Siirry sisältöön
Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo ELY-keskuksen logo
Kiviä aseteltuna päällekkäin maaseutumaisemassa

Vallaton vammaistyö

Hankkeessa muotoillaan yhteiskehittämisen kautta ratkaisuja vammaispalveluiden työntekijöiden jaksamiseen vaikuttaviin epäkohtiin ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn, ja sitä kautta edistetään koettua hyvinvointia.

Toimiala: Yrittäjyys ja hyvinvointi

Projektin kesto: 01.09.2021 – 31.08.2023

Toiminta-alue: Keski-Pohjanmaa

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Projektipäällikkö: Anu Kamau

Vallaton vammaistyö logo

Hankkeessa muotoiltiin yhteiskehittämisen kautta ratkaisuja vammaispalveluiden työntekijöiden jaksamiseen vaikuttaviin epäkohtiin ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn, ja sitä kautta edistettiin koettua hyvinvointia.

Hankkeen tavoitteena oli vammaispalveluiden työntekijöiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäminen.

Hankkeessa selvitettiin vammaisalan työntekijöiden kokemaa turvallisuuteen ja kuormittavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Pilotoitiin erilaisia toimintatapoja ja etsittiin yhteiskehittämisen kautta ratkaisuja vammaispalveluiden työntekijöiden jaksamiseen vaikuttaviin epäkohtiin ja edistettiin koettua hyvinvointia. Kehittämistyön tuloksena laadittiin uusi toimintamalli uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn vammaistyössä.

Päätoteuttajina toimi Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Vasemmalla: ihmisiä retkeilemässä luonnossa, keskellä: kaksi henkilöä halaamassa, oikealla: henkilö puhumassa ympärillä istuville kuulijoille

Toimintamalli

Työntekijä vastaa omasta työhyvinvoinnistaan ensisijaisesti pitämällä huolta työkunnostaan. Siinä tärkeitä osa-alueita ovat ravinnon, liikunnan ja unen sopiva rytmittäminen sekä erilaiset harrastukset. Lisäksi jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan kannustavan ilmapiirin luomiseen työpaikalle sekä oman ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen. 

Täältä löydät materiaalia, joka tukee oman henkilökohtaisen työhyvinvoinnin rakentamisessa ja ylläpidossa.

Yksikön toiminnan kannalta tärkeää ovat vuorovaikutteisuus ja työntekijöiden tuntemus omasta toimintaympäristöstä ja vastuista. Yksikön hyvä henki syntyy yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisesta sekä jokaisen vaikutusmahdollisuuksista omaan työhön. Lisäksi työhyvinvointia yksikkötasolla voidaan lisätä avoimuudella, luottamuksella sekä arvostamalla toisten tekemää työtä. 

Täältä löydät materiaalia työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitoon yksikkötasolla.

Organisaation vastuulla on huolehtia työterveydestä ja –turvallisuudesta. Toimintakulttuurin tulee perustua luottamukseen, joustavuuteen sekä henkilöstön osaamiseen. Lisäksi tulevaisuuden vaatimusten ja osaamisen tunnistaminen vaikuttavat työn laatuun ja työhyvinvointiin. 

Täältä löydät organisaatiolle sopivia ideoita ja materiaalia työhyvinvoinnin edistämiseksi.


Hankkeen palaute

Soiten työhyvinvointipäällikkö Jukka Aro, palvelualuejohtaja Sari Valkama, sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka ja työsuojeluvaltuutettu Markku Väli-Harju kertovat ajatuksiaan hankkeesta videolla.

Ota yhteyttä

Anu Kamau

TKI-asiantuntija


Ajankohtaista tulevaisuuden työstä

Verkkokaupan mahdollisuudet ja tulevaisuuden yrittäjyys

PK-yrityksille suunnattu webinaari. Mitä toimivan ja kannattavan verkkokaupan perustamiseen vaaditaan, sekä työkaluja yrityksen digitalisaation ja työyhteisön monimuotoisuuden kehittämiseen.

Vuosi 2023 alkaa monipuolisen liikunnan ja verkostoitumisen parissa!

tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden lähteä kokeilemaan hyvässä porukassa uusia liikuntamuotoja. Nyt sovittuna kalenterissa jo mm. lumikenkäilyä ja shaktitanssia. Lajikokeiluissa on pieni omavastuu, mutta toivottavasti se ei estä osallistumista.