Siirry sisältöön
Naisopiskelija pitää käsissään kynää

Mikro-opinnot

Mikro-opintomme ovat kokoelma koulutus- ja asiantuntijamateriaaleja, jotka ovat käytettävissäsi maksutta.

Tutustu MYRSKY-hankkeen loppujulkaisuun!

Raportissa kuvataan hankkeen keskeisiä tuloksia ja hankehenkilöstön kokemuksia työskentelystä yritysten kanssa. Kehittämistyön tulokset ja yritysten kanssa tapahtuva verkostoituminen jatkuvat myös hankevuoden jälkeen. Antoisia lukuhetkiä!

Muutosjohtaminen

Aiheena johtaminen etätyössä. Esihenkilötaidot ja itsensä johtamisen taidot.

Arvojen rooli vastuullisuudessa ja muutoksessa sekä organisaation toiminta muutoksessa. Vastuullisuus osaksi yrityksen kulttuuria, arvoja, toimintaa sekä strategiaa. Työkaluja miten muutosta voidaan hallita.

Storytelling som marknadsföringsmetod för mikroföretagare

Storytelling erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att få synlighet för små företag. Dessutom är det ett kreativt sätt att särskilja sig i sin marknadsföring. Arbetshäftet beskriver vad storytelling är och hur metoder kan användas.

Tulevaisuusajattelua, palvelumuotoilua ja simulaatiota yhdistävä työpajamalli pk-yrityksille toiminnan kehittämiseksi. Tutustu oppaaseen ja luotsaa työyhteisösi kohti kestävämpää tulevaisuutta yhteiskehittämisen avulla.

DUDE hankkeessa tehdyn haastattelu- ja kyselytutkimuksen perusteella on luotu monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työyhteisöissä käsittelevä julkaisu, jonka tarkoituksena on antaa tietoa siitä, mitä tarkoitetaan monimuotoisella ja inklusiivisella työyhteisöllä ja miksi monimuotoinen ja yhdenvertainen työelämä on tavoittelemisen arvoinen.

Julkaisussa pohditaan myös minkälaisia haasteita monimuotoisuus asettaa työyhteisölle ja minkälaisia etuja yritykset kokevat sen tuoneen, sekä kuinka monimuotoisuutta ja inkluusiota toteutetaan käytännössä.

Vihreä siirtymä

Sisältökokonaisuus: Ympäristövaikutusten arviointi ja pienentäminen valituilla toimialoilla

Tämä mikro-opinto tarjoaa esimerkkejä ympäristövaikutusten arviointiin ja pienentämiseen sekä elinkaarikustannusten laskentaan. Materiaali keskittyy erityisesti (puu)rakentamisen, lämmöntuotannon, materiaalituotannon (erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden materiaalituotanto) ja jätehuollon toimialoille. Materiaali tarjoaa konkreettisia lukuja eri prosessi-, materiaali- ja energiavaihtoehtojen CO2-päästöistä ja kustannuksista sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi ja kompensoimiseksi.  

Digitalisaatio

AppSim kokeilukulttuurin edistämisen opas, joka antaa eväitä kokeilukulttuurin edistämiseen ja uuden osaamisen kehittämiseen työelämän murroksessa palvelumuotoilun keinoin. Julkaisu on tuotettu osana Centria-ammattikorkeakoulun AppSim – Soveltava simulaatiopedagogiikka, digitaalisuus ja palvelumuotoilu osaamisen kehittäjinä –hankkeen toimintaa.

PK-yrityksille suunnattu ”Digiprojektin tiekartta” on julkaistu osoitteessa bisnesajuri.fi. Tiekartta on ilmainen työkalu, jonka avulla PK-yritykset voivat suunnitella digitalisaatioprojektejaan ja erilaisten teknisten ratkaisujen käyttöönottoa yrityksessä. Tiekartta koostuu kysymyksistä, sekä digiprojektin kustannuksia ja potentiaalista tuottoa arvioivasta viitteellisestä laskurista.

Tällä laskurilla voit arvioida suunnittelemasi digitaalisen ratkaisun tuomat kulut ja hyödyt.

Mikro-opinto koostuu videoluentosarjasta, joiden aiheina ovat 1) peliala yleisesti ja alan tilanne Suomessa, 2) pelisuunnittelu ja -tuotanto, 3) pelimarkkinointi ja analytiikka. Lisäksi tallenne seminaarista Botnia Game Industry: Future & Beyond, sisältäen alan yritysten puheenvuoroja.

Podcast: Tietoturva-podcast (10 jaksoa)

Mitä tietoturvasta pitäisi tietää? Centria SecuLabin helppotajuisissa podcasteissa pureudutaan arjen tietoturvatilanteisiin ja niistä selviämiseen. Käsikirjoittajina ja lukijoina toimivat Tom Tuunainen ja Laura Palovuori Centria-ammattikorkeakoulusta. Lapsiäänen näyttelijä on Matilda Alqasim.Yhteystiedot

Kirsi Palomäki

TKI-asiantuntija