enimmäispistemäärä

100

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. Valintakurssi
 2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen suunnittelu-, kehitys- tai tutkimustyö, jonka tehtävänä on osoittaa, että opiskelijana hallitset liiketalouden alaan liittyvät teoriat ja prosessit ja osaat soveltaa niitä myös käytännössä. Opinnäytetyön tehtävänä on syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuoliset valmiudet toimia esimerkiksi erilaisissa johtamisen, markkinoinnin tai taloushallinnon tehtävissä valitsemastasi suuntautumisesta riippuen. Opinnäytetyö tehdään usein toimeksiantona jollekin yritykselle joko itsenäisesti tai parityönä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. 

Esimerkkejä liiketalouden opiskelijoidemme opinnäytetöistä: 

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi

Kansainvälisyys on luonnollinen osa liiketalouden opintojamme. Meillä on noin 130 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, ja voit halutessasi sisällyttää opintoihisi lukukauden tai lukuvuoden mittaisen vaihto-opiskelujakson jossakin yhteistyökorkeakouluistamme. Meillä liiketaloutta voi opiskella myös englannin kielellä, joten voit halutessasi valita kursseja myös englanninkielisestä valikoimasta. Myös työharjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Liiketalouden opiskelijoillamme on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto jossakin yhteistyökorkeakouluistamme Itävallassa, Ranskassa tai Kiinassa. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää – etenkin, jos kansainvälinen ura kiinnostaa tai haluat muuten vahvistaa kielitaitoasi ja hankkia kansainvälistä kokemusta.

Tartu tilaisuuteen ja hyödynnä muutkin koulumme tarjoamat erilaiset kansainvälistymismahdollisuudet, sillä monessa työpaikassa arvostetaan hyvää kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista!

Centrian liiketalouden opiskelijoilla on erittäin hyvät työllistymismahdollisuudet, ja esimerkiksi harjoittelut ovat loistava mahdollisuus hankkia paitsi työkokemusta, myös tutustua potentiaalisiin työnantajiin. 

Tradenomeja työskentelee monilla eri tehtävänimikkeillä esim. myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Osa meiltä valmistuneista tradenomeista toimii myös yrittäjinä. 

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi 

 • asiakasyhteyspäällikkö 
 • mainonnan suunnittelija 
 • markkinointiassistentti 
 • verkkotiedottaja 
 • myyntineuvottelija 
 • myyntipäällikkö 
 • taloussuunnittelija 
 • talouspäällikkö 
 • kirjanpitäjä 
 • tuotepäällikkö 
 • projektisihteeri 
 • projektipäällikkö 
 • henkilöstösihteeri 
 • henkilöstöpäällikkö 
 • vientisihteeri. 

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla meillä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Tarjonnastamme löytyy useita tradenomeille sopivia ylempään AMK-tutkintoon johtavia koulutuksia sekä suomeksi että englanniksi. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

Hakuohjeet


Kevään 2. yhteishaku 13.–27.3.2024

Kokkolassa järjestettävät liiketalouden koulutukset ovat mukana kevään yhteishaussa. Koulutuksiin hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla “Centria” sekä rajaamalla hakutuloksia “Haku on käynnissä” -painikkeesta. Kevään yhteishaussa haetaan korkeakoulujen elokuussa 2024 alkaviin koulutuksiin.


Hakeminen avoimen väylän kautta 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Avoimessa AMK:ssa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi opintojensa perusteella.


Hakeminen keskeneräisellä tutkinnolla 1.4.–30.4.2024 ja 1.10.–31.10.2024

Uudelleen myönnettyä opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun erillishaun kautta.


Hakeminen siirtohaussa 1.–15.5.2024

Siirtoa haetaan sähköisellä lomakkeella Opintopolku.fi-palvelun kautta


Tarkista hakukelpoisuutesi

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 •    suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 •    International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 •    European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 •    Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 •    120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman
     vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 •    suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 •    näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai  
     erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon
 •    ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin
     korkeakouluopintoihin
 •    alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon.

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Opiskelijatarinat

 • – Patricia Brandt, Kaisa Fält, Opiskelijat

  Tykkään markkinoinnista ja mainostamisesta, ja ne kurssit mitä ensimmäisenä vuonna oli aiheeseen liittyen vakuutti siitä, että se on se mun juttu. – Kaisa

  Opinnoissa yllätti kuinka paljon siihen voi itse vaikuttaa. Voi valita kursseja, ja päättää miltä se opiskelu ja sen suunta näyttää. – Patricia

 • – Nelli Puurula, Opiskelija

  Sellainen kurssi on jäänyt mieleen, missä päästiin tekemään omaa mainoskampanjaa. Sai tehdä omia mainoksia ja visuaalista juttua. Halusin aiemmin palkkahallintoon, mutta siitä tuli kyllä oivallus.


 • – Elina Kortesoja, Alumni

  Työn, opiskelun ja vapaa-ajan yhdistämiseen tottui nopeasti, ja opiskelu oli antoisaa. Se opetti myös hyvää ajankäytönhallintaa ja suunnitelmallisuutta.

 • – Heidi Eteläniemi, Opiskelija

  Kiinnostavinta on ollut markkinointi, ja johtaminen – ajattelin ensin etten tykkää siitä, mutta se on ollut todella mielenkiintoista. Tykästyin ja aloin miettimään, että olisiko se sittenkin se mun juttu.


 • – Akseli Kujala, Janina Moisander, Opiskelija

  Tämä on monipuolinen ala, joka antaa avaimia tosi monelle asialle tulevaisuudessa. – Janina

  Olen ollut kaikin puolin tyytyväinen opetukseen. Kurssit ovat olleet monipuolisia ja mielenkiintoisia. Ulkopuolisia vierailijoita on ollut lähes joka kurssilla.  – Akseli


 • – Viivi Turunen, Oona Remesaho, Opiskelija

  Opiskelu Centriassa on ollut mielenkiitoista ja vaihtelevaa. Opettajat kuuntelevat aidosti, auttavat ja ottavat asioista selvää. Aina uskaltaa kysyä. Alan työllistymisvaihtoehdoissa vain taivas on rajana.


Koulutuksen yhteyshenkilöt

Tuija Tolonen-Kytölä

Yliopettaja, ko-alapäällikkö (liiketalous)


Lisätietoja Pietarsaaren liiketalouden monimuotototeutuksesta

Sara Åhman

Lehtori (liiketalous)


Lisätietoja Ylivieskan liiketalouden monimuotototeutuksesta

Tuija Tolonen-Kytölä

Yliopettaja, ko-alapäällikkö (liiketalous)


Kaksi Centrian työntekijää istuu pöydän ääressä.

Onko sinulla kysyttävää hakemiseen liittyen?

Hakijapalvelumme auttavat sinua kaikissa meille hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Voit olla yhteydessä Hakijapalveluihimme sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsApp-viestillä.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Tuotantotalouden opiskelija Nhi Vu-Hagström kuvattuna kesällä puistossa Kokkolassa

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Tekniikka Tieto- ja viestintätekniikan insinööri Nina

Sosionomi (AMK)

Kokkola / Ylivieska Monimuotototeutus / päivätoteutus Hakuaika: 13.03.2024 – 27.03.2024
Sosiaali- ja terveysala