Siirry sisältöön

Orientaation itseopiskelumateriaali

Tällä sivulla voit tutustua uudelle opiskelijalle hyödylliseen tietoon sekä Kokkolaan opiskelijakaupunkina.

Digistart

Tarvitset opiskelussasi monenlaisia digitaalisia välineitä, joihin pääset tutustumaan itslearning-oppimisympäristön Digistart-työtilassa. Itslearningin Digistarttiin kirjaudutaan omilla verkkotunnuksilla.

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelumme ovat opiskelijoitamme varten. Opintoneuvojamme hoitavat muun muassa opiskelijoiden yleistä ohjausta ja neuvontaa sekä kirjoittavat tutkintotodistuksia ja muita opiskelijatodistuksia.

Hyvinvointipalvelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

YTHS on terveytesi ja hyvinvointisi tukena koko opintojesi ajan. YTHS tarjoaa suunterveyden ja yleis- ja mielenterveyden palveluja, kun suoritat tutkintoa suomalaisessa korkeakoulussa ja ilmoittaudut alkavalle lukukaudelle läsnä olevaksi.

Käy tutustumassa Self-verkkopalveluun ja ota palvelu käyttöösi heti opintojesi alussa! Selfin kautta voit muun muassa päivittää yhteystietosi, hoitaa helposti terveyteesi liittyviä asioita asiointilomakkeilla, hallinnoida ajanvarauksiasi ja keskustella chatissa.

Saat ensimmäisen lukukauden aikana kutsun TerveysStartti-kyselyyn, jos olet aloittamassa ensimmäistä korkeakoulututkintoasi. Vastattuasi terveyskyselyyn Self-verkkopalvelussa saat palautteen terveydentilastasi ja tarvittaessa ohjauksen palveluihimme.

Oma-aloitteisesti Kelalle maksettava korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki YTHS:n palvelut. Vastaanotoista ei YTHS:llä peritä maksua. Huomioithan, että osalla kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista terveydenhoitomaksua koskeva ohje on poikkeava. Tarkista aina ajantasainen ohje Kelan sivuilta.

Palvelut ja asiointi YTHS:llä

Self-verkkopalvelu

Terveystietoa verkossa

TerveysStartti-kysely

Centrian opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti opintoihin tai muihin elämänalueisiin liittyvistä haasteista ja huolista opintopsykologin kanssa.

Oppilaistospastori on kaikkia kampuksen opiskelijoita ja henkilökuntaa varten, riippumatta kirkkoon kuulumisesta, uskontokunnasta tai mistään muustakaan.

Kirjasto

Centria-kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto, jonka kokoelmissa olevia kirjoja ja lehtiä kuka tahansa voi lainata. Kirjaston toimipisteet sijaitsevat Kokkolan kampuksella sekä Ylivieskan kampuksella.

Opiskelijatiedotuksen kanavat

Tuudo on opiskelijan mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Tuudo kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut, kuten lukujärjestykset, opintosuoritukset, kirjastokortin sekä kirjaston lainat, varaukset ja uusinnat. Tämän lisäksi se on opiskelijatiedotuksemme pääkanava. Otathan siis etusivun Uutiset-palstan säännölliseen seurantaan!

Tuudon ohella julkaisemme opiskelijoita koskevia uutisia myös nettisivuillamme. Nettisivuillamme julkaisemme ainoastaan omia uutisiamme, kun taas Tuudossa toimimme myös yhteistyökumppaneidemme sanansaattajana.

Yllä olevien kanavien lisäksi tiedotamme useista tapahtumista ja ajankohtaisista asioista myös sosiaalisessa mediassa. Opiskelijoille suunnattua hyödyllistä sisältöä julkaisemme etenkin Instagramissa ja Facebookissa.

Skills Centria

Skills Centrian tarkoituksena on tukea opiskelijoita opinnoissa sekä tarjota opintojen sujumiseen ja hyvinvointiin liittyvää matalan kynnyksen toimintaa. Toiminta on avointa kaikille opiskelijoille.

Opiskelijaravintolat

Kaikki Kelan ateriatuen piiriin kuuluvat ravintolat löydät Kelan opiskelijaravintolahausta.

Kampusravintolassa tarjoillaan lounasta 10.30-13.00. Kampuksen kahvila Street Cafe on avoinna 8.00-15.00.

Kampusravintolassa tarjoillaan lounasta 10.30–12.30.

Ravintolassa tarjoillaan lounasta klo 11.00–13.00.

Vaihto-opiskelu

Meillä on yli 100 yhteistyökorkeakoulua ympäri maailmaa, joihin voi hakea lyhyisiin vaihtoihin sekä pidempiaikaisiin lukukausivaihtoihin. Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi myös työharjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja eettiset periaatteet

Centria-ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Hyvän tieteellisen käytännön periaatteita kaikessa toiminnassaan niin opetuksessa kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassakin. Hyvän tieteellisen käytännön periaatteisiin voi yleisesti tutustua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivuilla ja Centrian omiin ohjeisiin opinnäytetyöohjeessamme.

Ammattikorkeakouluyhteisön jäsenenä minä:

 • Pidän huolta itsestäni, opiskelu- ja työkunnostani.
 • Käytän minulle osoitetun työajan opiskelu- ja työaikasuunnitelman mukaisesti.
 • Teen työni vastuullisesti ja pyrin tekemään sen parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Olen aidosti läsnä, kuuntelen opiskelu- ja työtovereitani ja ymmärrän heidän erilaisia mielipiteitään.
 • Noudatan yleisiä eettisiä periaatteita enkä syyllisty niiden vastaiseen opiskelu- tai tutkimusvilppiin [1]. En myöskään käytä omaksi hyödykseni yhteisön muiden jäsenten työn tuloksia.
 • En osallistu esteellisenä hallintoasioiden käsittelyyn, vaikka esteellisyyteni ei olisi muiden tiedossa.
 • Annan asiallista ja yhteisiä päämääriä edistävää palautetta ja edistän siten reilua työ- ja opiskeluympäristöä.
 • Havaitessani vilppiä tai epäasiallista käytöstä pyrin keskustelemaan siitä asianosaisten henkilöiden kanssa.
 • Ilmoitan epäeettisestä toiminnasta lähiesimiehelleni tai opettajalleni, jos keskustelu ei johda tulokseen.
 • Asetan ratkaisuissani kaikkien osapuolten yhteisen edun pitkällä tähtäykselläni oman lyhytaikaisen etuni edelle.

[1] Vilpillä tarkoitetaan

 • Sepittämistä eli keksittyjen havaintojen tai tulosten esittämistä omina.
 • Vääristelyä eli alkuperäisten havaintojen muokkaamista omien tarkoitusperien mukaan tai oleellisten havaintojen esittämättä jättämistä.
 • Luvatonta lainaamista eli plagiointia, jolla tarkoitetaan toisen julkituomien tietojen esittämistä omina
 • Anastamista eli toisten TKI-ideoiden esittämistä ja käyttämistä omissa nimissä
 • Lunttaamista tenttitilanteessa

Tutustu Kokkolaan